2009-03-06

Fredrik Reinfeldt (M), Mona Sahlin (S) osv...

BHK frågar:

"Har du någon kännedom om varför man har ändrat de politiska partiernas förkortningar från små till stora bokstäver. (s) till (S), (fp) till (FP) o.s.v? Jag märkte det för något halvår sedan på textremsor i tv:n och senare även i tidningarna. För visst har det väl varit små bokstäver tidigare.?"

Ja det är ju inte direkt en Uddevallafråga, men det är ju en Uddevallabo som frågar och en annan Uddevallabo som jag i min tur har skickat frågan vidare till.

Precis som BHK har jag lagt märke till förändringen. Och den stör mig! Precis som partiet skulle vara viktigare än personen och dessutom stör det mig rent visuellt.

Frilansjournalisten Ulf G Eriksson gav mig svaret: "Versaliseringen av partiernas förkortningar har bestämts av Tidningarnas Telegrambyrå, som skriver så här:

"Sedan januari 2009 använder TT nya regler för hur namn på politiska partier och deras förkortningar skrivs. Följande gäller:

TT skriver namn på alla politiska partier med versal begynnelsebokstav. Det gäller både partiernas fullständiga namn och deras kortformer.
Exempel: Socialdemokratiska arbetarepartiet och Socialdemokraterna, Centerpartiet och Centern.

Även för partibeteckningar används versaler: (S), (MP), (M) och så vidare. Likaså för sammansatta ord där förledet är direkt kopplat till partiet: Folkpartiledare, Centerförslag, Vänsterinitiativ.

Grundregeln är att använda versaler när partiet avses men gemener när det är en allmän beskrivning av personer med viss ideologi.

Adjektiv skrivs förstås med gemener, likaså avledningar av partinamnet, till exempel socialdemokratisk och socialdemokrat.

Förkortningar av ungdoms- och kvinnoförbund följer normala regler för förkortningar. Uttalbara förkortningar skrivs med versal begynnelsebokstav följt av gemener, icke uttalbara förkortningar skrivs genomgående med versaler. Till exempel Muf, Luf och Cuf men SSU och KDU."

Läs mer om TT-språket här http://www.tt.se/ttsprak/ //

1 kommentar:

  1. En fullständigt onödig förändring, som stör också mig.

    Men TT är kanske inte riktigt vad det varit...

    Jag tycker deras smånotiser, som ofta publiceras obearbetade av tidningarna, numera kan innnehålla fel - och också ofta är ofullständiga.

    SvaraRadera