2009-03-08

Dags att skrota demokratipriset i sin nuvarande form

I dag skriver de flesta bloggare om kvinnodagen, så det tänker jag inte göra. I stället vill jag påminna om Uddevallas demokratipris. I dag är det nämligen sista dagen att föreslå kandidater till priset.

I statuterna för priset står det:

"Priset delas årligen ut till enskild person eller personer, förening eller annan sammanslutning som på ett förtjänstfullt sätt och utan egennytta, genom goda insatser i demokratins tecken medverkat i att värna om Uddevallas utveckling.

Priset, i form av diplom, utdelas under högtidliga former på Sveriges nationaldag av kommunfullmäktiges ordförande.

Förslag lämnas in av invånare i Uddevalla kommun till kommunledningskontoret senast den 8 mars samma år som pristagare utses.

En jury beslutar om utnämningen. Juryn består av 7 ej partipolitiskt aktiva personer
från föreningslivet i Uddevalla upptagna i kommunens föreningsregister, med undantag
av partipolitiska föreningar.


Utskick med begäran om förslag på person i juryn görs genom kommunens försorg. Bland föreslagna kandidater till jury görs ett slumpmässigt urval under överinseende av notarius publicus. Juryn utser bland sig en sammankallande tillika ordförande. Juryn utser sekreterare.
Om förslag från allmänheten saknas är det juryns uppgift att själv ta fram beslutsförslag. Detta kan göras även om förslag inkommit från allmänheten. Juryn har att lämna motivering till utnämningen.

Juryns beslut skall vara enhälligt.

Juryn utses för en period av totalt fyra (4) år. Vartannat år skall tre (3) respektive fyra (4) ledamöter utses genom ny nominering i syfte att inte hela juryn byts ut samtidigt"

Ja, vad skall man säga? Går det att krångla till det mer? Ett så krångligt regelverk, inte minst för att utse juryn, är väl sannolikt förklaringen till att priset inte blivit någon succé. Priset har delats ut två gånger och båda gångerna har inte de förslag som allmänheten skickat in till juryn fallit denna på läppen, utan i stället har juryn utsett pristagare på egen hand.

Och enligt kommunens hemsida sitter Uddevallapartiets Hans Ogfeldt i juryn, visserligen för Bohusbuggarna, men ändå. I statuterna står det att inga partipolitiskt aktiva personer skall ingå i juryn.

Särskilt pinsamt var det i fjol då priset dessutom togs emot av en medlem i demokratijuryn. Nej, det är hög tid att skrota priset i sin nuvarande form. Jag har tidigare skrivit om priset här http://uddevallare.blogspot.com/search?q=demokratipris //

2 kommentarer:

  1. Dessutom har mannen bakom förslaget helt dömt ut hur det hanterats.
    Dåligt är en underdrift.

    SvaraRadera
  2. Så länge priset ändå existerar är det viktigt att seriöst föreslå värdiga kandidater, som står fria från det korrumperade maktklustret på Blåkulla.

    SvaraRadera