2017-01-14

Uddevallas Frivilliga Resursgrupp

foto: Vambola Kalaste
 

Huvuddelen av Uddevallas Frivilliga Resursgrupp, FRG, samlad för utrustning av västar och redskap. FRG har utbildats av Civilförsvaret för att ingå i den samlade kommunala räddningsresursen, som tar över ansvaret. FRG kan ges olika uppgifter efter rådande läge och har utbildats till en resurs för att ingå som en förstärkning vid stor belastning på för övrig räddningsverksamhet. När gruppen inkallas avgörs av den kommunala räddningsledningen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar