2013-09-04

Tryckbankar i Bäveån - arkeologisk rapport


Nu har rapporten från de marinarkeologiska undersökningarna i Bäveån kommit. Undersökningarna genomfördes som en förberedelse inför de tryckbanksarbeten som pågått de senaste veckorna.

Rapporten är författad av marinarkeologen Thomas Bergstrand och sammanfattas så här:

"På uppdrag av Tekniska kontoret, Uddevalla kommun, har Bohusläns museum genomfört en marinarkeologisk förundersökning av fornlämning Uddevalla 191 :1 inom delar av Bäveån. Fornlämningen består av stadslager från Uddevalla stad. Förundersökningen omfattade tre ytor i Bäveån inom vilka stabilitetshöjande åtgärder planeras. Totalytan omfattar cirka 5 075 kvadratmeter.
 
Förundersökningen genomfördes genom okulär avsökning med dykare och resulterade bland annat i cirka 4,5 kilo historik keramik samt ett fragment av en handkvarn av sten. Merparten av keramiken kan dateras till perioden 1600–1800-tal, medan en liten mängd stengods kan dras tillbaka till 1500-tal.
 
Inga fasta anläggningar av arkeologiskt intresse påträffades. Bohusläns museum har efter genomförd förundersökning ingen antikvarisk erinran mot det planerade arbetsföretaget."

Hela rapporten kan du läsa och ladda ner här http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/pdf_arkeologi/web/BM2013/BM_Rapport_2013-16.pdf  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar