2009-09-09

Förbereder mastningen


(Far och son Göran och Johannes Nyberg)
Förra året bröts förmasten på Göran Nybergs (Göran är mest känd som Uddevalla-Postens chefredaktör) skuta av strax ovanför mitten. Sedan dess har han arbetat för att få en ny mast på plats och nu är det nära.
Masten är en Härrydamast, dvs särskilt utvald av skickliga masttillverkare i Härryda. Göran har gjort otaliga turer till Härryda och oljebehandlat den nya masten.
Idag var han och sonen fullt sysselsatta att förbereda mastningen. Här håller de på att kläda ett vant i form av en wire. Först oljades wiren in, sedan kläddes den in med lakansväv och sist men inte minst kläddes det hela med hampsnöre (heter det så?). För att spänna snöret hårt runt wiren användes en klädkil.
På fredag skall masten på plats och riggen skall då provas in så att den passar. Sedan skall masten tas av igen för att definitivt komma på plats på måndag. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar