2021-01-02

Det skrev tidningarna om 1921

 

För hundra år sedan var Bohusläningen den dominerande tidningen. 1910 hade Bohus-Posten startat och 1921 flyttade Lysekils-Kuriren från Lysekil till Uddevalla och blev Kuriren.

Här under kommer en lista över vad tidningarna skrev om 1921.

Datum        Innehåll

1921-01-03 Brandkåren 1920. Brand.

1921-01-03 Folkmängdsstatistik 1920. Befolkningsstatistik.

1921-01-04 Ett dåligt år för fisket. Bohuslänska fisket 1920. Fisk.

1921-01-08 Smedmästaren C Svensson på Norra Stenbacken håller auktion. Annons.

1921-01-08 Ny affär öppnar Koopera Konsumtionsföreningen, Södra Drottninggatan 25.

1921-01-10 Gåvor till Uddevalla museum juli-dec 1920, bl a. Grönstensyxa.

1921-01-10 En bilolycka med dödlig utgång inträffade vid Brodalen. Olycka.

1921-01-11 Gåfvor till Uddevalla museum 1/7-31/12 1920. Gåva. Museum.

1921-01-11 Tjärnö socken, bild på kyrkan.

1921-01-12 Blottställd Uddevallabesättning på motorfartyget Samros. Båtar.

1921-01-13 Uddevalla kommunala vedaffär inrymd i rådhusets östra flygel.

1921-01-14 Åtgärder mot arbetslösheten. Arbetsmarknad.

1921-01-14 Motorfartyget Samros beslagtaget. Rättshjälpsbyrån åtar sig sjömännens sak. Båtar.

1921-01-14 Uddevalla vid tiden före den stora branden. Historia.

1921-01-15 Auktionsannons landeriet Karlsruhe.

1921-01-15 Firman G.A. Magnussons aktiebolag har från och med nyåret upplösts.

1921-01-17 Tändsticksarbetarnas fackförening har i dagarna hållit årsmöte. Föreningar.

1921-01-17 Ett allvarsamt olyckstillbud inträffade vid Bohusläns reg:te. Olycka. Regemente.

1921-01-17 Julgransfest var i söndags anordnad i Frideborg af logen Uddevalla. Nöjen.

1921-01-17 Vid auktion av  Prinshagen (Garvaremyren), högsta anbud av mjölnaren Johan Augustsson.

1921-01-17 Tanums Hede och några av dess minnen.

1921-01-17 Orust elekrifieringsfråga. En kommité tillsättes för bindande andelsteckning. Energi.

1921-01-17 Hur förlovningsringen kom till oss. Seder o bruk.

1921-01-18 Driften inställd vid Ödeborgs bruk. Nedläggning.

1921-01-18 Uddevalla missionsförening, årsmöte. Föreningar.

1921-01-18 G. A. Magnussons övertagande av affären vid Kålgårdsbergsgatan 8. Em. Magn.  Annons.

1921-01-18 Östra Orust elektrifiering.

1921-01-18 Den nyckfulla vintern. Väder.

1921-01-18 Försäljning å Backamo. Byggnad.

1921-01-19 Uddevalla mjölkleverantörsförening, sammanträde. Föreningar.

1921-01-19 Fall af sömnsjuka på Orust. Sjukdom.

1921-01-19 Invigningen af den nya skolbyggnaden i Bengtsfors. Skola. Invigning.

1921-01-21 Gustaf Vasa-minnet firades i Uddevalla. Historia.

1921-01-21 Stämning mot Uddevallafartyget Samros hufvudredare. Båtar. Juridik.

1921-01-21 Uppsägningar vid Uddevalla tändsticksfabrik. Arbetsmarknad.

1921-01-22 C. A. Magnusson i lokalen vid Kungsgatan. Annons.

1921-01-22 Otto Widén nära att förolyckas på Bäveån vid Eriksbergs garveri.

1921-01-24 55 år fyller majoren Verner Zetterberg.

1921-01-24 UIS - Uddevalla Idrottssällskap har haft årsmöte med resultatrapport över året. Idrott.

1921-01-24 Uddevalla arbetarkommuns årsmöte.

1921-01-24 55 år fyller major Werner Zetterberg vid Bohusläns reg:te. Bild. Familjenytt.

1921-01-24 Nytt färjeläge vid Svanesund. Vägarbeten.

1921-01-24 Vägarbeten på Slätten. Vägarbeten.

1921-01-24 "50 år fyller handelsresanden Hjalmar Werner ""Kössö-Lars"". Bördig från Uddevalla."

1921-01-24 De bohuslänska automobilvägarna närma sig nu med stora steg sin fullbordan. Vägarbeten.

1921-01-28 Från vägstämman med Lane. Beslut om igångsättande af nödhjälpsarbeten. Arbetsmarknad.

1921-01-28 Nya automobilvägar i länet. 500 000 kr till nödhjälpsarbeten. Vägarbeten.

1921-01-31 "Systrarna Rosa och Margaret Thorburns, ""Villa Skanskullen"" ödelagd av häftig brand."

1921-01-31 Lelångenbanans medaljörer. Belöning.

1921-01-31 Eldsvåda i Uddevalla. Fröknarna Thorburns villa Skanskullen ödelagd. Brand.

1921-01-31 Kraftstationsarbete vid Lilla Edet. Byggnad. Energi.

1921-02-01 Mjölkpriset i Uddevalla. Priser.

1921-02-01 Nödhjälpsarbetena. Arbetsmarknad.

1921-02-02 Sjukhusbyggnaderna i Bohuslän. En redogörelse för arbetenas fortgång. Sjukvård.

1921-02-04 70 år fyller skräddaremästare J. Zachrisson, Uddevalla. Familjenytt.

1921-02-04 Driftsinskränkning vid Schwartman och Nordström samt J. Nilssons konfektionsfabriker i Uddevalla. Arbetsmarknad.

1921-02-05 IFK-Idrottsföreningen Kamraterna har haft årsmöte. Idrottsplatsen är snart klar. Föreningar.

1921-02-07 Handelsbokhållaren hos Lundqvists järn Carl Olsson, död. 55 år.

1921-02-07 Fackföreningarnas centralförsamling hade i söndags anordnat möte. Föreningar.

1921-02-07 Idrottsplatsfrågan. Idrott.

1921-02-07 39-årsfest firades i söndags af logen n:r 73 Vikingen i Uddevalla. Föreningar.

1921-02-07 Roddarbalen i lördags på Grand hotell. Nöjen.

1921-02-07 Uddevalla folkskolor. Ur folkskoleinspektörens rapport 1915-20. Skola.

1921-02-09 Sjuksköterskeskola å Uddevalla lasarett. Skola.

1921-02-09 Samros-affären nu afgjord. Båtar.

1921-02-10 Sjuksköterskeskola på lasarettet. Sjukvård.

1921-02-10 UVHJ järnväg har uppfört nytt lokstall, för Lelången har uppförts ny rep.verkstad.

1921-02-10 50 år fyller Wilhelm Stenhammar.

1921-02-11 60 år fyller faktorn å Bohusläningens tryckeri J. Bernh. Lidén.

1921-02-11 Ett nytt lokomotivstall med plats för 2 maskiner har U.V.H. - järnvägen  uppfört. Byggnad. Järnväg.

1921-02-11 "Från nykterhetsvärlden. Kretslogen ""Reform"" af I.O.G.T. har årsmöte i Folkets hus på söndag kl 11 f.m. Föreningar."

1921-02-14 "Ungdomsrörelsen inom I.O.G.T. S.G.U. -afd. ""Unga Krafter"", har återupptagit arbetet. Föreningar."

1921-02-14 Bäve socken. En i raden (nr 14) av sockenskildringar.

1921-02-14 Regeringen afgår. Tog konsekvenserna af riksdagens afslag. Politik.

1921-02-14 Fisklägenas vägfrågor. Käringön och Gullholmen vilja bilda eget väghållningsdistrikt.

1921-02-14 Ramsö. Bild o text.

1921-02-15 "Den nya Uddevallaångaren. A-B Bohuslänska Kusten har från Norge inköpt ångaren ""Vestodden I"". Båtar."

1921-02-15 Branting ånyo statsminister? Får i uppdrag att bilda ny regering. Politik.

1921-02-18 40 år fyller grosshandl. Sven Sanne, Uddevalla. Familjenytt.

1921-02-18 Förödande eldsvåda. Åsens gård i Grinneröd härjad af eld. Brand.

1921-02-18 Bohusfisket 1920. 14 milj. Kronors minskning. Fisk.

1921-02-19 Viken El AB har flyttat sin affär till Lagerbergsgatan 4 (mitt emot hotell Royal).

1921-02-19 Svea Macfie född Nomell, död.

1921-02-19 Brand på Åsen i Grinneröd, ägare patron Eriksson.

1921-02-21 Borgila. Ångbåtsaktiebolaget Bohuslänska Kustens nya ångare. Båtar.

1921-02-21 Landeriet Karlsruhe, Uddevalla har försålts till landtbr. Rolf Nilsson från Groröd i Bäfve. Fastighetsaffär.

1921-02-21 Dynekilen och dess historiska minne, spetsen av Hogdalsnäsets västligaste punkt.

1921-02-22 Lärkan hördes- och sågs den 19 februari i Strömstadstrakten. Fåglar.

1921-02-22 Lagfart av skräddaremästare W Christensson, köpt slaktare Karl Peterssons fastighet.

1921-02-23 F.d. telegrafkommissarien Henric Åberg död, 90 år.

1921-02-23 Regeringen färdig. Landshöfding von Sydow har i dag framlagt den nya ministerlistan för konungen. Politik.

1921-02-23 Färskt vatten af salt. En uppfinning af Skandiaverken i Lysekil. Fabrik.

1921-02-24 Före detta telegrafkommissarien Henric Åberg död, 90 år gammal.

1921-02-24 Bohuslänska klyftor och grottor av professor H. Munther. Natur.

1921-02-24 Folkpensioneringen: En mördande kritik av försäkringsinspektionens chef. Social.

1921-02-25 Dispensärnämnden i Uddevalla distrikt. Berättelse öfver verksamheten under senare halfåret 1920. Sjukdom.

1921-03-01 Nya idrottsplatsen å Marieberg. Idrott.

1921-03-01 Driftinskränkningarna på väfveriafdelningen å Kampenhof. Arbetsmarknad.

1921-03-02 Driftsinskränkningar vid Uddevalla snickerifabrik. Arbetsmarknad.

1921-03-03 Kallbadhuset vid Badö måste flyttas p.g.a. sprängningsarbetena. Var vill de bada.

1921-03-03 Varuhuset AB Albert Zadig, N Drottninggatan/Kilbäcksgatan, byter ägare o namn.

1921-03-03 Lärkor- och starar ha redan i dessa dagar iaktagits i våra trakter. Fåglar.

1921-03-04 Driftsinskränkningarna vid tändsticksfabriken. Arbetsmarknad.

1921-03-04 De arbetslösas förening höll i måndags kväll möte. Föreningar.

1921-03-04 En större eldsvåda härjade natten till fredagen å Torsberg i Herrestad. Brand.

1921-03-04 Kampen mot smutslitteraturen. Arbetarnas bildningsförbund (ABF) har igångsatt en agitation mot den.

1921-03-04 Vid Svenshögens länssanatorium under febr. Sjukhem.

1921-03-05 Om Svinesund.

1921-03-05 Våra sockenskildringar - Mo, del 15.

1921-03-07 75 år fyller kamrern och musikläraren vid Gustafsbergs barnhus O.E. Amundsson. Familjenytt.

1921-03-07 Vår t.f. landshöfding, landskamreraren Esaias Centerwall. Utnämning.

1921-03-07 Bohuslänska ö-namn och dess uppkomst. Prof. Hjalmar Lindroth.

1921-03-08 Fotbollssektionen i Uddevalla-Kamraterna, IFK Uddevalla, möte om sommarens fotboll. Idrott.

1921-03-09 Uddevalla första polisstation under klubban. Fastighetsaffär.

1921-03-09 En ståtlig fyrmastare i Uddevalla. Båtar.

1921-03-11 Kafé, som slås igen. Kafélokalen Göta på Lagerbergsgatan. Kafé.

1921-03-11 Ostronfisket i Stigfjorden. Bron mellan öarna Tjörn och Mjörn skall öppnas. Bro.

1921-03-12 Frågan om telefon till vissa lots- och fyrplatser.

1921-03-14 Den lille kom under bilen. En automobilolycka inträffade vid Kasärngatan. Olycka.

1921-03-14 Hattedalsvägen under byggnad. Kaserngatan-Esperöd-Hattedalsvägen.

1921-03-14 Från Idefjordens stencentra - Krokstrand.

1921-03-15 Handelsbanken firar 50-årsjubileum. Bank. Jubileum

1921-03-15 Stor eldsvåda på Stenungsön. Dir. Nordströms sommarvilla nedbrunnen. Brand.

1921-03-16 Gustafsberg. Bad.

1921-03-16 Fall af sömnsjuka i Uddevalla. Sjukdom.

1921-03-16 Fotogenen blir billigare fr.o.m. måndagen. Priser.

1921-03-16 Billigare skolagningspriser. Uddevalla skomakeriidkareförening beslöt sänka priserna. Priser.

1921-03-16 Kallbadhuset får kvarstanna å Badö. Byggnad. Bad.

1921-03-16 Tomtindelning för kvart. Lundberg. Bostad.

1921-03-16 Bostadsbristen. Bostad.

1921-03-16 Utläggningen af Packhusgatan. Gatuarbete.

1921-03-17 50 år fyller folkskolläraren J.E. Dahlén.

1921-03-17 60 år fyller folkskolläraren J.L. Karlberg.

1921-03-17 Kallbadhuset på Badö har måst flyttas under sprängningsarbetena. Badhuset flyttas.

1921-03-18 8 nya bostadshus i Uddevalla. Bostad.

1921-03-18 Gymnasistförening i Uddevalla. Föreningar.

1921-03-18 Sotarstrejk i Uddevalla. Strejk.

1921-03-18 Genom ett söndrigt gasrör har en del av planteringen på Margretegärde förstörts. Park.

1921-03-18 Stor lösöreauktion på Walkesborgs gård.

1921-03-18 Hundförbudet på torgdagar å våra saluplatser.

1921-03-21 Priserna sjunka. Priser. Affär.

1921-03-21 Bohusläns bilvägar. Reguljär trafik öppnas i juni. Vägarbeten.

1921-03-22 Hälsovården i Uddevalla 1920. Sjukdom.

1921-03-22 Något om vägen Dyne-Hogdal-Svinesund.

1921-03-23 Driftsinskränkning vid tändsticksfabriken. Arbetsmarknad.

1921-03-24 50 år fyller fanjunkaren och svärdsmannen vid Bohusläns regemente Gottfrid Charles Blomdahl.  Familjenytt.

1921-03-24 Påsken - häxeriernas tid, från Bohuslän.

1921-03-26 50 år fyller fanjunkaren Gottfrid Blomdahl, bördig från Torsby.

1921-03-26 Påskeldar och påsksmällare i Bohuslän.

1921-03-29 Påskhelgen. Högtid.

1921-03-30 50 år fyller trädgårdsmästaren L.E. Larsson, Uddevalla. Familjenytt.

1921-03-30 F. Disponenten och grundaren af Lyckornas hafsbad Robert Macfie Ulvesund, död.

1921-03-31 Polisöverkonstapeln S. Wennerberg å tomt nr 7 i kv V Kråkhagen. Fastighetsaffär.

1921-03-31 P. Magnusson Högberg å tomt nr 249 i Kv Krummedike vid Agnebergsgatan. Fastighetsaffär.

1921-03-31 Fornfynd vid Henån. Museum.

1921-03-31 Disponenten Robert Macfie född i Skottland död på Ulvesund, 78 år.

1921-03-31 Länets sångarförbund 10 år. Musik o sång.

1921-04-02 Stjärnans Nykterhetskafe, Kilbäcksgatan 18, 1 tr öppnas lördagen den 2 april.

1921-04-02 65 år fyller sadelmakarmästaren vid Bohusläns regemente Arvid Roggentin.

1921-04-02 Robert Macfies jordfästning. Död.

1921-04-02 Nytt vägbygge från Skårs brygga till allm landsvägen vid Lögås har påbörjats.

1921-04-02 Smedmästaren G A Sandström har till Karl Edv Johansson och Johan Svensson överlåtets.

1921-04-04 Arbetslösheten i Uddevalla. Omfattar 500 arbetare. Arbetsmarknad.

1921-04-04 Bokhandlare Adlers donation till Uddevalla. Gåva.

1921-04-04 En allvarlig olyckshändelse inträffade hos blomsterhandl. C.P. Söderbergs handelsträdgård vid Norrtull. Olycka.

1921-04-04 Uddevalla arbetarkommun, sammanträde. Politik.

1921-04-04 Justeraren i Distrikt n:r 27 i Uddevalla, Skolgatan 11. Annons.

1921-04-04 Rosa Nilssons pappershandel, Drottninggatan 10. Annons.

1921-04-04 Lagfart å tomt nr 10 i kv S:t Anna äng som handl Fredr Friberg köpt av Egnahem.

1921-04-04 Lantmännens mejeri som förlagds på Slätten började sin verksamhet i lördags. Mat.

1921-04-04 Elektriskt ljus i Väjern. Energi.

1921-04-04 Bokenäs vägbyggnader. Vägarbeten.

1921-04-08 Uddevalla stads renhållningsfråga. Ledningar.

1921-04-08 Bostadsräkningen i Uddevalla. Bostad.

1921-04-08 Två fiskare drunknade på Kråkfjorden utanför Mollösund, Simon Olsson och Hjalmar Sandin. Olycka.

1921-04-08 Affärsöfverlåtelse på Orust. J.Th. Olssons affär i Hällene har öfvertagits af firman L. Bernzon & Co Stillingsön. Affär.

1921-04-08 Skandiaverkens motorfartyg Merkur som strandat vid Saltö i Kosterfjorden inbogserades till Lysekil. Båtar.

1921-04-08 Torparpojken som blef patron. Patron J.F. Bodén i Lilla Edet död, 90 år. Familjenytt.

1921-04-08 Ett dynamitattentat i Lane-Ryr hos Oskar Olsson i Kåröd. Polis.

1921-04-08 """Spanskan"" härjar våldsamt i Bohuslän. Sjukdom."

1921-04-09 Bredare hjulringar på arbetsåkdon fr o m 1 jan 1925. Fordon.

1921-04-11 Freddys varuhus, N Drottninggatan 7, hörnet Kilbäcksgatan. Affär.

1921-04-11 De sista afrättningarna på Orust. Historia.

1921-04-12 Vandaliserade grafhögar i Herrestad. Kultur. Historia.

1921-04-12 Segelsällskapet Ägirs vårsammanträde. Program för sommarens seglingar fastställdt. Föreningar. Båtar.

1921-04-12 55 år fyller tullförvaltare A. Tåhlin, Uddevalla. Familjenytt.

1921-04-12 Länets jaktvårdsförbund. Djur.

1921-04-15 60 år fyller skräddaremästare å Gustafsbergs barnhus A.L. Larsson, Uddevalla.

1921-04-15 Ett titt i Uddevalla kyrktorn. Klocktorn.

1921-04-16 Idrottsplatsen å Marieberg är under uppförande.

1921-04-16 Sockenskildringar: Svarteborg.

1921-04-18 I konkurs försattes vid rådhusrätten på måndagen Nya Cykelmagasinet, Uddevalla. Nedläggning.

1921-04-19 40 år fyller direktör Olof Bildt.

1921-04-19 Sockenskildringar: Syd-Koster.

1921-04-20 Nya vägar inom Lane härad. Vägarbeten.

1921-04-21 Plantskola på Annegreteberg, Skogsvårdsstyrelsen arrenderar 18 000 kvm.

1921-04-21 Sockenskildringar: Skredsvik.

1921-04-21 Varmbadhuset begärde 1.500 kr till elektriskt ljus. Energi.

1921-04-22 Vägen Esperöd - Rosseröd. Vägarbeten.

1921-04-23 Kafé 45:an vid Kungsgatan 45 svårt brandhärjad.

1921-04-25 Eldsvåda i Uddevalla i lördags. Huset n:r 45 vid Kungsgatan svårt härjadt. Brand.

1921-04-25 Jörlanda kyrka nedbrunnen. Brand. Kyrka.

1921-04-25 Kulturbilder och dylikt från gångna dar. Sjukdomarnas botande på 1700-talet.

1921-04-26 Från häxprocesserna i Norrviken. Anteckningar i riksarkivet av F.E.K.

1921-04-28 K. S. Olssons Eftr. Innehavare Gunnar Persson, Kilbäcksgatan 14. Annons.

1921-04-29 S.S. Viken. Årsregattan utsatt till 24 juli. Tävling.

1921-04-29 Branden i Jörlanda kyrka. Brand. Kyrka.

1921-04-30 Hembygdsgård på Skansberget. Uddevalla museiförening vidtager förberedelser.

1921-04-30 Bokhandlare Adlers donation till Uddevalla.

1921-04-30 Bohuslän i forna tider. Föreläsningsserie av prof. O Montelius.

1921-05-02 1-majdemonstrationen i Uddevalla. Politik.

1921-05-02 Dödsfall i sömnsjuka i Uddevalla. Sjukdom.

1921-05-02 Från hexprocesserna i Norrviken av F.E.K.

1921-05-02 Jörlanda kyrka skall flyttas? Kyrka.

1921-05-02 Bohuslän i gamla tider. Intressanta föreläsningar  i Uddevalla af prof. O. Montelius.

1921-05-02 Bohuslän i forna tider. prof. O Montelius. del 2.

1921-05-02 Mor Anna i Sjövik upplevelser av E. A-n. Berättelse.

1921-05-03 """Sannes Minne"", en donation som pryder vår stad. Gåva."

1921-05-03 Uddevalla skarpskyttekår 1861 med befälhavare C. Nycander. Idrott.

1921-05-03 Västsvenska seriens tabell-fotbollsmatch Elfsborg-IFK Uddevalla 6-0. Idrott.

1921-05-03 40 år fyller ingeniören vid Uddevalla tändsticksfabrik vice brandchefen P.A. Petersson. Familjenytt.

1921-05-03 Röra södra skytteförening på Orust anordnar fältskjutning. Idrott.

1921-05-03 Sockenskildringar: Långevall - Bullaren.

1921-05-03 Bohuslän i gamla tider. Folkvandringar och vikingatågens tid. Historia.

1921-05-03 Bohuslän i forna tider. prof. O Montelius. del 3.

1921-05-07 Bohuslän i forna tider. prof. O- Montelius. del 4.

1921-05-09 Bilvägen Dingle - Bovallstrand är nu färdig. Vägarbeten.

1921-05-10 Baptistförsamlingen å fastigheten nr 6 vid Bartilsgatan, gåva av föreningen. Fastighetsaffär.

1921-05-11 En motorbåtsklubb bildades i Uddevalla. Föreningar.

1921-05-13 "Soaré till förmån för barnkoloniverksamheten anordnas å ""Bryllas tomt"". Nöjen."

1921-05-17 Inbrottsstöld på Utsiktens bryggerier. Polis.

1921-05-17 Bryggaren J.L. Larson född i Högås död, 74 år. Familjenytt.

1921-05-17 Bryggaren J. L. Larsson död. 75 år. Gravsatt på Norra kyrkogården.

1921-05-17 Sockenskildringar: Råssö.

1921-05-17 Skeppsbyggmästare J.H. Seldén Bufvenäs död, 68 år. Familjenytt.

1921-05-17 Sägner och folktro från Bohuslän och södra Dal. Meddelat av P. J-n. Berättelse.

1921-05-19 Skeppsbyggmästaren J. H. Seldén i Buvenäs, född i Skörbo Myckleby Orust 1855. Död.

1921-05-20 En kullseglingsolycka å Byfjorden. Olycka.

1921-05-20 Det stängda kaféet på Lagerbergsgatan. Kafé.

1921-05-20 Järnvägsvagn med torflast uppbrunnen vid Grohed. Brand.

1921-05-21 Porträtt av  Skeppsbyggmästaren J H Seldén, Orust.

1921-05-21 "Förre läroverksadjunkten T.O.B.N. Krok, skicklig botanist utgav ""Flora"". Död."

1921-05-21 En främlings blick på vår stad. Berättelse.

1921-05-23 Ing. Stiernstam donerar till Uddevalla. Gåva.

1921-05-23 Landstingets kansli förlägges till Uddevalla? Politik.

1921-05-24 Vägarbeten i Bäfve. Vägarbeten.

1921-05-24 Nya sömnsjukefall i Uddevalla. Sjukdom.

1921-05-24 Donation till Uddevalla. Ing Gustaf Stiernstam testementerar till barnbördshus 2.

1921-05-25 Statsministern till Uddevalla i sommar. Han har förhyrt den vackra egendomen Sörvik invid Solhagen, Uddevalla.

1921-05-26 Fullmäktige beslöto, stensätta Kyrkogatan- och del av Kämpegatan. Gatuarbete.

1921-05-26 Gamla N Kyrkogården i Uddevalla. Norra porten skall under sommaren vara öppen till kl. 16.

1921-05-26 Stor väganläggning i Sörbygden Bullaren. Stuveröd-Björkebräcke. Vägarbeten.

1921-05-27 Nytt dödsfall i sömnsjuka. Sjukdom.

1921-05-27 70 år fyller grosshandl. A.F. Cavalli-Holmgren. Bild. Familjenytt.

1921-05-28 "Stiftelsen ""Sannes Minne"" i Uddevalla invigdes igår."

1921-05-28 85 år fyller apotekare Axel Dahlander, år 1880-1890 vid apoteket Lejonet.

1921-05-28 Om Hasselbackshuset, tillbyggnad och takbeläggning.

1921-05-28 Sockenskildringar, Mo socken i Bullarens härad.

1921-05-30 Skogseld i Väne-Ryr. Brand.

1921-05-30 Skräddare Nicklas Wärn död, 61 år. Familjenytt.

1921-05-30 "Stiftelsen ""Sannes minnes"" invigning. Invigning."

1921-05-30 Hårleby epidemisjukhus färdigt. Sjukvård.

1921-05-30 Park hotell, Lysekils nyaste hotell. Hotell.

1921-05-31 Gustafsbergs barnhusskola. Redogörelse för läsåret 1920-21. Skola.

1921-05-31 Täckdikningsnämderna komma. Jordbruk.

1921-06-02 Gustafsbergs Badrestaurant: Middagskonsert kl 3.30-5.30 em. Aftonkonsert kl 8.00. Nöje.

1921-06-03 Distanskappseglingen på söndag med start vid Badö. Tävling.

1921-06-03 70 år fyller Bohuslänningens förre ägare och utgifvare f.d. redaktören och boktryckaren Ture Malmgren. Familjenytt.

1921-06-03 Ny fabrik i Lilla Edet. Fabrik.

1921-06-03 Stor eldsvåda i Göteborg. Brand.

1921-06-04 Nödhjälpsarbete i Uddevalla: Makadamslagning upphör, vid Bävebäck inskränkes.

