2008-09-08

Swanbergska huset


Peter frågar:

"När revs det Swanbergska huset i korsningen Norra Hamngatan - Trädgårdsgatan?"

Det är alltså detta karaktäristiska hus i Kungstorgets sydvästra hörn som avses. Tidigare har man också kallat det för Åbergska huset och Bildtska huset.
På några bilder jag sett ser man att detta hus var i starkt behov av reparation. Bl a har jag sett en bild där det hänger en presenning uppe på hörnet för att hindra fukt att komma in.
Med dagens byggmetoder hade man säkert kunnat rädda huset men jag antar att det inte var "ekonomiskt försvarbart" när man 1948 beslutade att riva huset.

Och det tog säkert sin rundliga tid att riva det. När jag ser dagens grävmaskiner där föraren i princip kör med en joystick kan man inte låta bli att tänka på dem som körde dåtidens vajerstyrda maskiner. Det gällde säkert att ha kraft i arm.

Bilderna är från rivningen på hösten 1949.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar