2017-01-21

Uddevalla lasarett

Begreppet Uddevalla sjukhus är relativt nytt i ett historiskt perspektiv. Vi som är äldre är ju vana vid att säga lasarettet eller rent av Länslasarettet, ja kanske till och med Centrallasarettet.

Bohuslandstinget bildades 1863, samma år som Uddevalla fick stadsfullmäktige. Bohuslandstingets största uppgift var förstås att svara för landstingsområdets sjukvård. Uddevalla lasarett blev därför landstingets första stora byggprojekt och lasarettet i sin grundform stod klart 1866. Därefter har det förstås hänt väldigt mycket.

Jag har sökt på ordet lasarett i Tidningsarkivet och fått nedanstående träfflista. Skulle jag ha sökt på ordet sjukhus skulle jag få mångdubbelt fler träff.

Datum Innehåll
1862-10-13 Berättelse över länslasarettet. Gåvor till museet. Sjukvård. Museum.
1864-09-13 Om länslasarettets usla skick i Uddevalla. Sjukvård.
1865-10-08 Nytt lasarett i Uddevalla skall byggas. Sjukvård.
1865-10-20 Om Centrallasarettets placering i Uddevalla. Sjukvård.
1865-10-31 Om centrallasarettets läge i Uddevalla. Sjukvård.
1865-11-14 Centrallasarettet i Uddevalla placeras i närheten av cellfängelset. Sjukvård.
1866-02-18 Nytt centrallasarett i Uddevalla. Sjukvård.
1886-02-20 Sysslomannen vid lasarettet Niklas Reinhold Sundelius död. 65 år.
1886-09-07 Dårhuset ovanför lasarettet börjar ta form. Byggnad. Sjukvård.
1887-05-24 Förre lasarettsläkaren R.W.O. Doktor Hugo Fabian Rönqvist död. 59 år.
1893-03-28 """Stina vid Grinden"" Ramneröd, afled knall och fall midt för lasarettet. Död."
1901-04-23 För lång och trogen tjänst vid länslasarettet i Uddevalla fick Zacharias Olsson med fru medaljer i guld. Utnämning.
1903-08-04 Stadspromenader, 33. Länslasarett, tändsticksfabriken, von Braun. Herrnhutarna.
1903-09-08 Stadspromenader, 36. Lasarettet. Sjukvård.
1905-09-14 Uddevalla lasaretts ombyggnad, invigdes år 1870. Invigning. Sjukvård.
1905-11-28 Lasarettets om- och tillbyggnad. Sjukvård.
1906-05-19 Pastorsadjunkten och lasarettspredikanten Pontus B. Bends död. 48 år.
1906-08-16 Vid grundgräfningen å lasarettet har man hittat ett anteiluvianskt fynd.
1908-01-30 55 år fyller lasarettsläkaren K. Sundelius.
1908-09-09 Det nya länslasarettet anses kunna öppna 1 april 1909. Sjukvård.
1908-09-15 Länslasarettet Byggmöte inredning utrustning. Sjukvård.
1909-01-13 Berättelsen om lasarettets om och tillbyggnad. Sjukvård.
1909-03-12 Lasarettet i Uddevalla, om och tillbyggnad . En historik. Sjukvård.
1909-04-24 Det nya länslasarettet i Uddevalla. Sjukvård. Bild.
1910-09-17 Länslasarettet. Frågan om dess uppdelande i en kirurgisk och en medicinsk. Sjukvård.
1911-01-09 Överläkare på Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1911-06-26 Hans Johansson död, hastigt på Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1912-06-07 Donation till Uddevalla lasarett från civilingenjör Max Albin Dahlgren. Gåva.
1912-06-10 Donatorn Max Albin Dahlgren, som skänkte 15000 till Uddevalla lasarett. Gåva. Bild.
1912-09-04 Länslasarettet i Uddevalla. Framställning till landstinget om läkarebostad m.m.
1912-11-20 Lasarettsläkarbostaden har på entreprenad överlämnats åt byggmästare Jöns Andersson. Byggnad.
1913-01-31 Länslasarettet i Uddevalla. Öfverintendentsämbetet vill ej ha sjukrum på vinden och finner ändringskostnaderna för låga. Sjukvård.
1913-09-24 Donation till länslasarettet i Uddevalla. Gåfva. Sjukvård.
1914-03-27 Nyvald landstingsman för Uddevalla, lasarettsläkaren d:r W:m Forsell. Politik. Bild.
1914-05-13 55 år fyller lasarettssysslomannen majoren F. A. Busck.
1916-08-02 Förre länslasarettssyssolmannen Bernhard Andersson död. 77½ år. Gravsatt på Norra kyrkogården.
1917-02-07 90 år fyller barnmorskan vid länslasarettet, fru Maria Borg.
1917-02-09 50 år fyller öfverläkaren vid länslasarettet i Uddevalla med d:r W. Forssell.
1917-02-13 50 år fyller överläkaren vid länslasarettet W. Forsell.
1919-12-19 Länslasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1921-02-09 Sjuksköterskeskola å Uddevalla lasarett. Skola.
1921-02-10 Sjuksköterskeskola på lasarettet. Sjukvård.
1922-09-07 Landstinget-anslag till Uddevalla lasarett. 6.000 kr till linoleummattor. Sjukvård.
1922-11-08 Komitén för utredning om tillbyggnad av länslasarettet i Uddevalla omedelbart igångsätta utredning.
1923-05-28 Uddevalla lasarett får anordna tvååriga utbildningar för sjuksköterskor. Utbildning.
1923-07-21 Lasarettet i Uddevalla tillbygges? Sjukvård.
1924-01-29 Arbeten på länslasarettet i Uddevalla. Inredande av  elevrum på lasarettets vindsvåning. Sjukvård.
1924-01-31 Lasarettets utvidgning. Upptagningsanstalten för sinnessjuka flyttas. Sjukvård.
1925-04-20 Bilolyckan vid Kuröd; 6-åriga Margit Brink har lämnat lasarettet. Sjukvård.
1926-08-04 Sjukvårdsutskottet begär 500 000 för utvidgning av Uddevalla lasarett.
1926-09-08 Landstinget anslår ½ milj. Till ny bygnad åt Uddevalla Lasarett.
1926-10-01 Åtta sjuksköterskor utexaminerade från skolan vid Uddevalla lasarett. Utbildning.
1927-02-09 60 år fyller lasarettsläkaren i Uddevalla, med d:r William Forssell. Familjenytt. Bild.
1927-04-06 Radio i sjuksalarna å lasarettet, som beräknas kosta omkring 1000 kronor.
1927-04-08 Radio på lasarettet förslog disp. Rob. Bley vid sammanträdet med direktionen för länslasarettet i Uddevalla. Radio. Sjukvård.
1927-05-31 Lasarettsutvidgningen tar flera år och kostar ca 1000 000 kr. Byggnad.
1927-06-01 Utbyggnaden av Uddevalla lasarett går till 1.1 milj. Arbetet beräknas ej slutfört förrän 1930. Sjukvård.
1927-07-19 Uddevalla lasarett får nu medicinsk avdelning. Sjukvård.
1927-09-05 Lasarettsbygget i Uddevalla får en skarp kritik. D:r Forsell om arkitekt Langes förslag. 1927-09-08 Utvidgningen utav Uddevallalasarettet har nu beslutats. Sjukvård.
1927-10-03 Uddevalla lasarett får sin radio inom den närmaste tiden. Radio. Sjukvård.
1927-10-07 60 patienter på lasarettet nu radiolyssnare. Radio. Sjukvård.
1928-05-24 Byggnadsverksamheten. Lasarettsbygget har påbörjats. Sjukvård.
1928-10-02 Nya sjuksköterskor utexaminerade från Uddevalla lasarett. Utbildning.
1928-10-04 Elektrisk ledning har nu påbörjats till Bleket. Man skall gräva från lasarettet upp till Karlsruhe.
1928-11-29 Ny syssloman utsedd för Uddevalla lasarett. Bland 90 sökande antogs herr Gösta E. Funck endast 25 år gammal.
1929-01-07 Lasarettsbygget är nu i det närmaste kommet under tak. Sjukvård. Bild.
1929-04-06 Medicinalstyrelsen har utnämnt underläkare N.H. Håkansson att vara förste underläkare vid Uddevalla lasarett.
1929-08-07 Gammalt och nytt om lasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1929-09-09 Lasarettet i Uddevalla är välskött. Generaldir. Hellström nöjd med det hela. Sjukvård.
1929-10-07 Lasarettsbygget i Uddevalla. Första etappen nalkas sin fullbordan. Sjukvård. Bild.
1930-02-14 Elektrikerna strejkar vid lasarettets nybygge.
1930-07-23 Uddevallalasarettet färdigt i höst efter om och tillbyggnaden. Sjukvård.
1930-09-26 Lasarettsbygget i Uddevalla färdigt strax efter nyår. Sjukvård.
1930-10-01 Tio nya sjuksköterskor utexaminerade vid Uddevallalasarettet. Bild.
1930-12-05 Ny telefonkiosk klar vid jultiden i närheten av lasarettet. Sjukvård.
1931-04-24 Byggnadsarbetena vid Uddevalla lasarett. Ökats med ett 70-tals platser. Sjukvård.
1931-04-24 Lasarettetsombyggnaden klar. Sjukvård.
1931-05-27 Särskild röntgenläkare vid Uddevalla lasarett? Förslag därom av förste provinsialläkaren. Sjukvård.
1931-07-29 Fjällvägen vid lasarettet breddas till 18 meter. Vägarbete.
1931-08-28 Uddevallalasarettets ombyggnad erfordrar ytterligare 127 000 kr. Sjukvård.
1931-09-02 Uddevallalasarettet i ny gestalt. Den omfattande om -och tillbyggnaden slutförd.
1931-09-08 Miljonanläggning. Uddevalla lasarett blir invigt på ett högtidligt sätt. Sjukvård. Bild.
1931-09-09 Centrallasarettet i Uddevalla invigt vid en anslående högtidlighet i närvaro av landstinget. Invigning. Sjukvård. Bild.
1931-09-09 Centrallasarettet i Uddevalla invigt. En anslående högtidlighet. Sjukvård. Bild.
1931-10-01 Sköterskeinvigning på lasaretter. Bild.
1931-12-03 Ögonklinik behövs för Bohuslän. Bör inrättas vid Uddevalla-lasarettet. Sjukvård.
1932-02-09 65 år fyller lasarettsläkaren W. Forsell vid länslasarettet i Uddevalla.
1932-02-09 65 år fyller lasarettsläkaren vid länslasarettets i Uddevalla kirurgiska avd. med. D:r  W. Forsell. Bild.
1932-07-20 Lasarettet i Uddevalla bör få ny röntgen. Sjukvård.
1932-09-09 Lasarettet invigt. Sjukvård.
1932-10-01 Sjuksköterskeinvigning vid länslasarettet. Efter 3-årig utbildning. Nio nya sjukskötersker i Uddevalla. Skola.
1932-11-19 Överläkaretjänsten på medicinska vid Uddevalla-lasarett. D:r F.O.L. Nord.
1933-04-28 Förre lasarettsläkaren W:m Forsell, död. 66 år.
1933-06-01 Ögonläkare bör förläggas till Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1933-10-02 Sjuksköterskeexamen vid länslasarettet i Uddevalla. Skola.
1934-04-20 Lasarettet får BB-avd. Sjukvård.
1934-06-15 BB- och ögonavdelning böra genast inrättas vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1934-06-16 Utvidgning av lasarettet. Byggnad.
1934-11-03 Landstinget köper mark av Uddevalla för lasarettsbehov. Fastighetsaffär.
1935-01-25 Uddevallalasarettet redan trångt efter utbyggnaden 1931. Sjukvård. Bild.
1935-02-02 Lasarettsbygget. Anbud infordras. Sjukvård.
1935-02-04 Statsbidrag till vårt lasaretts om -och tillbyggnad. Sjukvård.
1935-03-02 Klart för invigning av lasarettet, ögonklinik, barnbördshus- och bårhus. Sjukvård.
1935-05-01 Uddevallalasarettets nya utvidgning. Bild.
1935-07-17 Lasarettets personal är för fåtalig. Arbetstiden ej ordnad på föreskrivet sätt.
1935-07-18 Personalgrupper vid lasarettet ha 68 timmars arbetstid. Arbetsmarknad.
1935-07-30 Ökad personal vid Uddevalla länslasarett. För arbetstidens reducering. Arbetsmarknad.
1935-08-02 Byggnadsarbeten på lasarettet. Omändringar och tillbyggnader. Byggnad. Bild.
1935-08-02 Byggnadsarbetena på lasarettet. Jordfästningskapellet i det närmaste färdigt. Sjukvård.
1935-09-05 Landstinget avslog förslaget om ökning av lasarettspersonal. Arbetsmarknad.
1935-10-02 Byggnaden av B.B. vid Uddevalla lasarettet har passerat taklagsstadiet. Sjukvård.
1935-10-31 Arbetstiden vid Lasarettet i Uddevalla. Kräver 48 timmars arbetsvecka.
1935-11-29 Många nya moderniteter har införts på lasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1936-01-17 Nya lasarettet och gravkapellet klart på utsidan, invändiga arbeten återstår. Sjukvård.
1936-01-31 Nybyggena vid lasarettet i Uddevalla snart färdiga. Moderna och bekväma BB- och ögonavdelningar. Sjukvård. Bild.
1936-06-17 Arbetena vid lasarettet snart klart. Sjukvård.
1936-08-05 Lasarettets B.B. inför premiär. Barnbörds- och ögonavdelning öppnas 1 sept.
1936-08-28 Lasarettets BB inviges 8 sept. Högtidlighet å nybygget och middag å Gustafsberg.
1936-08-29 BB och ögonkliniken på lasarettet i Uddevalla inviges den 8 september. Sjukvård.
1936-09-02 Invigningen av lasarettet inställes. Hänsyn till barnförlamningen. Sjukvård.
1936-09-07 Uddevallalasarettet är trångbott. Tillbyggnad planeras. Sjukvård.
1936-09-09 Epidemivården och Uddevalla lasarett  inför landstinget. Sjukvård.
1936-09-10 Krav på större personal vid lasarettet. Arbetsmarknad.
1936-09-10 Uddevalla -lasaretts nyaste funkistillskott klart att taga i bruk. Sjukvård. Bild.
1936-09-10 Landstinget prutade på underhållskostnaderna vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1936-09-10 Nybygget vid länslasarettet i Uddevalla är funkisbetonat. Byggnad. Sjukvård.
1936-10-01 Nio sjuksystrar uteximinerades under gårdagen vid lasarettet. Skolans verksamhet är därmed definitivt slut. Skola.
1936-10-01 Länslasarettets i Uddevalla gravkapell har nu invigts. Kyrka. Sjukvård.
1936-10-01 Högtidlig sjuksköterskeinvigning vid länslasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1936-11-23 Apoteksexpedition på lasarettet. Förväxling av medicin förebyggd så långt det går.
1937-01-23 Syssloman Gösta Funk lämnar sin tjänst vid länslasarettet för ny tjänst i Västerås.
1937-02-16 Utvidgning av lasarettet i Uddevalla är ett trängande behov. Sjukvård. Bild.
1937-02-16 Planer på utvidgning i lasarettet. Mottagnings- och operationsavd. Sjukvård.
1937-03-23 Ny syssloman vid lasarettet i Uddevalla. Kapten Kurt Simmingssköld utsedd.
1937-04-01 Nytt val av syssloman vid lasarettet. Den först utsedde återtog sin ansökan. Sjukvård.
1937-07-16 Uddevalla lasarett för litet. Medicinalrådet Edén anser tillbyggnad ofrånkomlig.
1937-08-03 Lasarettet får större poliklinik. Utvidgning och ombyggnad. Sjukvård.
1937-09-04 Gamla stugan vid lasarettet i Uddevalla skall rivas. Rivning.
1937-09-08 Två landsting möttes i går i Uddevalla. Centrallasarettet och verkstadsskolorna inspekterades. Politik. Bild.
1937-09-08 Landstingsträff i Uddevalla igår. Bohuslän och Älvsborgs landsting på rundtur i yrkeskolor och lasarett. Bild.
1937-09-17 Bil i diket vid Torsberg, tre skadade. Två uddevallabor till lasarettet. Olycka.
1937-09-25 Lasarettet får särskild barnavdelning. Statsbidrag tillstyrkes för 41 vårdplatser.
1937-10-12 Pediatrisk avdelning (för barn) med 42 platser vid Uddevalla lasarett förordas.
1938-01-08 Otillräckligt brandskydd på länslasarettet. Brand.
1938-02-03 Blodgivarekår vid Uddevalla lasarett. Frivillig organisation bygges upp. Sjukvård.
1938-03-16 Den nya tillbyggnaden vid lasarettet i Uddevalla har avsynats och godkänts. Sjukvård.
1938-03-17 Lasarettets tillbyggnad snart klar. Kirurgiska avdelningen får ökade lokaler. Sjukvård.
1938-04-14 Ny utvidgning av lasarettsområdet i Uddevalla. Byggnad.
1938-04-16 Nya personalbostäder vid Uddevalla lasarett. Bostad.
1938-04-22 131 trafiksolycksoffer infördes 1937 till centrallasarettet. Sjukvård.
1938-05-03 Uddevallalasarettet utvidgas. Kommitté underhandlar med staden om markförvärv.
1938-05-17 Landstinget utvidgar lasarettet. Majblommehemmet inköpes. Sjukvård.
1938-07-16 Uddevalla - lasarettet kräver en halvmiljon i anslag för nästa år. Sjukvård. Bild.
1939-04-08 Lasarettet måste åter utbyggas. Uddevallalasarettets överbeläggning svår. Sjukvård.
1939-04-19 Centrallasarettet i Uddevalla fyller icke de krav som med allt fog kunna ställas.
1939-04-20 Överbeläggning på lasarettet i Uddevalla. Utvidgning måste göras. Sjukvård.
1939-04-20 Lasarettets utvidgning trängande. Nybyggnad behövlig redan 1940. Sjukvård.
1939-04-26 117 skadade i trafiken på ett år. Ur Uddevalla-lasarettets fjolårsredogörelse. Sjukvård.
1939-07-12 Omfattande nyanläggningar vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-07-13 Underläkarebostäderna under uppförande vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-07-28 Uddevalla lasarett får nybyggnader för närmare 1 milj kr. Pengar. Sjukvård.
1939-07-29 Landstinget har upprättat förslag till nödiga ny- och tillbyggnader vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-09-01 Underläkarbostäderna snart klara vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-09-05 Uddevallalasarettet utvidgas för 940.200. Sjukvård.
1940-02-14 75 år fyller förre maskinisten vid Uddevalla lasarett Gustaf Elfvin, Hunnebodalen, Uddevalla.
1940-02-24 Duktiga sköterskor på Uddevalla lasarett stöper 2.700 ljus som skall sändas till Finland. Social.
1940-03-19 Tecknad bild på nya sköterskebostaden vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1941-05-07 50 år den 8 mars fyller Louis Andersson överläkare vid länslasarettet. Bild.
1942-01-28 Sjuksköterskebostäder bygges i Uddevalla för en halv miljon bakom lasarettet.
1942-07-30 Byggnadsfrågorna äro trängande vid flera länslasarett. Sköterskehemmet i Uddevalla går på 479 000 kronor.
1944-05-09 10 tvillingpar föddes i fjol på lasarettet i Uddevalla. 6.274 intogs på hela sjukhuset 1943. Sjukvård.
1945-08-31 Arkitekttävlan om utbyggnad av Uddevalla lasarett. Sjukvård. Byggnad.
1945-09-04 Uddevalla lasarett ska byggas till. Sjukvård. Byggnad.
1945-12-05 91 sjukskrivna backamotyskar på Uddevalla lasarett avhämtade med lasarettståg.
1946-04-18 Till- eller ombyggnad av Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1947-01-03 Telefonväxeln vid lasarettet öppen hela dygnet från 1 januari 1947.
1947-03-21 Även lasarettet blev utan vatten. Ledningar.
1948-04-24 Sveriges högsta sjukhusbyggnad lasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1948-04-28 Nya lasarettet i modell. Sjukvård. Bild.
1948-08-23 En bild på nya lasarettet som kostnadsberäknats för 22.343.000 kr.
1949-11-05 50 år fyller lasarettsöverläkaren med. Dr Gösta Brändstedt.
1950-08-11 Kortare sjuktid blir dyrare vård på Uddevalla lasarettet. Sjukvård.
1950-11-22 En flicka i lärvoverket's klass 4:4 skulle stänga ett fönster, råkade köra handen genom glasrutan uppsökte lasarettet.
1951-04-13 Husmodern sökte pressa sköterskorna till tystnad vid Uddevalla-lasarettet. Sjukvård.
1951-04-16 Arbetsdag på 11½ tim , vid Uddevalla lasarett. Arbetsmarknad. Bild.
1951-10-09 "De första förberedelserna för stor-lasarettet har i dagarna påbörjats ""Skyskrapesjukhuset"". Byggnad."
1952-02-21 Uddevalla lasarett kommer att få byggnadstillstånd. Sjukvård.
1952-10-29 För 150 år sedan (1802), fick Uddevalla sitt första länslasarett med 12 sängar.
1952-11-10 Första etappen av lasarettets-bygget. Byggnad.
1952-12-04 Kiruriska avdelningen på Uddevalla lasarett är en av de största i Sverige. Sjukvård.
1953-03-06 Bild på spräng- och byggnadsarbete på lasarettet. Sjukvård.
1954-10-23 Lasarettets nya skorsten. Sjukvård.
1955-03-09 Block B vid Uddevalla lasarett klart att ta i bruk 1 september. Sjukvård.
1955-07-30 Uddevallalasarettet får centralkök för 1.9 miljoner. Sjukvård. Pengar.
1955-08-23 Uddevalla lasaretts stora nybygge klart. Sjukvård. Bild.
1955-08-26 Specialkliniker för kvinnor och barn i Uddevalla lasarettets nya B-block. Sjukvård.
1955-09-15 Uddevalla lasarett får barnläkare Docent Kurt Holmdahl. Sjukvård. Bild.
1955-10-21 Landets förnämsta barnavdelning finns nu vid Uddevalla lasarett. Sjukvård. Bild.
1955-10-25 Uddevalla lasaretts gravkapell ger plats för nytt centralkök. Sjukvård. Bild.
1956-01-20 Lasarettets gravkapell försvinner inom kort. Sjukvård. Kyrka.
1956-01-24 """Skyskrapslasarettet"" för påbörjas i höst. Byggnad. Sjukhus."
1956-05-14 Uddevalla lasarettsöverläkare Dr Louis Andersson vid kirurgiska avdelningen sista rond. Sjukvård. Bild.
1956-12-19 Överläkarbostaden vid lasarettet föreslås till rivning och skall ersättas med två nya byggnader.
1957-03-15 Lasarettsavdelningstängd. Stor brist på sjuksköterskor. Sjukvård.
1957-08-31 Uddevallalasarettets röntgen måste ransonera patienterna på grund av sköterskebristen.
1957-09-07 Lasarettets utbyggnad i Uddevalla får förtur. Sjukvård.
1957-10-15 Besöksförbud införes vid Uddevalla lasarett. Influensaepidemin fortsätter. Sjukdom.
1958-01-03 Lasarettsbygge för 2 miljoner i Uddevalla. Den stora köksbyggnaden snart färdig.
1958-05-12 50 år fyller lasarettsläkaren Valter Haglund.
1958-09-27 Lasarettet i Uddevalla förfogar helt utbyggt över 800 vårdplatser. Byggnad. Sjukvård.
1958-11-12 Preludier till lasarettsbygget. Sjukvård.
1958-12-09 Lasarettetsbygget ändrar stadsbilden. Byggnad. Bild.
1959-02-11 670 vårdplatser och lika många anställda när lasarettet i Uddevalla blivit utbyggt. Byggnad. Sjukvård.
1959-09-17 Lasarettet byggs. Sjukvård.
1959-09-22 Uddevallas centrallasaretts huvudbyggnad rivs för ny. Rivning. Bild.
1959-10-07 Lasarettet fick ny infektionsklinik. Sjukvård.
1959-10-15 Lasarettet byggs. Sjukvård. Byggnad.
1960-01-15 Lasarettsbyggnaden i Uddevalla växer en våning i månaden. Sjukvård.
1960-03-25 Uddevallalasarettet skjuter i höjden. Byggnad. Sjukvård. Bild.
1960-04-02 Doktor Wassén till Uddevalla lasarett. Sjukvård. Bild.
1960-07-08 Högsta våningen färdig på uddevallalasarettet. Sjukvård. Byggnad. Bild.
1960-07-11 Våldsam krock vid Rotviksbro. Tre personer till lasarettet. Olycka. Bild.
1961-03-17 Uddevalla lasarett i bruk 1963. Byggnad. Sjukvård. Bild.
1961-05-27 Kurt Dejmo utsmyckar lasarettet för 40 000 kr. Konst. Sjukvård.
1961-08-03 Hissar strejkar på lasarettet. Läkare instängd i 2 timmar. Sjukvård. Bild.
1961-09-18 Uddevalla lasarettet står klart för inflyttning i januari 1963. Sjukvård. Bild.
1962-05-07 Uddevallalasarettets nya block klart 1963. Sjukvård. Bild.
1962-08-22 Springbrunnar i nya lasarettsparken i Uddevalla. Byggnad. Bild.
1962-11-24 Uddevalla lasarett fortsätter växa, nya delen inflyttningsklar våren 1963. Sjukvård.
1963-02-16 Gamla lasarettet i Uddevalla skall vara utrymt 1 maj. Sjukvård.
1963-03-26 Boråsföretag bygger nya lasarettsetappen. Byggnad. Sjukvård.
1963-06-06 Rivningen av Uddevalla gamla lasarett har påbörjats. Sjukvård. Bild.
1963-06-19 Uddevallas nya lasarett kostar 50 miljoner, har 640 anställda och 621 vårdplatser.
1963-09-10 Fotogenlamporna det värsta på Uddevalla lasarett före 1906. Sjukvård. Bild.
1963-12-24 100-årigt uddevallalasarett har nu tjänat ut och rivits, berättelse av Sven Rydstrand.
1964-08-25 Lasarettet i Uddevalla behöver 22 sjuksköterskor. Arbetsmarknad. Sjukvård.
1964-11-04 65 år fyller lasarettsöverläkaren Gösta Brändstedt.
1964-11-30 Barndaghem på Uddevalla lasarett mildrar sköterskebristen. Sjukvård. Bild.
1965-11-16 Lasarettsläkarna till kungs: Genomtrafiksled blir störande. Trafik. Bild.
1966-05-11 Kanonvagn välte på I17. Tre man till lasarettet. Regemente. Olycka.
1967-03-16 Frontalkrock på Dalaberg. Tre fördes till lasarettet. Olycka. Bild.
1967-09-23 Lång väntetid på lasarett kan öka självmordsrisken. Sjukvård.
1967-09-29 Uddevalla lasarett i personalläget är bättre men marginalerna små. Arbetsmarknad.
1967-12-19 Två frontalkrockar i Bohuslän sju till lasarettet för skador. Olycka. Bild.
1968-01-02 Årets förstfödda på Uddevalla lasarett var en flicka, dotter till Marjo- och Göran Ekelöf, Smögen. Bild.
1968-02-23 Uddevallakvinna bestal gamla på Uddevalla lasarett. Polis. Sjukvård.
1968-06-04 Nytt takras i Uddevalla kyrka 80-åriga damer till lasarettet. Olycka.
1968-07-18 En ny typ av plastade patientkort införe vid Uddevalla lasarett.
1968-08-13 Mödrahem i Uddevalla blir annex till Lasarettet. Sjukvård
1968-12-04 Fjällvägen största bullerkällan av trafikleder förbi lasarettet. Trafik.
1968-12-28 Lasarettsområdet får ny barnstuga 1969. Byggnad.
1969-01-04 Röntgenflickor i nylon. Lasarettets new look en kostymliknande nylondress, helt i vitt.
1969-01-21 "Besöksförbud på Lasarettet. Influensan ""Hongkong"" akut risk för sjuka. Sjukvård"
1969-03-05 Förstföderskor skall utbildas. Landstingets gamla mödrahem vid Äsperöd blir annex till BB vid U-a lasarett.
1969-04-03 Oturen förföljer Håkan Andersson. Nu ligger han på Uddevalla lasarett igen efter nytt benbrott. Idrott. Bild.
1969-09-27 Uddevallas sjuksköterskeelever fick se fint fältlasarett i arbete. Sjukvård.
1970-06-26 Läkarbristen kännbar på Uddevalla lasarett,särskilt på gynokologen säger Valter Haglund. Sjukvård.
1970-08-07 Uddevalla lasarett växer, 60 nya tjänster behövs. Sjukvård.
1970-09-15 Ny byggnad i fyra våningar för Uddevalla lasarett ny akutintag och intensivvård. Nytt KK.
1970-10-21 "Uddevalla lasarett slår larm  "" Vi måste ha fler blodgivare"". Bild."
1970-10-30 Patientbiblioteket ger värdefull service på Uddevalla lasarett. Böcker. Bild
1970-11-19 "Uddevallabarn på lasarettet avdelning 17 med överläkare Kurt Holmdahl ""adopterat"" M/s Antilope. Sjukvård."
1970-12-24 Lasarett för trestad föreslås vid Sigelhult. Sjukvård.
1971-01-02 Tvåårig uddevallaflicka kvävd under leksaksskåp på lasarettet. Olycka.
1971-01-29 Bristen på personal ger långa sjukköer vid Uddevalla lasarett. Orsak är sjukronorsreformen. Sjukvård.
1971-02-01 Bättre hjärtinfarktvård ger minskad dödlighet. Uddevalla lasarett föregångare i landet med särskild avdelning. Sjukvård.
1971-02-02 Vid centrallasarettet i Uddevalla arbetar Landstingets förste och ende sjukhusfotograf Kjell Törnqvist. Sjukvård.
1971-02-09 Om- och tillbyggnaden av Uddevalla lasarett kan inte påbörjas i år. Socialstyrelsen har inte beviljat kvot. Sjukvård.
1971-02-12 Den utlösta lockouten är oroande För Uddevalla lasarett. Administrativa ledare stannade hemma. Sjukvård. Strejk.
1971-03-31 Utbyggnader av Uddevalla lasarettet försenas. Sjukvård.
1971-09-15 Minskat antal klinikbesökare och intagna på Uddevalla Lasarett. Sjukvård.
1971-11-09 Landstinget skall uppvakta: Krav på tidigare byggstart vid lasarettet i Uddevalla.
1972-01-18 Tvååring kvävdes i skåp på lasarett. Föräldrar kräver skadestånd. Olycka.
1972-02-15 Humanitärt bidrag betalas ut för dödsolyckan på Uddevalla lasaretts barnavdelning.
1972-06-22 Nytt vägsystem i Uddevalla. Fjällvägen och Lasarettinfarten. Vägarbeten. Bild.
1972-10-05 Putte Wickman- och Leif Asp spelade för långtidssjuka på Uddevalla Lasarett.
1972-11-13 Docenterna Claes-Göran Bäckström- och Raoul Malmcrona, står bakom batterihjärtat (pacemaker) på U-a lasarett.
1973-04-26 Bild på Uddevalla lasaretts-tillbyggnaden som det skall se ut våren 1976. Sjukvård.
1973-05-18 Kris på centraltvätteriet Uddevalla lasarett, 30:o tal vikarier saknas. Bild.
1973-08-02 Uddevalla lasarett har fått helikopterlandningsplatta. Sjukvård.
1973-11-10 18 månaders väntetid till ögonkliniken på Uddevalla lasarett. Sjukvård. Bild.
1974-04-10 Ökat antal batterihjärtan (pacemakers) opereras in på Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1974-07-17 "Klart för tillbyggnad av Uddevalla lasarett. 20 miljoner kronor ger nytt vård-block. ""Gamla Ögat"" rivs under hösten. Sjukvård. Bild."
1974-09-20 "Gamla lasarettet försvinner nu helt. Gamla ""ögat"" rivs och ersätts med nytt huskomplex. Sjukvård. Rivning."
1974-10-11 Lasarettsköket renoveras, arbetsmiljön blir bättre. Sjukvård. Bild.
1974-11-05 "Sista delen av gamla lasarettet har nu rivits. Det har inrymt ""dårhus"", BB-avd. och ögonavd. Sjukvård. Bild."
1975-02-26 Två äldre beskjutna på lasarettets parkering i Uddevalla. Polis. Sjukvård.
1975-06-18 Förstemaskinist Thord Eriksson vid lasarettets centraltvätt  fick belöning för idé som gav bättre miljö.
1976-01-15 Följd av sköterskebristen. Uddevalla lasarett tvingas stänga en avdelning. Sjukvård. Arbetsmarknad.
1976-01-24 Utbyggnad för nära 20 miljoner. Uddevalla lasarett får landets modernaste intensivvård. Sjukvård. Bild.
1976-01-30 Lasarettet stänger två avdelningar. Politik. Sjukvård.
1976-03-20 Personbil nära att bli mosad av en långtradare på Strömstadsvägen. Hel familj till lasarettet. Olycka. Bild.
1976-04-26 Kollision utanför lasarettet. Bilar kastades tjugo meter. Olycka. Bild.
1978-03-08 Uddevallas lasaretts nya centraloperation.
1978-04-01 Utställning av Karlbergsplanen- och nytt bygglov för lasarettet. Byggnad. Bostad.
1978-11-09 Södertullsgatan och lasarettet. Sjukvård. Bild.
1980-01-29 Uddevalla lasarett får knapptelefoner. Sjukvård.
1980-05-21 "Centerpolitiker ryter till: ""Nu måste det bli slut på P-eländet vid Uddevalla lasarett"". Parkering. Bild."
1980-05-31 "Sjukhusdirektör Per Bohmans avskedsord till uddevallaborna: ""Var stolta över ert fina lasarett"". Sjukvård. Bild."
1981-01-20 Landstinget måste lösa P-oredan vid Uddevalla lasarett. Parkering. Bild.
1981-02-12 Uddevalla lasarett dåligt skyddat om det blir krig. Sjukvård. Bild.
1981-02-16 Statens krav på sparande drabbar Uddevalla lasarett. Fyra avdelningar måste läggas ned. Nedläggning. Sjukvård. Bild.
1981-02-27 Uddevalla lasaretts nya förlossningsavdelning. Nu är den klar!  Sjukvård. Bild.
1981-10-14 Lasarettet har fått ett nytt apotek vid huvudentrén. Läkemedel. Bild.
1981-11-18 Från kurhus till lasarett del 1. Av Linnea Myrström. Sjukvård. Bild.
1981-11-19 Från kurhus till lasarett del 2. Av Linnea Myrström. Sjukvård. Bild.
1982-01-26 Lasarettets nya akutintag kostar 22 miljoner. Öppnar 1 februari. Sjukvård. Bild.
1982-03-05 Lösning på P-eländet, 120 platser byggs vid lasarettet. Fordon. Parkering. Bild.
1982-05-26 65-135 platser skall bort vid Uddevalla lasarett. Så skall sjukvården spara sju miljoner.
1982-07-23 Hård kritik mot Uddevalla lasarett för överbeläggningar. Sjukvård. Bild.
1982-09-10 Kraftiga protester mot planerna på att skära ned vårdplatser på Uddevalla lasarett.
1982-10-23 Elsie Tyreman ny chef för långvårdskliniken vid Uddevalla lasarett. Utnämning. Bild.
1985-01-15 Uddevallavarvets öde påfrestande: psyk-kliniken på uddevallalasarett har patientkö.
1985-10-22 Lasarettet i Uddevalla höjer statusen på helikopterlandningsplatsen. Ska heta helikopterflygplats.
1986-03-20 Bild och artikel om Lelångenporten och området däromkring. Bilden tagen från lasarettet. Sjukvård.
1986-10-08 Lasarettsprofilen Åke Norenberg gick i pension. Avgår.
1986-10-14 "Föreläsning på Uddevalla lasarett, brännvin fick finansiera Uddevallas första ""kurhus"". Sjukvård."
1992-02-21 Verna Rydén försvarar miljonmissen, Uddevalla lasarett utbyggnadsprojekt. Sjukvård.
1999-04-15 16 nattsköterskor på Uddevalla lasarett sade upp sig. Arbetsmarknad. Sjukvård.
1999-09-25 Ny Rehab-avdelning invigd, på Uddevalla lasarett.
2001-01-29 Nu är den 70 m höga lasaretts-skorstenen fälld. Rivning.
2001-03-08 Rehabavdelning på Uddevalla lasarett stängs från påsk till augusti. Sjukvård.
2001-05-04 Så skrev B-n 1976-05-04; En uddevallabo rymde från polisbevakning i samband med ett besök på Uddevalla lasarett.
2001-05-17 Välbesökt på lasarettsgården när sjukvården hade sin stora beredskap av olyckor- och katastrofer.
2001-06-14 Uddevalla lasarett har fått sitt akutintag inbyggt och ombonat. Bild.
2001-07-24 Så skrev B-n 1976-07-24; Personalen orkar inte mycket längre säger dr Hans Bohlin på intensivvårdsavdelningen vid U-a lasarett.
2002-01-03 Kaos på Uddevalla lasarett, sjuka uddevallabor får åka till Strömstad.
2003-03-21 """Stoppa medicinreklamen"" säger läkare Ole Borch på Uddevalla lasarett. Läkemedel. Bild."
1986-03-13 Bild tagen från Spelmansberget mot gamla lasarettsområdet. Sjukvård.  //

6 kommentarer:

 1. 1957-03-15 Lasarettsavdelning stängd. Stor brist på sjuksköterskor. Sjukvård.
  1957-08-31 Uddevallalasarettets röntgen måste ransonera patienterna på grund av sköterskebristen.

  Inget nytt under solen, alltså

  SvaraRadera
 2. US har en mkt lång historia. Grunden till Uddevalla Sjukhus lades på 1600-talet!

  SvaraRadera
 3. Hej
  De två byggnader som syns närmast i bild hängde med i några år in på 70-talet. Byggnaden mot Fjällvägen med entre-kolonnerna var de sista åren hemvist för sjukhusdirektionen. Byggnaden till höger innehöll bla löne-administration

  MVH
  Per N

  SvaraRadera
 4. Har bilder från 1935-40 från Majblommshemmet. Vad göra med dem?

  SvaraRadera
 5. Jag tittar gärna på dem. 070-7356488 Med vänlig hälsning,
  Gunnar

  SvaraRadera
 6. När döpte man om Uddevalla lasarett till Uddevallasjukhus?

  SvaraRadera