2017-01-01

Detta skrev tidningarna om för 100 år sedan


Ett nytt år står framför oss. Då brukar det vara vanligt med tillbakablickar, t ex på nödåret 1917. Då pågick fortfarande första världskriget vilket hade lett till matransoneringar och svält. Hungerkravaller ägde rum lite var stans i Sverige, bl a i Göteborg. Uddevalla fick också sin beskärda del av nöden.

Samtidigt fick Uddevalla besök av Cirkus Schreiber tre dagar i maj månad. Vilka var det som hade råd att gå på cirkus i dessa tider kan man undra?

Nedanstående är en träfflista där jag sökt i Tidningsarkivet på 1917. Tidningsarkivet är ett register som byggts upp under flera år med början på 1990-talet. Det var ett samarbete mellan Bohusläns Föreningsarkiv, Arbetsförmedlingen och tidningen Bohusläningen. Personer som var inskrivna som arbetssökande blev engagerade i projektet att skapa ett sökbart register över tidningsartiklar från vårt område.

Men det är "bara" ett register. Men det är ett nog så viktigt register där man snabbt kan hitta vad man söker efter. För en liten tid sedan frågade P 4 Väst mig om jag visste vad som hände år 1906? Att ta fram en lista med tidningsartiklar från det året tog bara några sekunder. Sedan kunde radion själva gå vidare till Bohusläns Föreningsarkiv för att ta del av innehållet i artiklarna som finns på mikrofilm.

1917 fanns det följande tidningar som gavs ut i Uddevalla:

Uddevalla Tidning 1902-1917
Bohus-Posten 1910-1952
Uddevalla-Bladet 1917-1920
Bohusläningen 1878 -

Bohusläningen var den största tidningen med Bohus-Posten på andra plats. De flesta av artiklarna i nedanstående lista är således från Bohusläningen.

1917-01-03 Västkustfiskarna bilda förening. Föreningar.
1917-01-03 Vaccinationslagen träder i kraft. Sjukvård.
1917-01-03 Elverket vid Strömberget övertages av Gas och elektricitetsverksstyrelsen.
1917-01-05 IFK Uddevalla reser till Fredrikshamn. Idrott.
1917-01-08 "Ett Uddevallafartyg förlist. ""Junella"" af Uddevalla. Olycka."
1917-01-08 Uddevalla museum gåvor under 1917.
1917-01-10 Skonaren Jonellas strandning. Detaljer från olyckan. Olycka.
1917-01-10 Trollhätte kanal stängd af isen. En ångare fastfrusen utanför Vänersborg. Väder.
1917-01-10 Uddevalla Krönikan, Stadens historia under 1800-talet. Hamnen- och sjöfarten.
1917-01-12 En hjälte. Som förtjänar högsta Carnegiepriset. Arkitekt David Andersson, Uddevalla.
1917-01-13 Uddevalla brännvinsbolag minskning i spirituosaförsäljningen.
1917-01-13 "Uddevallabriggen ""Junella"" förlist. Matros från Uddevalla, Sven-Gunnar Olsson.
1917-01-15 Vårt dagliga bröd. Brödtyperna för länet nu godkända af K.BFHDE. Mat.
1917-01-16 Gåvor till museum, Anders Hansson Knapes testamente- och minnesblad från invigningen.
1917-01-17 Betels ungdomsförening årsmöte. Föreningar.
1917-01-17 Om Uddevalla-skonerten Junellas förlisning vid Jyllands västkust. Olycka. Båtar.
1917-01-17 Befarad vattenbrist i Uddevalla.
1917-01-19 Barnbespisningen i Uddevalla börjar på måndag. Skola. Mat.
1917-01-20 Kälkbacke för skolungdomen i Uddevalla på Hedegärde.
1917-01-20 Till sjuksköterska vid Bohusläns regemente har förordnats Naemi Lundblad.
1917-01-20 Värmestugan i hamnen skall tillbyggas.
1917-01-20 Sörvik sålt, säljare arkitekt Eugen Thorburn. Fastighetsaffär.
1917-01-24 Isförhållandena i och utanför skärgården. Väder.
1917-01-24 "Skonerten ""Junellas"" förlisning. Olycka. Båtar."
1917-01-28 Frukthandlaren F.O. Molin, tomt nummer 83 vid Norra Hamngatan, köpt av Jacobowskys handelsbolag. Fastighetsaffär.
1917-01-29 Isen och sjöfarten. Väder.
1917-01-29 Kampenhofs äldsta fabriksskorsten är nu under rifning. Fabrik.
1917-01-30 En snickerifabrik som började sin verksamhet sommaren 1860 nedbrann den 1 januari.
1917-01-30 Ur uddevallakrönikan, under 1850-talet. Industri.
1917-01-31 Vid Käringön har ny fast is lagt sig till havs så långt ögat når. Väder.
1917-01-31 Ärkebiskopinnan Clara Sundberg, född Koch, död.
1917-01-31 Snålare om brännvinet från 1 februari, suparna innehåller bara 2½ centiliter.
1917-01-31 Kampenhofs fabrik, den stora gamla skorstenen skall nu rivas sedan fabriken elektrifierats. Industri.
1917-02-02 Ny elektrisk ledning Trollhättan - Uddevalla. Ledningar.
1917-02-03 Ny elektrisk högspänningsledning Trollhättan-Uddevalla. Energi.
1917-02-05 Goodtemplarlogen Vikingen firade på söndagen sin 35-årsdag. Föreningar.
1917-02-05 En svår snöstorm pågick under lördag och söndag. Väder.
1917-02-05 De bohuslänska fältspatgruforna. Näringsliv.
1917-02-06 En häftig snöstorm över Bohuslän i lördags. Sex jaktbåtar vid Käringön. Väder.
1917-02-06 Endast en liter brännvin per månad och motbok från denna månads ingång. Alkohol.
1917-02-06 Kokerska vid Bohusläns regemente häktad för tillgrepp av matvaror och kryddor.
1917-02-06 Med anledning av rådande vattenbristen komma för besparing alla brygghuskranar.
1917-02-06 Uddevalla nattvakt börjar sin verksamhet den 15 februari.
1917-02-07 Vintern friskar i än värre. Väder.
1917-02-07 90 år fyller f. stadsbarnmorskan Maria Sofia Borg, Uddevalla. Familjenytt.
1917-02-08 En bister natt i Uddevallas utkanter 23,4 grader. Väder.
1917-02-08 Tillfällig postgång över isen är anordnad på linjerna  Lysekil-Fiskebäckskil. Väder.
1917-02-09 50 år fyller öfverläkaren vid länslasarettet i Uddevalla med d:r W. Forssell.
1917-02-09 Curling. Täflingspelet på torsdagen hade lockat 11 deltagare. Tävling.
1917-02-10 Brandstyrelsen begär att få inreda 2 lägenheter samt inledande av elektriskt ljus.
1917-02-10 Thorburns söner får tillstånd bygga till oljeslageriet samt stenhuggerifirman. Industri.
1917-02-12 65 år fyller kontraktsprosten och kyrkoherden Johannes Daniel Laurell, Skredsvik. 1917-02-12 F. Handl. I.L. Wennergren ägare af landeriet Urhagen i Uddevalla död 86 år.
1917-02-12 Det femte Nordiska spelen. Räkna omkring 8000 idrottsmän som deltagare. Tävling.
1917-02-13 50 år fyller överläkaren vid länslasarettet W. Forsell.
1917-02-13 50 år fyller fanjunkaren vid Bohusläns regemente F.O. Sjöberg, han är också ledamot av stadsfullmäktige.
1917-02-13 J. L. Wennergren, Urhagen. Död.
1917-02-14 Folkskolan i Uddevalla. Stänges på en månad - af befarad bränslebrist. Skola.
1917-02-14 Lärkan har hörts över Strömstad. Fåglar.
1917-02-15 Folk och småskolorna i Uddevalla stängas idag- och en månad framår på grund av  koksbrist.
1917-02-15 Officersmässen på Backamo har av Bohusläns regemente officerskår sålts för 10 000.
1917-02-15 Margretegärde folkskola, arkitekt A. Brattbergs förslag om till- och påbyggnad.
1917-02-15 Gatubelysningen i Uddevalla släcks klockan 12 på natten. Energi.
1917-02-19 Äfven kaffet under ransonering. Ransonering.
1917-02-19 Regementssjukhuset å Backamo ska flyttas till Uddevalla. Sjukvård.
1917-02-20 Regementssjukhuset å Backamo kommer att flyttas till Uddevalla.
1917-02-26 F. bleckslagaremästaren A.V. Lundberg, ägare af landeriet Herrestadshagen å Öster död 87 år.
1917-02-26 Tillsynsföreningens årsmöte. Föreningar.
1917-02-27 Badöberget skall sprängas. Hamn.
1917-02-27 Flera koloniträdgårdar på Marieberg. Trädgård.
1917-02-28 "Omkommen sjöman Oskar William (Wilhelm?) Jansen Uddevalla, vid brittiska ångfartyget ""Arbonnes"" undergång 23 febr 1916."
1917-02-28 Gasverksstyrelsen sätter upp ett 25-tal elektriska lampor som skall lysa hela natten.
1917-03-02 Kyrkoherden i Forshälla pastorat Axel Edvin Rylander död, 74 år.
1917-03-03 Koloniträdgårdar på Marieberg och Walkesborg är efterfrågade. Trädgård.
1917-03-05 Ett 100-årsminne. Skaldinnan Anna Maria Lenngren som afled 6 mars 1817. Bild.
1917-03-07 Donation till Uddevalla af bleckslagarmästaren A.W. Lundberg. Gåva.
1917-03-07 Uddevalla teater skall försäljas. Teater.
1917-03-07 "Omkommen vid eldsvåda i ""Regementshuset"" vid Asplundsgatan. Brand."
1917-03-10 Karl X Gustaf monumentet i Uddevalla. Medlen till sockeln få tagas av Rydholmska donationsfonden. Gåva.
1917-03-12 Brand i postvagn å Lelångebanan. Brand. Järnväg.
1917-03-12 Eldsvåda i Skredsvik. Brand.
1917-03-13 Den planerade torvströfabriken vid Ängebacken. Industri.
1917-03-14 Svår snöstorm. Tågen köra fast i snön. Väder.
1917-03-14 80 år fyller f. telegrafkommissarien E. Hedlund i Uddevalla. Familjenytt.
1917-03-17 Uddevalla folk- och småskolor. Läsningen börjar nästa torsdag.
1917-03-21 Kolnöden vid de enskilda järnvägarna. Järnväg.
1917-03-21 Tillbyggnaden av Margretegärde folkskola, tre anbud hade ingivits. Byggnad.
1917-03-21 Gravkapellet i Uddevalla, tre anbud hade inkommit. Kyrka.
1917-03-26 Omkommen Uddevallasjöman vid ångaren Russias sänkning. Krig. Olycka.
1917-03-27 Folkskolehuset på Margretegärde. Byggmästarefirman Berglund & Widen har åtagit sig arbetet. Byggnad. Skola.
1917-03-28 Sjöfarten på Uddevalla, hoppas man inom den närmaste tiden kunna öppna.
1917-03-31 Sjöfarten på Uddevalla öppnas nästa vecka. Isbrytningen börjar idag. Väder. Båtar.
1917-04-01 Använd koklådor-Spara bränsle. Energi.
1917-04-02 Ny ståtlig gåfva till regementets soldathem. Gåva. Regemente.
1917-04-04 Ingen sommartid i år.
1917-04-04 """Egnahemsaktiebolaget Ådalen"" bildat. Bostad. Förening."
1917-04-04 Mjölkpriset höjes, nysilad mjölk 25 öre, skummad 15 öre och kaffegrädde 1 krona och 90 öre. Pengar.
1917-04-05 "Sjöfarten på Uddevalla, isbrytaren ""Ragnar"" hade igår efermiddag nått fram till Skorstensholmen. Båtar."
1917-04-05 Kampenhofs fabrik minskar efter påsk driften med en dag i veckan. Industri.
1917-04-07 "Bohusläning omkommen i Norge. Sjömannen Ivar Martinsson från Grundsund omkom vid motorkuttern ""Hellebro"" förlisning."
1917-04-07 55 år fyller konsul  Alban E. Thorburn, Uddevalla. Familjenytt.
1917-04-07 55 år fyller konsuln Alban Thorburn.
1917-04-10 Äggen kostade 2.80 per tjog, smör fanns ej att köpa. Mat.
1917-04-14 "Ångaren ""Bohus""  försökte bryta isen från Lysekil inåt Morlanda brygga. Väder."
1917-04-16 Eldsvåda i Bäfve. Brand.
1917-04-16 F. telegrafkommissarien Edouard Hedlund död, 80 år.
1917-04-16 65 år fyller kyrkoherde P. Törnqvist i Uddevalla. Familjenytt.
1917-04-16 Nytt sommarstall o förrådsbyggnad vid regementet. Regemente.
1917-04-16 Järnmynten ha kommit. Pengar.
1917-04-17 W. Ullman säljer Saltkällans egendom till Munkedals bruk, säljer vidare till W:m Schiller, Hässleröd, Uddevalla. Fastighetsaffär.
1917-04-17 Soteld på Kungsgatan 25, Uddevalla. Brand.
1917-04-17 Före detta telegrafkommissarien och riddaren Edouard Hedlund död. 80 år.
1917-04-18 Vårsådden försenad. Jordbruk. Väder.
1917-04-18 Isen i Idefjorden ligger ännu tämligen oberörd av våren, 30 tum tjock. Väder.
1917-04-19 Tvättinrättningen vid försörjningshemmet måtte nedläggas?  Sjukhem.
1917-04-19 Andelssvinslakteriet i Uddevalla till entreprenör för utförande av disponentbostaden.
1917-04-19 65 år fyller kyrkoherden Peter Törnqvist.
1917-04-21 60 år fyller stadsfogden Wilh. Pettersson.
1917-04-25 Omkommen sjöman. David Vilh. Johnsson Uddevalla omkom vid norska ångaren Camillas torpederande i Nordsjön. Krig.
1917-04-25 Grundarbetena för tillbyggnaden vid Maragretegärde folkskola.
1917-04-26 50 år fyller häradsdomaren Aug. Hansson, Berg.
1917-05-01 Bäve köper egendomen Raknebo till försörjningshem. Sjukvård. Fastighetsaffär.
1917-05-01 Lördagens dyrtidsdemonstration i Uddevalla. Politik.
1917-05-01 Ett ymningt snöfall vitklädde marken i söndags. Väder.
1917-05-01 Kampenhof får elektrisk belysning. Energi.
1917-05-01 Jönköping- och Vulcan tändsticksfabrik på område vid Linneby, Gullbrandsdalen.
1917-05-02 Majdemostration i Uddevalla. Politik.
1917-05-08 Drottninggatan omsättes med tuktad sten från korsningen med Kungsgatan.
1917-05-09 Den frivilliga brödbesparingen. Första veckan i Uddevalla har gifvit ett godt resultat. .
1917-05-09 Lifsmedelsrådet i Uddevalla. Begär till förfogande ett anslag af högst 100 000 kr. Mat.
1917-05-09 F. handladen Jonas Radhe död, 94år. Uddevalla.
1917-05-10 Förre handlanren Jonas Radhe död. 94½ år. Gravsatt på Norra kyrkogården.
1917-05-16 U.V.H. Järnvägs 50-års jubileum. Jubileum.
1917-05-16 Regementsområdets prydande. Regemente.
1917-05-16 Folkskolebygget vid Margretegärde. Skola.
1917-05-19 60 år fyller direktören och innehavaren av Högströms pappershandel, C.R. Högström.
1917-05-21 50 år fyller pappershandl. C.R. Högström i Uddevalla. Familjenytt.
1917-05-23 En hyresgästförening för Uddevalla har bildats. Föreningar.
1917-05-23 Cirkus Schreiber börjar sin 3-dagarssejour i Uddevalla. Nöjen.
1917-05-23 Upprop till samlade af en nödhjälpsfond för Uddevalla stad.
1917-05-25 Kontorist och handelsbiträdesförening i Uddevalla, möte. Föreningar.
1917-05-26 Kampenhofs fabriker har råvaror till midsommar. Industri.
1917-05-26 Drunkningsolycka i Bäveån vid Eriksfors kvarn, bror- och syster omkomna. Död.
1917-05-30 Två personer drunknade i Bäfvån, vid Eriksfors kvarn. Olycka.
1917-05-30 Chefsskifte vid Munkedals fabriker. Fabrik.
1917-05-30 Änkan Maja Lena Svensson har sålt Kungsgatan 45. Fastighetsaffär.
1917-06-02 När Gotthard Lindberg greps, en detektivroman i verkligheten. Polis.
1917-06-02 Centralköket i Uddevalla har börjat verksamheten, barnbespisning anordnad. Mat. Skola.
1917-06-05 Gotthard Lindberg Dahlbom inforslad till Uddevalla kronohäkte. Polis.
1917-06-05 Lagfart för tändsticksfabriken på Hedegärde, Gullbrandsdalen, Norra Linneby köpt.
1917-06-06 Svenska flaggans dag i Uddevalla. En anslående högtidlighet. Högtid.
1917-06-08 Drunkningsolycka i Uddevalla hamn. Olycka.
1917-06-08 Elektrisk kraft till Skredsvik och Högås. Energi.
1917-06-11 Svenska flaggans dag i Uddevalla. Festligheterna på Kungstorget. Bild.
1917-06-15 Fröken Lydia Agrell dotter till framlidne borgmästaren Agrell i Uddevalla, död 66 år.
1917-06-15 Disponenten för Svensk-Engelska mineraloljebolagets nederlag i Uddevalla, Erik Kindborg död.
1917-06-18 Det blifvande grafkapellet. Kyrka.
1917-06-20 Blixten antände en ladugård i Herrestad. Brand.
1917-06-20 Drunkningsolycka vid Lyckorna. Olycka.
1917-06-21 Bäve kommuns försörjningshem.
1917-06-21 På grund av brist på bomull måste arbetet i spinneriet vid Kampenhof avstanna redan idag.
1917-06-25 Midsommarhelgen å Gustafsberg. Nöjen. Väder.
1917-06-26 Nya Post- och Telegrafhuset i Uddevalla är färdigt, tecknad bild. Byggnad.
1917-06-27 Norra Drottinggatan och Västerlånggatan omlägges med tuktad sten. Vägarbete.
1917-06-29 I Folkets park i Uddevalla uppträder operettprimadonnan Fru Signe Rydberg-Eklöf. Musik o sång.
1917-06-29 Vårt nya posthus. Byggnad. Post.
1917-07-03 Kampenhof fullt igång igen. Inudstri.
1917-07-03 AB Torv -och Torvströ i Ängebacken-torvmossen vid Kodebacken. Industri.
1917-07-04 Beslut att införa värmeledning i prästgården i Uddevalla. Kyrka.
1917-07-05 Lane-Ryrs sockens elektrifiering, många abonenter. Energi.
1917-07-06 "Fyra svenska storsjöbåtar sänkta. Däribland kuttern ""Bessie"" af Mollösund och motorjakten ""Bröderna"" af Grundsund. Krig."
1917-07-07 Gotthard Lindbergs förfalskningar. Svärfaderns namn på 13 värdehandlingar. Polis.
1917-07-09 Uddevalla kontorist-och handelsbiträdesförenings utflykt till Hasselön. Föreningar.
1917-07-09 Tyskarnas brutala u-båtsbragder. 11 värnlösa svenska fiskefartyg deras offer? Krig.
1917-07-10 Gatuarbete på Föreningsgatan över Kålgårdsberget till Karlsberg klart.
1917-07-16 Ångaren Fredrika på väg från Uddevalla till England torpederad. Krig.
1917-07-18 Svensk-tyska underhandlingar om storsjöfiskarnes säkerhet. Krig.
1917-07-18 60 år fyller kontraktsprost A.N. Beckman i Färgelanda.
1917-07-18 Hur blir det med ljuset i Uddevalla? Energi.
1917-07-21 Gotthard Lindbergs konkurs. Några dagar innan han inlämnade sin konkursansökan.
1917-07-21 I Uddevalla museums samlingar, vid grävningar i Kungsgatan påträffades fynd.
1917-07-24 Innehavaren av Torreby grosshandlaren N. G. Sörensen död. 84 år.
1917-07-25 Advokatbyrå har öppnats i Uddevalla af jur. kand e.o. Hofrättsnotarie Robert Thorburn. Juridik.
1917-07-25 Elekticitet till Bäfve. Energi.
1917-07-27 Bellmansaftonen å Gustafsberg. Nöjen.
1917-07-28 Domen över Gotthard Lindberg.
1917-08-01 Frågan om mjölkransonering i Uddevalla. Ransonering.
1917-08-01 Lilla Brattön blir badort.
1917-08-03 Reparationen å Uddevalla kyrka. Kyrka.
1917-08-03 60 år fyller stadsingenjör A. H. Lindeberg i Uddevalla. Familenytt.
1917-08-04 Kyrkoringningen i Uddevalla, Justina Wiberg slutar - ny ringare Alexander Eliasson.
1917-08-06 Byggnadsarbetarstrejk i Uddevalla. Strejk.
1917-08-06 I konkurs försattes Grand Modemagasin, Ebba Ohlsson i Uddevalla.
1917-08-06 Husägarna och bränslebristen.
1917-08-07 Tomtköp i Uddevalla, egnahems AB Ådalen har köpt Räften, Valdenström och S:t Anne äng.
1917-08-08 Högspänningsledning från Trollhättan till Uddevalla kommer söndagen den 12 augusti. Energi.
1917-08-10 70 år fyller förman A.M. Svensson å Uddevalla tändsticksfabrik. Familjenytt.
1917-08-13 Strejk har utbrutit vid Uddevalla mek.verstad. Strejk.
1917-08-16 Ett barnhem åt Uddevalla. Gåva. Barnhem.
1917-08-16 Skörden i Bohuslän. Jordbruk.
1917-08-17 Mjölkransoneringen obehöflig i Bohuslän. Ransonering.
1917-08-18 Stadsfullmäktige beslöt om elektriskt ljus inne i epidemisjukhuset. Energi.
1917-08-20 Ransonering på tobak. Droger. Ransonering.
1917-08-20 Strejken vid Uddevalla mek.verkstad har nu upphört. Strejk.
1917-08-21 Gåvor till Uddevalla museum, spatserkäppar av konstrikt arbete från zululand i Afrika.
1917-08-22 Gatubelysning dygnet runt. Gas.
1917-08-22 Elektrisk gatubelysning lyser dygnet om, ett 30-tal lampor är uppsatta. Energi.
1917-08-22 Fyrarna på västkusten. En fabrik för karbidtillverkning skall anläggas nära Marstrand.
1917-08-25 Uddevalla museum, förslag angående dess framtid.
1917-08-27 Drunknad Grundsundsfiskare från motorbåten Ocean Monarch. Olycka.
1917-08-30 Underläkaren vid Serafimerlasarettet i Stockholm, Jacob Jacobowsky, död.
1917-08-31 Byggnadskonflikten slut i Uddevalla. Strejk.
1917-09-03 Elektrisk belysning vid kronohäktet i Uddevalla. Energi.
1917-09-03 Kvistrums nya tingshus. Invigdes på måndagen. Invigning.
1917-09-05 Bohusläns regementes sjukvårdsfråga. Sjukvård.
1917-09-07 60 år fyller komminister Nils Gustaf Dyberg i Uddevalla. Familjenytt.
1917-09-10 Öfverkörd och dödad af tåget i närheten af Groröd. Olycka. Järnväg.
1917-09-10 F. kaptenen vid Bohusläns regemente C. C:son Magnell död, 85 år.
1917-09-10 Storsjöfisket slut för året. Storm och minor tvinga fiskarna hem. Fisk.
1917-09-11 60 år fyller komminister N.G. Dyberg.
1917-09-12 Kyrkoherdeinstallationen i Bokenäs. Kyrka.
1917-09-13 Underofficersbostäderna vid regementet få elektriskt ljus. Energi.
1917-09-14 Elektrisk förening i Herrestad. Energi.
1917-09-18 Stadsfullmäktige tillstyrker att tvättinrättningen vid försörjningshemmet nedlägges.
1917-09-18 Gatan utanför nya posthuset skall iordningsställas. Gatuarbete.
1917-09-18 Inledande av elektriskt ljus i norra hälften av byggnaden vid allmänna läroverket. Skola. Energi.
1917-09-19 Uddevalla stad får 23 700 kr af dyrtidsanslaget. Pengar.
1917-09-19 Karbidlampor för rum, stall och ytterbelysning får användas utan förhöjd avgift. Energi.
1917-09-21 Elektrisk belysning till stadens omgifningar. Energi.
1917-09-22 65 år fyller stadsträdgårdsmästaren C. A. Andersson.
1917-09-24 Obligatorisk tandvård i alla skolor. Sjukvård.
1917-09-24 65 år fyller stadsträdgårdsmästare C.A. Andersson i Uddevalla. Familjenytt.
1917-09-25 Omändring av sinnessjuk- och tuberkulosvården vid försörjningshemmet.
1917-09-28 Beträffande bostadsbristen i Uddevalla. Bostad.
1917-09-29 Linds bosättningsmagasin öppnar vid Kungsgatan 13. Annons.
1917-10-01 Uddevalla gymnastikförening, sammanträde. Föreningar.
1917-10-03 Telefonapparatantalet i Uddevalla. Telefon.
1917-10-03 "Uddevallabåt spårlöst försvunnen. Ångaren ""Hammar II"" saknad sedan 4 sept. Båtar."
1917-10-04 Det finns 1.700 telefonapparater i Uddevalla den 1 oktober 1918.
1917-10-05 Postkontoret i Uddevalla flyttas till Nya posthuset. Post.
1917-10-05 Uddevalla syförening, sammanträde. Föreningar.
1917-10-06 50 år fyller handlaren G.A. Magnusson.
1917-10-09 Cigarrhandlaren Einar Oswald Josefsson ändrar släktnamnet till Oswald. Annons.
1917-10-09 70 år fyller friherre Gustaf Lagerbring.
1917-10-10 Postkontoret i Uddevalla. Post.
1917-10-10 Elektisk förbindelse Uddevalla-Lysekil. Ledningar.
1917-10-11 60 år fyller ingenjören vid Kullgrens Enka Nore Berghman.
1917-10-11 Undervattenkabel för elektrisk ledning mellan Alsbäck och Skår.
1917-10-12 Den saknade Uddevalla-ångarens öde. Olycka.
1917-10-12 Uddevalla barnkrubba. Nedläggning.
1917-10-12 60 år fyller ingenjör Nore Berghman i Uddevalla. Familjenytt.
1917-10-13 Uddevalla barnkrubba nedlägger verksamheten.
1917-10-15 Förslag om ett kommunalt andelsmejeri i Uddevalla.
1917-10-18 Melins system 25 år (stenografi 8 okt 1892).
1917-10-19 Sveriges längsta undervattenskabel, tvärsigenom Gullmarn från Bokenäslandet till Gullmarsskogen. Ledningar.
1917-10-19 Järnhandl. Axel Lundqvist i Uddevalla död, 66 år.
1917-10-19 Landshöfdingebesöket i Uddevalla.
1917-10-20 Järnhandlaren Axel Lundqvist död. 66 år.
1917-10-22 Skomakeriföreningen i Uddevalla, sammanträde. Föreningar.
1917-10-22 Bäfve elektiska distributionsförening, sammanträde. Föreningar.
1917-10-22 En ganska utbredd difteriepidemi har utbrutit i staden. Sjukdom.
1917-10-24 Gravarne blir badort. Hotell skall uppföras-varmbadhus planeras.
1917-10-25 Karbidlampor till Uddevalla, utlämnas genom understödsnämden hos gasverket. Energi.
1917-10-29 Bohusläns och Dals fotbollsförbund, årsmöte. Föreningar.
1917-10-29 Uddevalla handtverksförening, sammanträde. Föreningar.
1917-10-29 Lifsmedelsmötet i Uddevalla. Mat.
1917-10-29 Bohusläns o Dals idrottsförbund, årssammanträde. Föreningar.
1917-10-31 Blixten slog ned under åskvädret i Gunneröds kvarn i Skredsvik. Brand.
1917-10-31 Havets offer vid ång. Hammar II:s undergång. Krig. Olycka.
1917-11-01 Landeriet Höjentorp + 100.000 kr av Civiling Max Albin Dahlgren. Gåva.
1917-11-02 Stor donation till Uddevalla. Ingeniör Max Albin Dahlgren skänker medel till ett barnhem för flickor. Gåva.
1917-11-02 55 år fyller stadens borgmästare Sixten Neiglick.
1917-11-02 Bild på Max Albin Dahlgren.
1917-11-03 55 år fyller borgmästaren Sixten Neiglick.
1917-11-03 Fanjunkaren vid Bohusläns regemente Adolf Wilhelm Otterberg död,48 år.
1917-11-03 Uddevalla Typografklubb. Historik.
1917-11-07 Dir. Carl Gustaf Berglind ägare och innehafvare af Grand Hotel i Uddevalla  död, 58 år.
1917-11-08 Difteriepidemin i Uddevalla. Folk -och småskolorna i staden har stängts för desinfektion.
1917-11-08 Innehavaren av Grand Hotell direktör Carl Gustaf Berglind död. 58 år.
1917-11-08 Från gamla Uddevalla. Om kyrkan och Klocktornet. Berättelse. Bild.
1917-11-09 Elektricitetsverket i Uddevalla. Energi.
1917-11-12 Lysekils kyrka har fått en ny prydnad. Kyrka.
1917-11-15 Kvarnägare -och mjölnareförening bildas.
1917-11-16 70 år fyller konsulinnan fru Terese Kullgren, Uddevalla. Familjenytt.
1917-11-16 "Ångaren ""Hammar II:s"" förlisning. Krig."
1917-11-17 65 år fyller möbelfabrikant J. A. Andréasson.
1917-11-17 Uddevalla Schacksällskap. Historia.
1917-11-17 Uddevalla museum mottog gåva från disp Arthur E. Zachau, en gammal rysk kanot.
1917-11-19 Skarlakansfeber har utbrutit i staden. Sjukdom.
1917-11-19 Eldsvåda i Forshälla. Ladugårdsbyggnad å Ödsmål nedbrunnen. Brand.
1917-11-20 Grosshandlaren And. Smith har köpt stadsing A. H. Lindebergs villa vid foten av Kålgårdsberget.
1917-11-22 "Bohuslän för 100 år sedan. ""Nöd, elände och lastbarhet rådde i skärgården""."
1917-11-23 Torsdagens konsertevenemang. Madame Cahier som konserterar i Uddevalla. Nöjen.
1917-11-26 Uddevallaskonerten Alma förlist vid Bornholm. Olycka. Väder.
1917-11-26 Difteriepidemien synes nu vara på retur. Sjukdom.
1917-11-28 Utvisningarna från Norge. Arbetsmarknad.
1917-11-29 75 år fyller disponent Robert Macfie, Ulvesund.
1917-11-30 75 år fyller f.d. Disponent R. Macfie, Ljungskile. Familjenytt.
1917-12-03 "I rykande storm öfver Östersjön. Uddevallaskonaren ""Almas"" förlisning vid Bornholm. Olycka. Väder."
1917-12-03 Nytt löneaftal vid Uddevalla tändsticksfabrik. Pengar.
1917-12-03 Ankringsförbud i Gullmarsfjorden. Båtar.
1917-12-03 Flera extra telefonafgifter. Telefon.
1917-12-04 75 år fyller disponent Robert Macfie, Ulvesund.
1917-12-05 Centralköket i Uddevalla serverar mat till c:a 300 skolbarn. Skola. Mat.
1917-12-07 Uddevalla köpmannaförening, sammantröde. Föreningar.
1917-12-10 Telefonkatalogen öfver Uddevalla. Pris 75 öre. Annons.
1917-12-11 60 år fyller manufakturhandlaren Axel F. Lundberg.
1917-12-11 Katalog över telefonabonnenter i Uddevalla har utgivits av telefonstationen.
1917-12-12 Kunförelse ang. utlämnande af brödkort, trafikkort, påbrödskort och kaffekort i Uddevalla stad. Annons.
1917-12-12 Lifsmedelsnämnden i Uddevalla. Mat.
1917-12-12 60 år fyller manufakturhandlare Axel Lundberg, Uddevalla. Familjenytt.
1917-12-15 Uddevalla manskör. Historia.
1917-12-15 Högre köttpris i Uddevalla en höjning med 20 öre, köttfärs 2.60, bifflött 3.50. Pengar.
1917-12-15 Eld i järnvägsvagn lastad med torvströ upptäcktes vid Ängebacken.
1917-12-15 Anbud å skjutsning i länet ha avgivits endast av 10 av länets 110 skjutsstationer.
1917-12-17 Omläggning af Kämpegatan i Uddevalla. Gatuarbete.
1917-12-17 Afloppsledning i Packhusgatan. Ledningar.
1917-12-18 50 år fyller skalden Fredrik Nycander, bördig från Sotenäs.
1917-12-18 Utläggning av Smörbräckevägen pågår, Kaserngatan är omlagd med tuktad sten. Vägarbete.
1917-12-18 Grosshandlaren M. Schwartzman har köpt villa på Elseberg, tomt nr 10½ av E.J. Smedberg.
1917-12-18 Stadens nya vattenverk är nu färdigt att tagas i bruk, väntar på mätinstrument.
1917-12-19 Gatuomläggningar i Uddevalla. Gatuarbete.
1917-12-19 Stadens nya vattenverk å Marieberg. Ledningar.
1917-12-19 Smörransoneringen i Uddevalla. Ransonering.
1917-12-22 Förre soldaten Karl Strid, Gloslid, Lane-Ryr död.
1917-12-24 Försörjningshem i Bäfve. Sjukvård.
1917-12-28 Stadens äldsta invånare fröken Anna Öhrling död, nära 102 år.
1917-12-29 Uddevallas äldsta innevånare Anna Öhrling död. Nära 102 år.
1917-12-31 Uddevallabriggen Emil borta med man och allt. Olycka. Båtar.
1917-12-31 Folkmängden i Uddevalla. Befolkningsstatestik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar