2013-09-16

Intressant visning av grav- och boplatsområde vid Torps köpcentrum

Arkeologerna Betty-Ann Munkenberg, Riksantikvarieämbetet UV-Väst (t.v.) och Christina Toreld Bohusläns museum guidade intresserade Uddevallabor genom de arkeologiska utgrävningarna som nu pågår strax norr om Torps köpcentrum.

Utgrävningarna görs i den korridor som den så kallade Nordlänken skall byggas av Trafikverket. Redan ifjol gjordes en särskild utredning för att utröna om det fanns något av arkeologiskt intresse på platsen. Då fann man i olika sökschakt ett grav- och boplatsområde ca 55 x 25 meter stort.
Med appen Fornminnen hittar man snabbt fornminnen i området där man befinner sig. Här ser vi på kartan det aktuella grav- och boplatsområdet.
Klickar man sig vidare i appen på det aktuella fornminnet så ser man att undersökningen från 2012 beskriver det man hade hitta den gången. Det ledde till fortsatta den fördjupade undersökningen som pågår nu.
Det finns många spår efter mänsklig verksamhet på platsen. Det här är en så kallad kokgrop som man gjort ett utsnitt av. Fynden här är från tiden 200 - 600 år efter Kristus.
Efter visningen av den arkeologiska utgrävningen fick jag möjlighet att titta på det omskrivna "ormhotellet". Det är framförallt hasselsnoken som här i Trafikverkets regi skall beredas en trygg miljö. Hittills har tre hasselsnokar fått sitt hem här, likaså ett 20-tal huggormar och lika många vanliga snokar och massor av ormslå (kopparorm).  //

1 kommentar:

  1. Tack för appen Fornminnen ska bli intressant att ha tycker jag.

    SvaraRadera