1921-06-04 Bilvägar öppnas, Dingle-Bovallstrand-Hunnebostrand, Sotenäs.

1921-06-04 50 år fyller skeppsbyggmästaren Anders Mattsson i Kongsviken i Kungsviken.

1921-06-06 Hemsk olyckshändelse inträffade å Elseberg. Olycka.

1921-06-06 Uppsägning af arbetare vid Uddevalla tändsticksfabrik. Arbetsmarknad.

1921-06-06 70 år fyller redaktören för tidningen Bohusläningen Ture Malmgren.

1921-06-06 Titt på stan. Om byggnadsverksamheten, idrottsplatsen på Marieberg.

1921-06-07 Maria Lundbäcks Foto-atelier. Annons.

1921-06-07 Gustafsbergs barnhus. Om Anders Knape som person och ynglingen från Kristinedal. Berättelse.

1921-06-08 U.V.H.J. har fått en omnibus som rymmer 28 personer. Fordon.

1921-06-08 Den nyaste bilomnibusen till bilvägarna vid Dingle är af märket N.A.N. Fordon.

1921-06-10 Nervfeber i Uddevalla. Sjukdom.

1921-06-10 Skyddshemmet för gossar å Gräskärr. Redogörelse för verksamheten under 1920. Skola.

1921-06-11 50 år fyller ägaren och innehavarinnan av Grand hotell, fru Mia Berglund.

1921-06-13 50 år fyller fru Mia Berglind ägare och innehafvare af Grand hotell i Uddevalla. Familjenytt.

1921-06-13 Ett sågverk vid Hallindens station.

1921-06-13 Europas karta som den nu är. Fin bild.

1921-06-13 Nödhjälpsarbetena. Arbetsmarknad.

1921-06-14 Hogastenens gåta. Runsten, Museum.

1921-06-15 Vatten och aflopp till Stenbacken. Ledningar.

1921-06-15 55 år fyller handl. Johan Svensson, innehafvare af firman Uddevalla pianomagasin. Familjenytt.

1921-06-16 Nöjeslivet i gamla Uddevalla. Nöjen.

1921-06-16 Strömstads badanstalt: Förteckning över anmälda kurgäster.

1921-06-16 Gåvor till Röra kyrka. Förteckning.

1921-06-18 En dikt om Gustafsberg.

1921-06-18 60 år fyller bokhållaren på Kasens gård Anders Magnusson.

1921-06-20 En titt på stan från hamnen av S. Berättelse.

1921-06-20 Odd Felloworden i Lysekil. Logen Gullmarns 10-årsjubileum. Jubileum.

1921-06-20 Ohyggligt mord och själfmordsdrama i Lysekil. Polis.

1921-06-20 Häftig eldsvåda i Lysekil. Tvenne fastigheter i Konsulliden nedbrunna. Brand.

1921-06-20 Brand i Lysekil: Det gamla Mollénska huset nedbrunnet.

1921-06-20 Nästan vinterväder i juni. Växtligheten i Västsverige dock ej skadad. Väder.

1921-06-21 "Ny ångare till Uddevalla som erhållit namnet ""Fyrileif"". Båtar."

1921-06-21 Drunkningsolycka i Bäfveån. Olycka.

1921-06-21 Midsommarstängningen af stadens affärer. Affär.

1921-06-21 Elisabeth Rosensköld från Försörjningshemmet hittades drunknad vid bron till Död.

1921-06-21 Ny ångare till Uddevalla för rederi AB Steam (grosshandlare Anders Smith).

1921-06-21 Namnforskning bland Bohusläns öar och skär.

1921-06-22 Öfverkörd af tåget å Uddevalla - Herrljungabanans stationsområde i Uddevalla. Olycka.

1921-06-22 Tre års fridlysning af älg. Djur.

1921-06-22 Frosten har i västra Sverige under de senaste nätterna vållat en del skador. Väder. Jordbruk.

1921-06-22 Schlaugska konkursen (bosättningsaffär). En amper godemansberättelse. Juridik.

1921-06-23 Eldsvåda i Radyns konfektionsfabrik. Skadorna ej af större omfattning. Brand.

1921-06-23 En dödsolycka å bangården i Uddevalla UVHJ Järnväg. Ragnar Karlsson fick båda benen avslagna.

1921-06-23 I den gamla goda tiden. Midsommar. Seder o bruk.

1921-06-27 Midsommarhelgen i Uddevalla. Högtid.

1921-06-27 Den nya plantskolan på Annegreteberg, om två år kan plantorna levereras.

1921-06-28 Hemsk drunkningsolycka i Åbyfjorden. Två fiskarsöner omkomna. Olycka.

1921-06-29 Ny tidning i Uddevalla. Tidning.

1921-07-01 Majoren vid Bohusläns reg:te, friherre Carl Henrik Edvard Åkerhielm död, 51 år. Familjenytt.

1921-07-01 Den samhälleliga arbetslöshetshjälpen kritiseras. Vid möte i Folkets hus i onsdags. Arbetsmarknad.

1921-07-02 Majoren friherre C. H. E. Åkerhielm vid Bohusläns regemente död. 52 år.

1921-07-02 Hemmansöverflyttningar från Morlanda socken Orust.

1921-07-04 65 år fyller sparbankskamrer Harald Sandgren, Uddevalla. Familjenytt.

1921-07-04 När Uddevalla hyste en Hernhuter-koloni av S.

1921-07-05 De förolyckade Uddevallaborna, målaren Adolf Olsson och hans hustru Sara född Krans drunknade i en sjö vid Rjukans fors i Norge.

1921-07-06 Arbetslösheten i Uddevalla minskad under  juni. Arbetsmarknad.

1921-07-07 Gesällvandringar i forna dagar.

1921-07-08 Ett militärmuseum vid regementet. Regemente. Museum.

1921-07-08 Badgäster å Gustafsberg. Bad.

1921-07-08 Renoveringen af Lane-Ryrs kyrka. Kyrka.

1921-07-08 Grebbestad brinner. Svår eldsvåda på fredagsmiddagen. 4 hus i lågor. Brand.

1921-07-09 Ett militärmuseum i Uddevalla. Regemente.

1921-07-09 Kungl Bohusläns regemente inbjuder indelta soldater tisdagen 12 dennes. Annons.

1921-07-09 Brand i Grebbestad, 5 hus i aska. Hela samhället hotat.

1921-07-09 Ebb och flod. En rundtur i Ragnhildsborg. Berättelse. Museum. Regemente.

1921-07-11 Dispensärverksamheten. Dispensärnämndens i Uddevalla distrikt verksamhet första halfåret 1921. Sjukvård.

1921-07-11 Förteckning över anmälda badgäster å Lyckorna.

1921-07-11 Renovering av Lane-Ryrs kyrka ute och inne.

1921-07-11 Den stora eldsvådan i Grebbestad i fredags. Fem hus i aska - Stora förluster för ägarna. Brand.

1921-07-12 Bohusläns reg:tes parkanläggning och museum. Invigda vid en högtidlighet på tisdagsmiddagen. Invigning. Museum.

1921-07-13 Bohusläns regementes museum. En synnerligen rikhaltig samling såväl militära som civila föremål. Museum.

1921-07-13 Bilvägen på Orust. Vägarbeten.

1921-07-13 Ett eldsvådetillbud inträffade i Lysekil i möbelhandl. Otto Werners fastighet å Kungsgatan. Brand.

1921-07-14 Invigning av militärmuseet vid Bohusläns regemente.

1921-07-14 En minnesvård åt vårt gamla indelningsverk. Militärmuseet vid Bohusläns regemente.

1921-07-14 En titt på stan: Skansen, museum, Skansberget.

1921-07-14 Drunkningsolycka i Röra socken, Rödsvattnet, 6 årig fosterson till torpare. Död.

1921-07-14 Förre landshövdingen frih Gustaf. O. R. Lagerbing död. 74 år.

1921-07-15 Libanons soldathem. Regemente. Gåva.

1921-07-15 En röd hummer fiskades i förra månaden vid Smögen. Djur.

1921-07-16 Uddevallas äldsta innevånare fröken Aurora Westberg död 102 år 7 månader.

1921-07-16 Gåvor till Uddevalla museum första halvåret 1921, dokumentkista klädd med sälskinn.

1921-07-16 Gåva till soldathemmet Libanon, tavla föreställande Frälsaren, från kapten E. H. T.

1921-07-16 Ny bilväg från Svanesund och Vräland. Vägarbete.

1921-07-18 Skogseld i Lane-Ryr. Härjade ett område ljung och småskog på  lördagskvällen. Brand.

1921-07-18 Första kammarval om två månader. Politik.

1921-07-19 Ramnerödsområdet fick i fjol vatten och avloppsledningar.

1921-07-20 Vattenbristen. Till följd af torkan uppkommo vattenbrist i Uddevalla. Väder.

1921-07-20 Bokenäs nya begrafningsplats, belägen vid nya kyrkan invigd. Kyrka. Invigning.

1921-07-20 Riksdagsval i Bohuslän 11 sept. Politik.

1921-07-21 Frågan om utvidgning av Uddevalla vattenverk åter aktuellt.

1921-07-21 Kyrkogårdsinvigning i Bokenäs. Kyrka.

1921-07-22 Gatuarbeten i Uddevalla. Gatuarbete.

1921-07-22 Rådman Ernst Nyberg död, 87 år.

1921-07-23 Vice häradshövdingen och riddaren Ernst Nyberg död, gravsatt Norra kyrkogården.

1921-07-23 Råg av årets skörd har malts vid Fossum kvarn.

1921-07-25 Omläggning af Kyrkogatan. Gatuarbete.

1921-07-25 Driftinskränkning vid tändsticksfabriken. Arbetsmarknad.

1921-07-25 Prins Eugen i Uddevalla. Kungligt.

1921-07-25 Strejk vid oljeslageriet i Uddevalla. Strejk.

1921-07-25 S.S. Vikens årsregatta. Tävling.

1921-07-26 Prins Eugen besöker Gustafsberg. Bad. Kungligt.

1921-07-26 Norsk lustjakt strandad vid Gullholmen. Olycka. Väder.

1921-07-27 Hjälpen åt de arbetslösa i Uddevalla. Arbetsmarknad. Pengar.

1921-07-27 Den strandade norska lustjakten vid Gullholmen. Olycka.

1921-07-29 Segelsällskapet Vikens stora regatta med 49 anmälda. Idrott.

1921-07-29 Tyska kryssaren Medusa inkom på torsdagen till Uddevalla. Båtar.

1921-07-29 En säregen badgäst i Stockevik på Tjörn. Djur.

1921-07-29 Cykeltävlan anordnad av Södra Inlands idrottsklubb. Idrott.

1921-07-30 En märklig 300 årsbyggnad utgrävd Kockenburg i Varbergs fästning. Museum. Bild.

1921-08-01 S.S. Vikens regatta på söndagen. Tävling.

1921-08-01 60 år fyller öfverste Olof Melin Bohusläns reg:te. Familjenytt.

1921-08-01 Blixtnedslag under åskvädret i fredags. Vattenverkets transformator skadades så svårt att verket sattes ur funktion. Väder. Energi.

1921-08-01 Det Uddevalla som går. Byggnad.

1921-08-02 60 år fyller överste Olof Melin och tar samtidigt avsked från regementet. Avgår.

1921-08-03 Den nyutnämnde chefen för Bohusläns regemente, öfverste Bengt Ribbing. Utnämning.

1921-08-03 Öfverste Melin lämnar Bohusläns regemente. Avgår.

1921-08-04 Tyska krigsfartyget Medusa besök i Uddevalla. Båtar. Hamn.

1921-08-05 Sänkta löner vid nödhjälpsarbetena. Pengar. Arbetsmarknad.

1921-08-06 60 år fyller fru Elfrida Lord, änka efter gasverksingenjören Edmund Lord.

1921-08-08 Fyra kor överkördes av tåget vid Raknebo, Ängebacken. Järnväg. Olycka.

1921-08-08 Husauktion vid Bagges gränd , tomt nr 4/200 med boningshus.ägare änkefru Betty.

1921-08-08 Gammal textil folkslöjd. Av fru Signe Forsberg. Borggård. Hemslöjd.

1921-08-08 Hoga-stenens runinskrift löst.

1921-08-09 De höjda spritpriserna inverka starkt på konsumtionen. Alkohol.

1921-08-10 Byggnadsverksamheten i Uddevalla. Är i sommar den minsta som förekommit på c:a 25 år. Arbetsmarknad.

1921-08-13 Bron vid Esperöd skall få 4½ meters bredd och byggas i två spann. Vägarbeten.

1921-08-13 Virkes-auktion hos Bröd Pettersson, Esperöd invid Försörjningshemmet, försäljes.

1921-08-13 Vikarvets fornhem i Lysekil har fått en krokodil, en ovanlig kanot, katmarang. Båtar.

1921-08-15 S.S. Ägirs ord. kappsegling. Försegick på söndagen i ogynnsamt väder. Tävling.

1921-08-17 Från Uddevalla omgifningar. Uddevalla - Forshälla.

1921-08-18 Bohusläns regementes nye chef överste Ribbing mottogs igår.

1921-08-19 En mindre eldsvåda inträffade i plåtslagare Svenssons hus i hörnet af Kilbäcks- och Kålgårdsbergsgatorna. Brand.

1921-08-20 Kyrkoherdebefattningens i Morlanda återbesättande. Efter patonus-rättigheten.

1921-08-22 Järnvägsmannamöte å Uddevalla arbetarkommuns festplats. Politik.

1921-08-22 Valmöte med Bäfve och Lane-Ryrs socknar i Frideborgs lilla sal. Politik.

1921-08-22 80 år fyller dir. E.G. Lange, Uddevalla. Familjenytt.

1921-08-22 Om kafferostning. Mat och drycker.

1921-08-22 Intressant gravvalv i Norums kyrka. Museum.

1921-08-22 Regnet och skörden i Bohuslän. Väder. Jordbruk.

1921-08-23 Den blå bilen i Uddevalla på måndagen. Politik.

1921-08-23 80 år fyller direktören E.G. Lange.

1921-08-23 Blå bilen gästade Uddevalla, stannade på kreaturstorget.

1921-08-23 Svenska porträttarkivet, Nationalmuseum Stockholm.

1921-08-23 Patronatsfrågan i Morlanda. Riksdagens beslut om patronatsrättens upphävd.

1921-08-23 50 år fyller Nils Edén.

1921-08-26 Fiskerimässan i Lysekil. 500 personer närvarande vid öppnandet. Fisk.

1921-08-27 Kyrkoherdetjänsten i Morlanda.

1921-08-27 Fiskerimötet i Lysekil år 1883.

1921-08-29 Donation till Uddevalla stad. Gåva.

1921-08-29 Ett olyckstillbud inträffade å Lelångebanan. Olycka. Järnväg.

1921-08-29 Bertha Klebe död. 67 år.

1921-08-29 Bland fyr- och lotspersonal. Pastor J. A. Rehnberg berättar om sina resor. Berättelse.

1921-08-30 75 år fyller kapten Andrew Macfie, Uddevalla. Familjenytt.

1921-08-30 75 år fyller kapten Andrew Macfie, född på Anfasteröd vid Ljungskile.

1921-09-04 En 3 000 årig mantel funnen vid grävning vid Gerum, Västergötland. Historia.

1921-09-05 Kvinnornas valbyrå öppnas på tisdag i lokal Trädgårdsgatan. Politik.

1921-09-05 I konkurs försattes vid rådhusrätten handl. Olof Dahl, Uddevalla. Nedläggning.

1921-09-05 Vikens och Ägirs gemensamma kappsegling. Tävling.

1921-09-05 Distanskapprodd på söndagen. Anordnad af Uddevalla roddklubb för klubbens medlemmar. Tävling.

1921-09-05 Tvenne drunkningsolyckor i Uddevalla. En 17-årig gymnasist och en 3-årig gosse omkomna. Olycka.

1921-09-06 Två drunkningsolyckor i Byfjorden, vid Skeppsviken och Grönnäs. Död.

1921-09-06 Om Uddevalla kyrka av T. S-g. del ll.

1921-09-08 Husauktion efter rådmannen R. Blomstervall Stora Nygatan tomt nummer 260 a. Annons.

1921-09-08 Ny skoaffär öppnas lördag 15 oktober vid Kungsgatan. Nya Skolagret. Annons.

1921-09-08 Vattenledning framdrages till Adlersborg. Regemente.

1921-09-09 Kyrkoherde F. Lüschs föredrag i Uddevalla. Hölls på onsdagskvällen inför fullsatt salong i Frideborg. Politik.

1921-09-09 Radiopejlingsstationerna på västkusten. Radio.

1921-09-10 Uddevalla kyrka, del lll av T. S-g.

1921-09-10 Tillkännagivande om försäljningsvillkor i affärer, förteckning.

1921-09-10 Berta Kleberg och folkhögskolan i Grebbestad.

1921-09-10 Fornminnena i Bullaren. Museum.

1921-09-12 Donation till Uddevalla realskola. Gåva. Skola.

1921-09-12 Cirkus Novello Skandinaviens elegantaste Cirkusföretag, anländer till Uddevalla med hela sitt stora sällskap. Annons.

1921-09-12 Rådman Blomstervalls hus inropades av  notarien. Blomstervall från Halmstad.

1921-09-12 Fick ej köpa kronotorpet Stora Havsten under kronoparken Tånga i Uddevalla revir.

1921-09-12 Depressionen och fiskeflottan. En begynnande export af fiskefartyg från västkusten. Båtar.

1921-09-13 Från Uddevalla omgifningar. Uddevalla - Lane-Ryr.

1921-09-13 Bagaremästare Magnus Ekstedt på tomt nummer 6 i kvarteret Gyldenlöwe. Fastighetsaffär.

1921-09-13 "En idrottsförening vid mellanskolan har bildats- och ska heta ""Gungner""."

1921-09-14 Uddevalla stad bygger 30 bostadshus? Bostad.

1921-09-17 Till förmån för de arbetslösas familjer i vinter anordnas Höstfest å Arbetarkommunens Festplats. Annons.

1921-09-17 Frågan om komministerbostäder i Uddevalla och Lane-Ryr. Kyrka.

1921-09-17 Vår första kurort? Lövåsberget i Uddevalla.

1921-09-17 Konsul Laurins silltrål. Stort intresse bland fiskarna. Fisk.

1921-09-18 Manlig hemslöjdskurs i Uddevalla anordnas 27 juni-slutet av juli nästa sommar.

1921-09-19 Uddevalla Gymnastikförening har haft årssammanträde. Idrott.

1921-09-19 Komministerbostäderna i Uddevalla och Lane-Ryr. Kyrka.

1921-09-19 Landstingets understöd åt de arbetslösa. Arbetsmarknad. Pengar.

1921-09-20 50 år fyller rådhuskanslisten Oscar Stendahl.

1921-09-20 Komministerboställena i Uddevalla- och Lane-Ryr. Inköp av Blomstervallska huset. Fastighetsaffär.

1921-09-20 Lösöreauktion efter avlidne färgeriarbetaren Edvard Pettersson i så kallade Sockerbruket.

1921-09-22 Auktion hos snickaren Karl Olsson, Hagane vid Elfkullen.

1921-09-24 Arbetslöshetsrapport för augusti i Uddevalla. Arbetsmarknad.

1921-09-24 Flera bostadslägenheter i posthuset. Bostad.

1921-09-24 Torreby i våra dagar. Torreby slott uppfördes, mejeri anlades.

1921-09-24 "En mina som rapporterats synlig vid Flatö, oskadliggjordes af ""Orkan"" vid Gåsö. Krig."

1921-09-26 Inför oktoberflyttningarna. Skola alla få tak öfver hufvudet? Bostad.

1921-09-26 Bostadsförhållandena i Uddevalla. Hufvudresultaten af bostadsräkningen 1920. Bostad.

1921-09-26 Systembolagets utminutering av spritdrycker. Annons.

1921-09-26 Modeutställning i Uddevalla öppnas idag på Grand Hotell av firma Lars Bolsen, Göteborg.

1921-09-26 Chaufförsskola för utbildning av chaufförer. AB Odals Garage & Bilverkstad. Annons.

1921-09-27 Auktion å Vikens Elektriska AB kontorsinventarier.

1921-09-28 Vägen Kasärngatan - Esperöd är nu i det närmaste färdig. Vägarbeten.

1921-09-28 50 år fyller läroverksadjunkten Einar Övergård, Uddevalla. Familjenytt.

1921-09-28 Skörderesultatet. Jordbruk.

1921-09-28 Ett 25-årsjubileum. Landstingsbeslutet om Bohusbanan. Jubileum. Järnväg.

1921-09-29 Kafé och matsalar öppnas 1 oktober vid Kilbäcksgatan (före detta Hemmets matsalar). Annons.

1921-10-01 Kraftledning från Trollhättan till Uddevalla har nyligen omlagt från 10 000 till 50 000 volt.

1921-10-01 Fiskhandlare Olof H. Johansson har köpt lantegendom i Bratteröd. Fastighetsaffär.

1921-10-01 Vid Billströmska folkhögskolan på Tjörn kommer den speciella lantmannaskolan att nedläggas. Skola.

1921-10-01 Kyrkoherdebefattningen i Morlanda. Insändare.

1921-10-03 Uddevalla kyrkas historia del 1 av Torsten Sandberg. T.S-g.

1921-10-03 Vid Kampenhofs fabriker kommer arbetstiden utökas. Fabrik.

1921-10-03 Rifningen uppskjutes af det s.k. Uddgrenska huset vid Hasselbacken. Rivning.

1921-10-03 90 år fyller fröken Ida Wessman, Uddevalla. Familjenytt.

1921-10-03 70 år fyller änkefru Anna L. Bokström innehafvare af den 1879 etablerade, välkända juvelerarfirman J.A. Bokström. Familjenytt.

1921-10-03 50 år fyller stadssjuksköterskan fröken Bertha Nilsson, Uddevalla. Familjenytt.

1921-10-03 50 år fyller stadssjuksköterskan fröken Bertha Nilsson.

1921-10-03 Gåvor till Uddevalla museum, gamla dörr- och kistlås, hänglås och antika ljuster.

1921-10-04 Bartilsgatan, Västerlånggatan. Bild.

1921-10-04 Om Uddevalla kyrka, S:t Mikaels kyrka och Bäve i gamla tider.

1921-10-04 Svensk-norska järnvägskommisionen gjorde en visit i Uddevalla måndag och tisdag.

1921-10-05 Ny turlista för Bohuslänska Kustens ångare tillämpas från och med 6 d:s. Annons.

1921-10-06 Uddevalla kyrkas historia del 2 av Torsten Sandberg. T.S-g.

1921-10-06 Ett vägarbete har utförts mellan Ramneröd och Nyckelås, norr om Uddevalla. Vägarbeten.

1921-10-06 Grosshandlare J. A. Holm, har avlidit i en ålder av  53 år. Död.

1921-10-06 Brastads kyrka har invigt ny kyrkorgel. Invigning.

1921-10-06 Nya vägar i norra Bohuslän. Vägarbeten.

1921-10-06 Svensk-norska järnvägskommisionen har besökt Strömstad.

1921-10-08 Vägförbättring har utförts å vägstycket Ramneröd - Nyckelås invid Uddevalla. Vägarbeten.

1921-10-08 90 år fyller fröken Ida Wessman.

1921-10-08 Morlanda kyrka, reparation av kyrkans golv.

1921-10-08 Första-maj blomman nästa år blir gul, föreställande en snöblomma.

1921-10-08 60 år fyller på måndag den vida kände professorn Fritjof Nansen.

1921-10-08 Regeringen har beslutat om nya vägarbeten i norra Bohuslän.

1921-10-10 Uddevalla kyrkas historia del 3 av Torsten Sandberg. T.S-g.

1921-10-10 Regeringskrisen. Branting bildar nya ministären. Politik.

1921-10-10 Olyckshändelse vid Munkedals pappersbruk. Olycka.

1921-10-10 Sockenskildringar: Forshälla.

1921-10-10 Kaptenen föll öfverbord och drunknade. Skonaren Sven af Långö i Bohuslän. Olycka.

1921-10-11 Till en fiskhall i Uddevalla har hamnstyrelsen begärt och drätselkammaren tillstyrkt anslag med 6000 kr. Byggnad.

1921-10-11 25 nya telefonabonnemang i Uddevalla. Telefon.

1921-10-11 Uddevalla arbetarkommun höll i söndags möte. Föreningar.

1921-10-11 Förslag om en fiskhall i Uddevalla. Affär.

1921-10-12 Vägdagen i Uddevalla. Vägarbeten.

1921-10-12 Hjalmar Branting fick på söndagen av konungen i uppdrag att bilda den nya regeringen.

1921-10-12 Lysekilsångaren Uranus i kollision på Nordsjön med en trålare. Olycka.

1921-10-13 Flygningar på Samneröd, vid regementet, passageraruppstigningar- och fallskärmshopp.

1921-10-13 50 år fyller Rudolf Klingvall, innehavare av Klingvalls kemiska tvättinrättning.

1921-10-13 60 år fyller fabrikören Oskar Högvall.

1921-10-13 Statlig försöksgård för jordbruket i Bohuslän, Jörlandaegendomen Halleby förordad.

1921-10-13 Sjömannen Levin Karlsson död, 30 år. Olycka.

1921-10-14 En ståtlig idrottspokal. Idrott. Belöning.

1921-10-14 Patent har beviljats den kände uppfinnaren, fabrikör J.A. Andersson Uddevalla.

1921-10-14 Driftökning vid Kampenhof. Fabrik.

1921-10-15 Speceri- och mjölkaffär har öppnats i före detta Kristina Olssons hus på Kampetegen. Annons.

1921-10-15 För nyinrättade kommunistraturen i Lane-Ryr  kyrka.

1921-10-15 Telefonfrågan i Forshälla dryftas imorgon i stationshuset.

1921-10-15 Bänkindelning i Forshälla kyrka upphör att gälla till detta kyrkoårs slut.

1921-10-17 "En lyckad ""vägdag"" i Uddevalla i lördags. Besökt af öfver hundratal deltagare. Vägarbeten."

1921-10-17 Landstingets nya epidemisjukhus i Strömstad står nu så gott som färdigt. Sjukvård.

1921-10-17 En missionärs upplevelser i Bohuslän. Del 1.

1921-10-18 Syföreningen i Uddevalla hade på tisdagsmiddagen sammanträde. Föreningar.

1921-10-18 Olyckstillbud med skenande hästar. Olycka.

1921-10-18 50 år fyller innehafvaren af Klingvalls kemiska tvättinrättning i Uddevalla hr. Rudolf Klingvall. Familjenytt.

1921-10-19 Till Bohusläns blivande centralmuseum i Lysekil, har under säsongen influtit gåvor.

1921-10-19 Anslutning till undervisningen i Tekniska Aftonskolan. 22 elever inskrivna. Avgiften i skolan är blott 2 kr pr termin.

1921-10-19 Nära 2000 arbetslösa stenhuggare. Nödhjälpsarbeten anordnade för omkring 700 personer. Arbetsmarknad.

1921-10-20 Beslut om fiskhallsbygge mitt emot materialgården.

1921-10-20 55 år fyller idag riksdagsmannen B. Corneliusson, Koster.

1921-10-21 Uddevalla nya idrottsplats nalkas nu sin fullbordan. Idrott.

1921-10-22 Fru Elisaberth Hedendahl försålt Walkesborg nummer 5.

1921-10-22 Tidens Kalender-Almanack-Uppslagsbok för 1922 har utkommit. Annons.

1921-10-22 En missionärs upplevelser i Bohuslän. Del ll.

1921-10-24 Våldsamt oväder över västsverige. Uddevalla fullkomligt isolerat från omvärlden. Väder.

1921-10-24 Snöstorm och oväder. Det värsta i mannaminne. Väder.

1921-10-25 Stor eldsvåda i Uddevalla. Bilgarage och verkstad eldhärjades. Brand.

1921-10-25 Stor eldsvåda i Uddevalla. Garage- och verkstadsbyggnaden å Solbacken svårt spolierad. Brand.

1921-10-25 Det stora ovädret. Alla förbindelser med Uddevalla avbrutna. Väder.

1921-10-25 Emigrationen från vårt län. Utvandring.

1921-10-25 Snöstormens härjningar. De svåraste som någonsin förekommit. Väder.

1921-10-26 Nödhjälpsarbetena i Uddevalla. Arbetsmarknad.

1921-10-26 Stor brand i Uddevalla. Bilgaraget och reparationsverkstaden vid statsbanestationen.

1921-10-26 Pilsnerdrickat i Munkedal. Olovliga försäljningar av pilsner klass 2 benämdes förr i världen för lönnkrögeri.

1921-10-26 Lysekils kyrkas dekorering. Ett konstnärligt arbete nu slutfördt. Kyrka.

1921-10-26 Enda verkliga Folkhögskolekurs för fiskare i vårt land. Folkhögskolan i Grebbestad. Annons.

1921-10-26 Snöstormens verkningar. Reparationen af ledningarna utmed Bohusbanan tar en månad. Energi.

1921-10-29 Bilgaragebranden å Solbacken. Brand.

1921-10-29 "Spritfartyg i Lysekils hamn ""Sundia av Lübeck"" ångaren hade ombord 8 000 liter sprit, dels 576 lådor finare sprit."

1921-10-29 Otuktsbrott mot 8-årig flicka, har till Kronohäktet i Uddevalla införpassat E. Edvardsson, Berg, Brastad. Polis.

1921-10-29 Sjöolyckor under söndagens oväder. Svåra dagar på en motorgaleas i Kattegat. Olycka. Båtar.

1921-10-31 Uddevalla Hantverks- och Industriförening köpte 1919 Kungsgatan 12, biograflokal.

1921-11-01 Egnahemskolonien å Ramneröd. 30 hus byggas. Bostad.

1921-11-02 60 år fyller föreståndarinnan för Barnhemmet för flickor fröken Helga Sjögren, Uddevalla. Familjenytt.

1921-11-02 Höstens första öfversvämning i Uddevalla. Hamnområdena och en stor del af söder under vatten. Väder.

1921-11-02 Hildemar Pettersson råkade få sitt ben avslaget vid stenlastning i södra hamnen. Olycka.

1921-11-02 Prima ny norsk, isterfetsill, islandssill och holländsk matjessill, inkommen hos AB Frilager i Lysekil. Annons.

1921-11-02 "Hamburgsundsfartygens undergång. Samtidigt med ""Liberators undergång förolyckades kuttern ""Hamiltorn"". Olycka. Båtar."

1921-11-03 Automobilvägbygge beslutas på Orust.

1921-11-04 Telefon- och telegrafledningarna i länet snart klara. Telefon.

1921-11-04 Många olycksbud från sjön. Den senaste stormens förödande framfart. Väder.

1921-11-05 Från och med november övertages Nya Lysekils-Kuriren av nybildat bolag, i Uddevalla under namnet Kuriren. Annons.

1921-11-05 Smidesmästaren i Stenbackens smedja Alfred Georg Sandström död. 43 år.

1921-11-05 Före detta professon- och riksantikvarien Oscar Montelius död. 78 år.

1921-11-05 "Förlist Gullholmens-kutter ""Sitona"". Olycka."

1921-11-05 "Vraket av motorgaleasen ""Freden"" från Örn, påträffades utanför Navens fyr i Vänern."

1921-11-05 Lots och fyrpersonalens apostel. Rapport från pastor J. A. Rehnberg. Båtar.

1921-11-07 Eldsvådan vid Olsängen i Färgelanda. Brand.

1921-11-09 En kär gäst i Lysekil dir. Gustaf Fredriksson avled natten till söndag. Död.

1921-11-10 50 år fyller vaktkonstapeln A. Appelgren vid kronohäktet, har också lantbruk i Bräcke.

1921-11-11 50 år fyller vaktkonstapeln A. Appelgren, Uddevalla. Familjenytt.

1921-11-11 Saknade kuttrar, Gullholmenskuttrarna Sitonia och Try och kuttern Arthur Pelham från Kungsviken. Båtar. Olycka.

1921-11-12 Orkesterverksamheten lever upp på nytt i Uddevalla. Musik o sång.

1921-11-12 Lysekils Sparbank grundad 1856 är öppen alla hegfria dagar. Annons.

1921-11-12 På torsdagen inkom hit Trondhjemångaren Fröjstein från Bergen med 550 heltunnor anjovis. Fisk.

1921-11-12 Kurirens flyttning till Uddevalla är nu bestämd till sin formella del till slutet av nästa vecka. Tidning.

1921-11-14 Bapistkapellinvigning i Hällestrand, 6 november 1921. Kyrka.

1921-11-16 Nästa nr av Kuriren utkommer torsdag afton istället för på fredag på grund av flyttningen. Tidning.

1921-11-17 Gunnar Perssons herrekipering öppnar vid Kungsgatan. Affär.

1921-11-17 Trottoarutläggning i kvarteret Oden. Gatuarbete.

1921-11-17 Uddevalla skyttegille har haft skjutbana på Egersberg, begär gratis mark på Boxhult. Idrott.

1921-11-17 Före detta fanjunkaren- och svärdsmannen vid Kungl Bohusläns regemente, Fredrik Ax, död.

1921-11-17 Förlist Skonaren Ester av Gullholmen.  Olycka.

1921-11-19 Komministervalet för Lane-Ryr äger rum i Uddevalla kyrka.

1921-11-21 Uddevalla Atletklubb, ny brottningssammanslutning ombildades av privat förening. Idrott.

1921-11-22 Ungdomslogen Framtidshoppet hade i söndags fest i Folkets hus. Föreningar.

1921-11-22 Uddevalla Bil- och Motorverkstad har öppnar i före detta bryggeriet vid Södra Hamngatan. Annons.

1921-11-22 En gran planterad 1828 vid Grindhults försörjningshem bröts sönder i snöstorm.

1921-11-24 Grevinnan de Casa Miranda, Kristina Nilsson.Växjö död. 78 år. Musik o sång.

1921-11-25 Den berömda sångerskan Kristina Nilsson avled i Växjö 22 okt. 78 år gammal. Hon upptäcktes under 1850-talet. Död.

1921-11-25 "Skonaren ""Annas"" undergång i snöstormen 23 okt. Sjöförklaring vid Uddevalla rådhusrätt 29 nov. Båtar. Olycka."

1921-11-29 E. F. Larsson avgår ur fullmäktige och övriga kommunala befattningar. Politik.

1921-11-29 Registerkartan över Uddevalla stad har gjorts färdig av lantmätare Algot Rasmusson. Kartor.

1921-11-29 Segelsällskapet Ägir i Uddevalla hade i söndags talrikt besökt höstmöte, ordf. är Axel E. Johansson. Föreningar.

1921-11-29 "Sjöförklaringen upptogs af rådhusrätten i Uddevalla med anledning af skonaren ""Annas"" af Ulvesunds förlisning. Olycka. Båtar."

1921-11-29 80 år fyller skomakaremästare Magnus Zachrisson, Uddevalla. Familjenytt.

1921-11-29 Sven Scholanders Javaafton på Frideborg. Nöjen.

1921-11-29 Sällskapet skogsodlingens Vänner upplöses, startade 1883 av grosshandlare Robert.

1921-12-01 80 år fyller skräddaremästaren Magnus Zachrisson.

1921-12-01 K M:t och kronan kräver Uddevalla stad  på 50.000 kr, gäller ersättning .

1921-12-01 Skyddsvallen vid Kolhättans färjläge utbygges. Båtar.

1921-12-02 "Drätselkammaren i Uddevalla föreslår stadens anslutning till ""Städernas pensionskassa"". Politik."

1921-12-02 Efterkrav på grannlåten. Arméförvaltningen yrkar stämning på 50 000 kr av Uddevalla för att få hit Bohusläns Regemente.

1921-12-02 Efterräkning till reg:tets förläggning till Uddevalla. K. m:t kräfver Uddevalla stad på 50 000 kr. Regemente.

1921-12-02 Samarbete mellan nykterhetsvännerna i Uddevalla. Föreningar.

1921-12-02 Schwartzman & Nordström blir aktiebolag. Fabrik.

1921-12-02 "Lysekils Teater visar ""Lycko Pers resa"" med Olof Hillbergs sällskap. Teater. Annons."

1921-12-03 Vårt vattenverk: För utökning av Bräcke pumpverk begär DK ett anslag.

1921-12-03 Uddevalla privata förlossningshem, N Drottninggatan 13, mottager patienter.

1921-12-03 Orust vägstämma beslöt att anlägga vändplan vid Henåns ångbåtsbrygga.

1921-12-03 Hjälp dem till en ny ko. Lägenhetsinnehavaren J A Lundström boende Dalarne 8.

1921-12-05 Lysekil i gamla dar. Berättelse.

1921-12-06 Kyrkliga Soldathemmet i Uddevalla, beslut att överlämnas till Kronan.

1921-12-06 Grosshandlaren Ed. Schlaug i Uddevalla åtalas för konkursförbrytelse. Affär.

1921-12-07 Vem skänker Uddevalla en julgran? Granen kunde lämpligen uppsättas vid Hasselbacken eller Margretegärde.

1921-12-07 Böcker läses gratis i bildningsutskottets bibliotek i Folkets Hus öppet alla torsdagar 7-9 em.

1921-12-08 Karusellägaren (Tivoli) J. A. Karlsson har köpt Betty Anderssons hus. Fastighetsaffär.

1921-12-08 Vattenledningsarbetet i Strömstad påbörjat på Stora Bergsgatan.

1921-12-08 65 år fyllde igår konstnären Victor Andrén, Lidingö, bördig från Uddevalla.

1921-12-08 Roddare-Janne, Janne Andersson, 80 år, förmedlade persontraiken. Död.

1921-12-09 Bohusläns regementes soldathem har överlämnats till staten. Kostnad för hemmet uppgår till 66 000 kronor.

1921-12-09 Mekaniska verkstaden såld till ingenjör Stellan Koch, Göteborg. Fabrik.

1921-12-09 Mul-och klövsjukan härjar i Danmark. Medicinalstyrelsen meddelar att bönder skall undvika all beröring från Danmark.

1921-12-09 Staden får julgran. Hr Hjalmar Carlsson på Slätteskär skänker gran och montering till Lysekil.

1921-12-10 70 år fyller idag grosshandlare Efraim Jacobowsky.

1921-12-10 Uddevalla Mekaniska verkstad sålt till  ing. Stellan Koch, Göteborg.

1921-12-10 En julgran i Lysekil skänkt och monterad av hr Hj. Carlsson.

1921-12-10 Kraftverksbygget vid Lilla Edet bör förläggas till den plats där pappersbruket var.

1921-12-10 Det har beslutats om bilväg mellan Dingle och Hedekas. Vägarbeten.

1921-12-10 Sill-krönika. Några hågkomster från det stora sillfiskets dagar. Berättelse.

1921-12-12 Arbete i hamnen. Ångaren Oddevold inkom i söndags från Seaham med kol- och koks till Sannes söner.

1921-12-12 70 år fyller dir. Efraim Jacobowsky, Uddevalla. Familjenytt.

1921-12-12 50 år fyller smeden vid Uddevalla tändsticksfabrik A.G. Westergren. Familjenytt.

1921-12-12 Nobelpris. Sveriges Hjalmar Branting och Christian Lange från Norge, fingo dela på fredspriset i Kristiania. Utmärkelse.

1921-12-13 Dir Axel E. Hansson som av Axel R. Andersson köpt fastigheten tomten nr 3. Fastighetsaffär.

1921-12-13 Konkursauktion å Grunnebo Ångsåg.

1921-12-13 Penséer i december! Blommor.

1921-12-14 Besök vår Julmarknad! American Bazar. Annons.

1921-12-15 Färdeminnen från Dalsland. Från en cykeltur sommaren 1921. Berättelse.

1921-12-15 Vägen mellan Dingle och Fjällbacka klar. Vägarbeten.

1921-12-16 Julöl säljes från och med 15/12 1921 i Natt och Dags Bryggeri. Annons.

1921-12-16 Domkapitlet har förordnat pastoradjunkten C. J. Törnqvist i Uddevalla till komminister i Lane-Ryr. Kyrka.

1921-12-16 Speceriaffärerna i staden stänges jul- nyårs- och trettondagsaftnar kl. 4 em. Annons.

1921-12-16 Bilväg mellan Hedekas-Dingle kommer att byggas. Regeringen ska fatta beslut på fredag. Vägarbeten.

1921-12-16 Curlingklubben, sammanträde. Föreningar.

1921-12-16 De nya bostadshusen å Ramneröd. Bostad.

1921-12-16 De billigare telofonabonnemangen. Telefon.

1921-12-16 En stadens egen julgran få vi äfven i Uddevalla till jul.

1921-12-16 96 år fyller Alexander Larsson i Heden, troligen Brastads och Stångenäs äldste invånare.

1921-12-17 Ny president i Bohuslänska Curlingklubben är disp Robert Bley efter konsul Alban. Idrott.

1921-12-17 40 år fyller handlanden Karl Kristiansson.

1921-12-17 Förundersökningar långt framskridna angående järnvägsförbindelse mellan Bohuslän-Norge.

1921-12-17 Verksamheten bland fyr- och lotspersonal.

1921-12-19 På epidemisjukhuset vårdas f.n. 7 difteripatienter och 1 scharlakansfeberpatient. Sjukvård.

1921-12-19 Skomakaremästare C.G. Rydin i Uddevalla död. En av stadens äldsta född 1840.

1921-12-19 Biltrafik Uddevalla - Skaftölandet? Ett förslag vid Lane vägstämma. Trafik.

1921-12-19 Skomakaremästare C.G. Rydin i Uddevalla död, 81 år. Familjenytt.

1921-12-19 Ny öfversvämning i Uddevalla. Väder.

1921-12-19 50 år fyller cigarrhandl. C.A. Persson i Uddevalla. Familjenytt.

1921-12-19 50 år fyller cigarrhandlare C.A. Persson.

1921-12-19 Lysekils kyrka kunde i söndags fira sitt 20-årsminne. Kyrka.

1921-12-19 Fabrikation av fiskbullar, en ny industri i Lysekil.

1921-12-19 Bilvägen Hedekas - Dingle. Trafik.

1921-12-19 Bilväg gm Bokenäset. Vägstämma med Lane härad för allmän väg till Sunningen.

1921-12-19 Orkanartad storm över Västkusten. Väder.

1921-12-20 Vid brottningstäflingarna i Göteborg representerades Uddevalla af hr. Arvid Järnqvist. Idrott.

1921-12-20 50 år fyller sjökaptenen å ång. Uddevalla, Casper Einar Cramer. Familjenytt.

1921-12-20 "Ännu en Uddevalla jultidning. ""Julgrisen"" har utkommit. Tidning."

1921-12-20 Ett arbetslag vid vägsträckan Skärje-Håve hittade troligtvis en gammal grav. Historia. Kultur. Vägarbeten.

1921-12-20 Fornminnesundersökningar i Vette härad. Kultur. Historia.

1921-12-20 Lysekils ståtliga kyrka 20 år. Jubileum.

1921-12-21 Julmaten är betydligt billigare i år än i fjol. En jämförelse som t. ex rostat kaffe för 4:- per kilo mot i fjol 6:- kr per kilo.

1921-12-21 Änkan efter sjömannen Johan David Niklasson från Smörbräckan i Uddevalla, får ingen olycksfallsersättning.

1921-12-21 Åter storm och öfversvämningar. Väder.

1921-12-22 Om en julfest i Kasens skola.

1921-12-22 Småskoleseminarium i Uddevalla. Landstinget söker lokaler.

1921-12-23 Stadens julgran har rests i Hasselbacken intill Kungstorget. Den är 10 meter hög- och har 180 lampor. Högtid.

1921-12-23 En treflig julgransfest anordnades på Kasens skola. Skola.

1921-12-23 Nödhjälpsarbetena i länet. Arbetsmarknad.

1921-12-24 Konkursauktion å handl Ed. Schlaugs kontor Kungsgatan, Torggatan försäljes lösegendom.

1921-12-27 Julhelgen 1921. En lugn helg med snö och tö. Högtid. Väder.

1921-12-27 Komministern i Strömstad, stadsfullmäktiges ordförande Ernst Teofron Ljunggren.Död.

1921-12-29 Gåva till Brastads kyrka. Ljuskrona av skräddaren H. O. Börjesson i Stora Backa.

1921-12-30 Fr.o.m. nyåret inträder som medarbetare i Kurirens redaktion hr Frank Eriksson, Uddevalla. Tidning.

1921-12-30 Folkmängden i Uddevalla ökad 1921. Befolkningsstatestik.

1921-12-30 Mjölkpriset i Lysekil sänkts från 30 till 25 öre per liter mjölkaffärerna. Mat.

1921-12-30 Kvinnornas deltagande i andrakammarvalet. Politik.

1921-12-31 Änkefru Adolfina Kristina Olsson 45 år, handelsidkerska på Kampetegen. Död.

1921-12-31 Nytt År. Dikt av T. S-g.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar