2008-09-27

Lars Nordström (fp) slår tillbaka

I dagens GP skriver Lars Nordström ett debattinlägg med rubriken "Orättvis kritik mot Västarvet". http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=447788

Nordström reagerar precis så surt som man kunde vänta sig då han skriver "För att undvika en fortsatt intern/extern debatt har jag bett administrationen ta fram ett förslag där museet i Skara återförs till den ursprungliga stiftelsen med personal och all kringverksamhet."

Han nämner inget om Bohusläns museum eller Uddevalla kommun i sitt inlägg men mellan Stiftelsen Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen är avtalet ungefär detsamma som för Västergötlands museum.

En väsentlig skillnad mellan förhållandena i Skara och Uddevalla är dock att Uddevalla kommun pumpar in betydligt mer (2 milj kr) pengar i sitt museum än Västra Götalandsregionen gör. Tror Nordström att Uddevalla kommun vill försörja Västarvets verksamhet på andra platser i regionen än Uddevalla? Uppenbarligen tror han det.

Nej hela frågan är oskickligt skött från Lars Nordström och Västra Götalandsregionen. Det finns ett gällande avtal som enligt texten skall utvärderas senast 2009. Avtalet har ett års uppsägningstid och uppsägningen skall vara skriftlig. En uppsägning av avtalet har inte skett utan istället går man ut och pekar med hela handen och lägger fram ett nytt avtalsförslag.

Enda chansen nu, som jag ser det, är att Västra Götalandsregionen i vanlig anständig ordning säger upp avtalet med Bohusläns museum och sätter sig ned och pratar med Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund. Visst, det kommer då att fördröja omorganisationsarbetet i Västarvet, men vem är det som har lagat till den nuvarande museisoppan? //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar