2017-01-23

Johan Schreil död

Insänt av Leif Markusson, Karlskrona

Text Uddevalla Varvs- och industrihistoriska förening:

"Civilingenjören och direktören Per Johan Edvard Schreil, född 1916, och när detta skrivs (2015) ”still going strong”, blev näste man i VD-funktionen på Uddevallavarvet den 1 maj 1964.

Schreil hade bl.a. varit mariningenjör i flottan, anställd vid Kockums Mekaniska Verkstad, överingenjör och sedermera VD för Marinverkstäderna i Karlskrona, samt chef i Karlskronavarvet.

När Schreil kom till Uddevallavarvet var det dock efter en sejour på ett par år som vice VD i Fernströms Granitindustri i Karlshamn, där han även varit engagerad inom företagets shippingverksamhet.

Innan han tillträdde tjänsten på UV gick Schreil ”parallellt” med Tore Segerdahl något halvår.

Schreils tid som VD vid Uddevallavarvet blev den längsta, ca 11 år.

Efter varvstiden, mellan år 1975 och 1977, var Johan Schreil direktör i Statsföretag AB."

Leif Markusson skriver:

Så sent som den 30 oktober 2016 hade Johan en 100-årsmottagning på Frimurarlogen i Karlskrona med mycket stor tillströmning av gratulanter. In i det sista var Johan mycket klar i tanken och sina uttryck och han var en mycket god berättare. Han berättade mycket och gärna med glimten i ögat.

Johan Schreil var född den 30 oktober 1916 i Katarina församling, Stockholm, och avled den 13 januari 2017 i Karlskrona.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar