2008-09-16

Hornviolen Uddevallensis - efterlysning

Per-Allan Olsson vidarebefordrar en efterlysning från POM:

"Pom, Programmet för odlad mångfald, som Jordbruksverket driver, har gått ut med en efterlysning av en rar viol med anknytning till Uddevalla.

Man skriver: Hornviol från Uddevalla

"Från Uddevalla stadsträdgård såldes under några år på 1930-talet en hornviol med namnet 'Uddevallensis'. Sorten saknar beskrivning i priskuranten, men var dyrare än andra violer - den kostade en krona istället för 40 eller 50 öre som andra sorter. Är det någon som vet hur 'Uddevallensis' såg ut eller kanske till och med har plantor i odling? Hör av dig till Pom på perennuppropet@pom.info eller tel 040-41 55 86. Läs också mer på www.pom.info "
Med vänlig hälsning
Per-Allan Olsson"

2 kommentarer: