2007-04-28

Kupolvärnen på Skansberget


Jag har fått en fråga om kupolvärnen på Skansberget. De båda kupolvärnen på bilden ligger på Skansbergets västra sida och vi ser trakterna kring Slängom och Brattåsberget i bakgrunden. Dessa båda värn har sedan en tid tagits över av Uddevalla hemvärnskompani som har lovat att vårda dem som ett kulturarv för framtiden.
Värnen ingår tillsammans med ett stort antal likadana i den sk Försvarslinjen Uddevalla - Vänerborg. Efter att Tyskland anfallit Norge 9 april 1940 förstod man att det svenska försvaret vid gränsen mot Norge inte var förberett för att kuna hindra en motståndare att ta sig in i Sverige. Försvaret skulle i stället planeras i passet mellan Vänern och Västerhavet. Här skulle en eventuell motståndare definitivt stoppas och för det krävdes rejäla fältarbeten. Kupolvärnen konstruerades för att kunna utstå flygbombning och artilleribeskjutning.
Hållfastheten i betongblandning och armering förstärkte de bohuslänska bergen och de fogade kupolstenarna av granit avrundade topparna. Under kupolhattarna kunde besättningarna i sina skyddsrum stå rycken för all slags bombardemang. Inte heller kunde stridsvagnar rulla över och krossa något.
Oftast låg värnen så högt att inte ens fiendens stridsvagnskanoner kunde komma åt dem med direktskjutning. Från bergstopparna dominerades terrängen åt alla håll och smygande patruller med Flammenwerfer (eldkastare) skulle inte komma åt att bränna soldaterna ur sina skydd. Dessa fasta värn skulle göra bergen ointagliga och den dyrbara marken mellan kupolvärnen kunde då stå orörd intill dess att fienden kom närmare och det var dags att komplettera med fältbefästningar i hus och på åkrar.
Befästningarna byggdes sålunda under andra världskriget och stod helt klara 1944. Självaste kronprinsen, senare Gustav VI Adolf inspekterade värnen som ansågs utomordentligt märkvärdiga och nydanande.
När jag började min militära bana på Kungl. Bohusläns regemente 1964 fanns det fortfarande äldre befäl som kunde berätta om värnen. En berättelse var att en kulsprutebesättning provsköt sina vapen inifrån ett av kupolvärnen på Kopparsberg strax i närheten av Skansberget. Det visade sig emellertid att ventilationen i värnen var alldeles för dålig och tre soldater fick föras till lasarettet med krutgasförgiftning.
Ibland har jag hört att försvarslinjen har kallats för Lindénlinjen efter den fortifikationsofficer som kom med idén.
Staten arrenderade marken där värnen byggdes på 49 år och när den tiden hade löpt ut har man sedan murat igen samtliga värn utom just de på Skansberget.//

3 kommentarer:

  1. Ordverifiering

    SvaraRadera
  2. Vad är det för stort stentorn som står uppe på skansberget?

    SvaraRadera
  3. Du menar förmodligen den höga skorstenen? Den släpper ut någonting, för mig oklart vad, från reningsverket inne i berget.

    SvaraRadera