2009-03-09

Diktat från Kultur och fritidsnämnden

I dag fick jag i min hand ett brev från Kultur och Fritid. Brevet var förstås ställt till Uddevalla Hembygdsförening där jag är ordförande. Brevet är daterat 2009-02-25.

Man skriver "Vi har av er ansökan om bidragsberättigande kunnat utläsa att er medlemsavgift inte uppgår till 100 kr/år (250 kr/år), av denna anledning vill vi inför ert nästa årsmöte informera er om följande:

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2007-08-22 §120 om nya normer för bidragsgivning. I dessa ingick: Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar för föreningsbidrag.

Utdrag ur allmänna villkor

"Förening bör för att uppnå sitt syfte och bekosta sin verksamhet, fastställa en väl avvägd nivå på medlemsavgift/verksamhetsår och andra interna avgifter. Medlemsavgift, som skall vara personlig och bekräftad med skriftligt medlemsbevis, lägre än 100 kronor per år (för familjemedlemskap lägst 250 kronor per år) bör förekomma i endast undantagsfall."

Om ert årsmöte beslutar om en årsavgift som understiger den nivå som nämnden rekommenderar kan föreningen i undantagsfall beviljas bidragberättigande."

Jag har full förståelse att Kultur och Fritid behöver hitta besparingar, särskilt i dessa tider med finanskris och sänkt kommunal skatt.

Det jag ogillar är tillvägagångssättet!

För det första: Varför skall det ta ett år, sex månader och tre dagar att informera oss föreningar om de ändrade "Allmänna villkoren"? Det är väl ändå magstarkt!

För det andra: Uddevalla Hembygdsförening har sitt årsmöte nästa vecka! Varför har vi inte fått reda på detta förrän nu. Med en vecka kvar till årsmötet är budgeten lagd och alla handlingar tryckta.

Föreningen uppfyller tydligen inte de nya reglerna då endast den förste i en och samma familj betalar 100 kr. Övriga familjemedlammar 50 kr var. (Min familj betalar 300 kr)

Någon analys av situationen hinner förstås inte göras på en vecka. Det är förstås enkelt att besluta om höjd avgift, men vilka konsekvenser kan det få i minskade medlemsintäkter? Kanske större än ett minskat bidrag från Kultur och Fritid? Så det känns som att välja mellan pest och kolera.

Föreningen har sedan många år inget verksamhetsbidrag från Kultur och Fritid utan i stället ett hyresbidrag för att vårda ett av kommunens äldsta och bevarandevärda hus. Därtill har föreningen att svara för allt underhåll som med åren kostat föreningen sexsiffriga belopp.

Det måste vara varje förening som själv beslutar om sin medlemsavgift och då måste föreningen få veta vilka förutsättningar som gäller och dessa bör givetvis kommuniceras med föreningarna.

Ovanstående brev uppfattar jag som ett hot och ett rent diktat! //

7 kommentarer:

 1. Att POLITISKT lägga sig i föreningars medlemsavgifter???!!! Ett minst sagt märkligt beslut.
  Den nya Uddevallamodellen?

  SvaraRadera
 2. ...det kommer att blåsa hårt över Uddevallas kulturliv framöver, sanna mina ord. En snålblåst utan like. För när pengarna sinar i kassan hos kultur- och fritidsnämnden lär det bli kulturen som får stryka på foten. Se bara på den första besparingen på det kulturhus vi har, Bohusläns museum. Det lär bli fler när skattesänkningar stundar.

  SvaraRadera
 3. Räcker det med att höja medlemsavgiften med en tia? I så fall borde det komma som förslag. Tror nog att folk accepterar den höjningen.

  SvaraRadera
 4. Det känns som om du blandat ihop begreppen lite. Det här beslutet finns att läsa på kommunens hemsida:

  http://www.uddevalla.se/download/18.34359e5c114a665ff0380004788/2007-08-22.pdf

  Det har inget med finanskris och besparingar att göra.
  Syftet har varit att få enhetligare regler eftersom bidragen tidigare handlagts på skiftande sätt. Det hanldar också om att vuxna ska betala för sina föreningsverksamheter.

  Jag tror detta var mitt första möte med nämnden! Kanske därför jag minns samtalen om ärendet. De viktigaste var att föreningar skulle få information i god tid.

  Kollade lite och Hembyggdsföreningen fick 2008 08 27tillsammans med ansökan om bidragsberättigande, information om de nya reglerna.
  Informationen som kom nu är en påminnelse inför det stundande årsmötet.

  Hembyggdsföreningens problem ligger på familjemedlemsavgiften. En familjeavgift ska vara lägst 250kronor per år. Då behöver inte antalet i familjen vara begränsat.
  I dagsläget skulle alltså du tjäna på det och jag förlora;-)

  Ta kontakt med föreningsutveckarna på fritidskontoret inför årsmötet så får då råd och tips om hur man bäst går tillväga och vad som gäller. De har järnkoll och är mycket tillmötesgående.

  Du har inte fått ett avslag i din hand. Du har fått påminnelser om reglerna så du ska slippa ett avslag.

  Hoppas jag förtydligade något;-)

  SvaraRadera
 5. Ack ja! Det gäller att öppna posten!

  SvaraRadera
 6. Jo visst finns det många märkliga regelverk för diverse kulturstöd, oberoende av vilka som sitter vid makten. Ett tag var det t ex snudd på omöjligt att få kulturtidskriftsstöd till tidningar som gavs ut av organisationer eftersom dessa just hade medlemsavgifter. Lite tvärtom det du råkat ut för alltså.

  Naturligtvis ska ingen utom föreningsmedlemmarna lägga sig i hur stor avgift en förening tar ut av medlemmarna. Men om en förening skulle ta ut en mycket låg avgift av vuxna medlemmar och samtidigt söka bidrag för sin löpande verksamhet skulle jag nog som både skattebetalare och politiker reagera. Samtidigt är jag mycket rädd för konsekvenserna av den politik som säger att "vuxna ska betala" inte bara för sina föreningsverksamheter utan även för det som kallas "fritidsaktiviteter" och som buntar ihop allt från golf till folkbildning. För det slår hårdast mot just folkbildningen och drabbar många av dem som faktiskt inte har råd att betala.

  Är Ulf G själve Ulf G Eriksson och har han en blogg??? Går inte att komma någonstans via kommentaren.

  SvaraRadera
 7. Annaa, du beskriver så bra! jag kunde ju skrivit handlar om vad vuxna ska betala.
  Hos oss har bildningsförbunden egna regler och inte föreningsregler.
  Ulf G har Blogg Bohuslän kolla länklistan till höger.Det är Eriksson....

  SvaraRadera