2021-01-28

Meddelande till Uddevalla Hembygdsförenings medlemmar

Tyvärr har uppgifter om medlemsavgifterna fallit bort i årsskriften som just nått föreningens medlemmar. Den är 150 kr och 300 kr för familj. Bankgiro 5984-9059. För vidare information se föreningens hemsida https://www.uddevallahembygd.se/  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar