2013-09-25

Bohusläningen gör en pudel och medger felcitering av El-Naggar

Essam El-Naggars uttalande om händelserna i Egypten har diskuterats på Bohusläningens ledarsida. Kritiken har inte varit nådig.

El-Naggar befann sig i Egypten när kravallerna pågick som bäst och blev uppringd och intervjuad av Bohusläningens reporter. Hans uttalande att det var "nödvändigt" av regimen att ingripa på det våldsamma sätt som gjordes är en felcitering av vad han sa, hävdar han själv. Han använde aldrig ordet "nödvändigt". Han menar att Bohusläningen har lagt ordet i hans mun.

Nu ger Bohusläningen honom rätt. I ett mejl till El-Naggar från ledarskribenten Götell skriver denne:

Hej, 
Jag har talat med Angelica Dimaiks om ert samtal för en tid sedan. Jag skriver en bakgrund till och en korrigering/klarläggande av att ordet ”nödvändigt” inte använts i de sammanhang vi påstått. 
Men debatten om Egypten hoppas jag fortsätter både i våra spalter och i andra sammanhang. Den är viktigt. 
Peter Götell

- - - - -- - - - - - - -

(Förtydligande rörande ovanstående mejl från Götell till El-Naggar:

Angelica Dimakis namn nämns i detta mejl. Det ska förtydligas att hon som reporter på Bohusläningen varken skrivit någon artikel i ämnet eller varit inblandad i arbetet kring artiklarna på annat sätt än att hon fungerat som en neutral och oberoende förmedlare av El-Naggars synpunkter kring artiklarna till ledarredaktionen.

För den som fortsatt läsa i ämnet på Roger Johanssons Facebooksida nedan kan det vara värdefullt att veta att eventuella löften om att få läsa det som ska publiceras i Bohusläningen i förväg endast görs mellan skribenten i fråga (i detta fall Peter Götell) och den citerade (Essam El-Naggar). Inte heller där hade Dimakis någon roll.)
- - - - - - - - -
 
Ursäkten framförs på dagens ledarsida, men som vanligt när tidningar medger fel så blir det inte särskilt framträdande eller med stora rubriker.
 
Eller som Roger Johansson skriver på sin Facebooksida idag:
 
Kors i taket! Bohusläningens ledarredaktion medger att den kan ha lagt ord i munnen på kommunalrådet Essam El-Naggar (FP) och beklagar detta. Så nära en redaktionell sensation man kan komma.
 
 Fast ändå inte. Efter en lång utläggning om hur isolerad El-Naggar är i sin syn på situationen i Egypten, demokratiunderskottet, redaktionens egen egyptologiska kompetens och övergrepp på journalister smygs beklagandet in.
 
Redaktionen uppmanar insändarskribenter att skriva kort. Om samma princip gällt redaktionen själv och den dessutom rakryggat stått för sina misstag hade några rader räckt. Förslagsvis "Bohusläningen har felaktigt lag ord i munnen på Essam El-Naggar, vilket medfört att El-Naggar utsatts för kritik. Det ber vi om ursäkt för."
 
För tydlighetens skull - självklart ska El-Naggars, i likhet med andras, uppfattning kunna granskas. Det är inte det saken handlar om.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar