2009-03-14

Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska förening bildad

Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska förening, bildades officiellt på kvällen 11 mars på Bohusläns museum. Närvarande var ca.65 personer.

Mötet inleddes av Vambola Kallaste som berättade lite om bakgrunden till kvällens träff.
Kommunantikvarie Carl Casimir, föredrog varför det är viktigt att även Uddevalla får en industrihistorisk förening.

Därefter läste Karin Engdahl en berättelse som hennes pappa Jan-Thore Mårtensson hade skrivit ner om jobbet på varvet, någon gång i mitten av 1970-talet

Som sista ”berättare” ställde Åke Hansson upp. Han har håller på sedan fem år i en projektgrupp som forskar om Uddevallas näringsliv. När man startade sin verksamhet, var man började, vart man flyttade, när upphörde företaget. Man håller också koll på nutida företag.

Därefter började själva mötesförhandlingarna. Till mötesordförande utsågs Jan-Olof Andersson och till sekreterare Dolly Ljungkvist.

Man beslutade följande målsättning för föreningen:

• Att dokumentera (med film, text och bilder) historien om företag i alla branscher i Uddevalla kommun. Föreningen skall dra nytta av kunskapen från människor som arbetat inom industrier och som bidrog till Uddevalla stads stora expansion från småstad till en medelstor industristad.
• Att driva och stötta konkreta projekt om Uddevallas industri- och företagshistoria.
• Att samla in bilder och dokument om svunna industriepoker och digitalisera dessa.
• Att erbjuda resor till andra orter där man har kommit långt med dokumentation och tillgängliggörande av ortens industrihistoria.
• Att verka för att föreningen får ändamålsenliga lokaler där man kan samla material och minnen från industrier samt använda som samlingspunkt.
• Att samarbeta med ideella, offentliga och privata organisationer och privatpersoner samt delta i regionala och nationella nätverk kring varvshistoria, industrihistoria, arbetslivshistoria mm.
• Att insamlade kunskaper ska förmedlas, inte minst till barn och unga i Uddevalla genom berättelser, möten, guidningar etc.

På förslag från valberedningen valdes följande styrelse:

Ordförande Tommy Hansson / bakgrund, 25 år på Uddevallavarvet. Därefter bilbyggare, även detta på varsområdet. Tommy har varit Kasen / Sörvik / Kärraverken trogen under hela sin yrkesverksamma bana.
Kassör Nils-Ove Carlén / också han med många år på varvet. Sysslar numera med ekonomi och är ekonomiansvarig på Regionteater Väst i Uddevalla.
Tre ledamöter:
Dolly Ljungkvist / även hon hade en hel del år på varvet, därefter anställd på Swedbank.
Lennart Roos / elektriker och många år på Andersson & Callenberg som personalchef.
Lennart har ett gediget bakgrund av föreningsarbete och är sedan ett antal år pensionär.
Vambola Kallaste / nästan 30 år på varvet, därefter föreningsadministratör och sedan 11 år ”statsanställd” som en glad pensionär.
Suppleanter:
Owe Johansson / bl.a. chef på Junoverken och har också varit egen företagare.
Jan Hermansson / även han hade många år på varvet. Numera föreståndare på Sjömanshus- museet i Uddevalla.

Arbetsgruppens förslag till årsavgift för 2009 godkändes och är för enskild medlem 100 kr. Föreningar / organisationer / företag får betalar 250 kr. om året.

(Varvskören november 2008)
Efter mötesförhandlingar underhöll Uddevallavarvets sångkör publiken med sköna sånger, ett mycket uppskattat inslag. Detta var (troligen) varvskörens sista offisiella framträdande.

Den som är intresserad av att vara med i den nya föreningen kan anmäla er antingen via e-post till vambola@swipnet.se eller

Postadress: Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska förening
c/o LOTCEN
Kungsgatan 30
451 30 Uddevalla //

6 kommentarer:

 1. Ett utmärkt initiativ att Uddevalla stads industrihistoria kommer att dokumenteras. Tyvärr allt för sent. De flesta som arbetat inom textilindustrin är ju tyvärr hädangångna men det finns en del kvar. Jag menar nu kvinnor som arbetat på Schwartzmanns osv. Men kanske det är den manliga arbetskraften som det läggs mest vinn om, varvet, trähus, Etri fönster Scan osv. Om någon är intresserad så fanns det en stor modisttillverkning i Uddevalla där man till och med hade egna visningar i Göteborg och Stockholm. Det råkar vara så att jag känner en av dessa modister som sitter inne med massor med material, foto och dokument. Tror du att detta vore något? Hälsningar Carin Gustavsdotter

  SvaraRadera
 2. ...att Uddevalla har en mycket intressant och varierad industrihistoria som delvis fått stå tillbaka för varvet. Därför ankommer det på den nya föreningens styrelse att ge plats för mycket mer än varvet. Det gäller självklart konfektionsindustrin men också boktryckeriverksamheten som snart verkar vara över i Uddevalla. Och då ska man komma ihåg att här lär under vissa perioder ha tryckts flest böcker i Sverige. Även det är något att vara mäkta stolt över. För övrigt är det märkligt att Uddevalla har så dåligt självförtroende med tanke på all yrkesskicklighet som funnits och fortfarande finns här.

  SvaraRadera
 3. En liten kommentar till Carin: Personligen tycker jag att det är tråkigt att "alltid" behöva se kommentarer likt din "Men kanske det är den manliga arbetskraften som det läggs mest vinn om, varvet, trähus, Etri fönster Scan osv.", då allting skall få ett genusperspektiv som det kallas idag, och då såklart med vinklingen att de stackars kvinnorna minsann aldrig skall få vara med!

  Läs texten på bloggen så står det: • Att dokumentera (med film, text och bilder) historien om företag i alla branscher i Uddevalla kommun. Föreningen skall dra nytta av kunskapen från människor som arbetat inom industrier och som bidrog till Uddevalla stads stora expansion från småstad till en medelstor industristad.

  Som du ser utesluts inte kvinnorna på något sätt, och trots att industrin förmodligen var mansdominerad i många avseenden så betyder inte det att man ser ner på kvinnorna som fanns med?
  /Man som inte hatar kvinnor

  SvaraRadera
 4. Det är väl bara för
  Carin Gustavsdotter att gå med
  i föreningen och börja jobba.

  SvaraRadera
 5. awesome blog, do you have twitter or facebook? i will bookmark this page thanks. peace maria

  SvaraRadera
 6. I really like your blog and i really appreciate the excellent quality content you are posting here for free for your online readers. thanks peace klara.

  SvaraRadera