2008-09-26

Ej enighet när Västarvets nya organisation togs

I måndags den 22 september avslog styrelsen för Stiftelsen Bohusläns museum Västra Götalandsregionens förslag till nytt avtal, eftersom detta skulle medföra att museets självständighet upphörde. Dessutom hade Kammarkollegiet påtalat att avtalsförslaget är lagstridigt.

I dag den 26 september hade styrelsen för Västarvet på ett sammanträde i Västsvensk konservatorsateljé i Göteborg att ta ställning till regionens förslag till ny organisation för Västarvet.

Under en längre tid har debatter förts i pressen om detta förslag, och många i kulturfrågor synnerligen kompetenta personer har varit mycket kritiska till förslaget. Detta hade inte gjort något intryck på ledamöterna i styrelsen för Västarvet, vilka röstade för förslaget.

Beslutet föregicks av en diskussion med inlägg både för och emot förslaget. Billy Bertilsson (svp), föreslog, liksom han gjort vid tidigare sammanträden, att nuvarande organisationsmodell som gäller för 2008 skulle antas gälla även fortsättningsvis. I detta finns länsmuseerna i Uddevalla och i Skara med som självständiga enheter. Bertilsson reserverade sig mot dagens beslut.

Stig Andersson (kd) betonade ett par gånger vikten av att avtalet är juridiskt korrekt. Han lugnades med att det i protokollet skrevs in ”Styrelsen noterar att för Bohusläns museum och Västergötlands museum förutsätter den föreslagna förvaltningsorganisationen en revidering av undvarande samordningsavtal”. Efter denna garanti motsatte sig Stig Andersson inte förslaget

Detta tillägg innebär följaktligen att ett nytt avtal för Stiftelsen Bohusläns museum måste presenteras museets styrelse. Styrelsen för stiftelsen Västergötlands museum har inte sammanträde förrän den 6 oktober. Hur avtalsförslaget då kommer att se ut återstår att se.

När beslut skulle fattas och ordförande Perallan Orrbeck fann att styrelsen beslutat säga ja till organisationsförslaget, begärde Billy Bertilsson votering. Följande ledamöter röstade för förslaget: Perallan Orrbeck, Peter von Essen, Jörgen Hellman, Inga Göransson, Stig Andersson och Susanne Ligander. Billy Bertilsson röstade mot förslaget.

Vid sammanträdet deltog även Johan Wiktorsson från Uddevalla kommun och Jan Sjöberg från Bohusläns Hembygdsförbund. Dessa är enligt avtal med regionen adjungerade till Västarvets styrelsen och har yttranderätt men inte rösträtt. I debatten påtalade båda kraven på Bohusläns museums självständighet och på juridisk korrekthet i avtalen.

Redan under tidig eftermiddag gick Västarvet ut med en information till all personal där man meddelade att organisationen var beslutad. Men på sista raden kommer brasklappen med den här formuleringen: "Styrelsen förutsätter i sitt beslut att stiftelseavtalen kommer att lösas längre fram i höst"

Att Västarvet skulle fatta beslutet om en ny organisation var väntat. Men den nya organisationen förutsätter således nya samverkansavtal med Bohusläns museum och Västergötlands museum.

Parterna står väldigt långt ifrån varandra. Om avtal överhuvudtaget skall kunna träffas krävs en betydligt större ödmjukhet från Västra Götalandsregionens politiker och chefstjänstemän. Hittills har man inte visat sig behärska den konsten utan istället kommit med förtäckta hot om indragna anslag etc etc. Samma sorts nonchalans som Bohusläningarna möter när det gäller turerna kring NU-sjukvården.

Det kommer att bli en jobbig höst för alla ambitiösa museiarbetare i Västarvet.//

1 kommentar:

  1. Liknelsen med NU sjukvården är slående. Är det dax för Bohuslän att lämna VGR? Jag tror de flesta på kusten nog inte riktigt ser fördelarna med att flytta verksamheter till inlandet - när människorna flyttar eller besöker kusten. Man tar resurser från norra delarna (vad blev Mariestad av?) och kusterna för att samla dem i gamla Älvsborg. Göteborg ser skrattande på medans kusinerna på landet slåss (och det kan jag först) - nej man får citera Hermansson (VPK) - Någon jävla ordning får det väl ändå vara i en region (parti sa han).

    SvaraRadera