2009-03-18

När jag ljög för blivande ÖB - ett militärminne


(Bilden från en annan fältskjutning)
Den här episoden utspelade sig någon gång på 1970-talet vill jag minnas. I 17 skulle anordna ett MILO-mästerskap (MILO = militärområde) i fälttävlan som bestod av fältskjutning, punktorientering och fri orientering.
Innan fältskjutningen skulle börja fick de tävlande skjuta in (provskjuta) sina vapen för att se om de behövde justera sina sikten.
Jag blev ansvarig för inskjutningen och fick mig tilldelad ett stycke terräng i norra delen av Bulids skjutfält. Jag hade att, med några beväringar till hjälp, ordna en skjutplats, dvs där skyttarna låg på särskilda mattor, och sköt mot pappfigurer. Skjutavståndet skulle vara 50 meter.
Och vid en sådan skjutning var det förstås viktigt att alla skyttarna hade exakt lika långt avstånd mellan skjutplatsen och pappfigurerna. Med andra ord skulle både skyttar och tavlor vara ordnade på var sin linje som var parallella.
Hur jag än bar mig åt kunde jag emellertid inte få ut mer än 48 meters avstånd på den platsen jag fått tilldelad. Jag dividerade en stund med beväringsmännen och sa: "Två meter kan inte spela någon roll. Vi säger att det är 50 meter om någon frågar!"
Det ena skjutlaget efter det andra passerade min inskjutningsstation och allt fungerade som jag tänkt. Ända till det kom ett skjutlag med generalen Lennart Ljung. Han var om jag minns rätt militärbefälhavare för västra militärområdet. Jag minns också att det var klart att han skulle bli näste ÖB (ÖB = överbefälhavare, dvs högste chefen för det svenska försvaret) så det var med lite extra nyfikenhet som jag iakttog honom när han sköt in sitt vapen.
Efter provskotten gick skyttarna fram till pappfigurerna för att titta på sina träff och klistra tavlorna. Då fick jag, ute på vänsterkanten, se en man som gick och stegade med stora steg för att mäta avståndet till figurerna.
När han kom fram till sin figur stannade han, vände sig mot mig och frågade"
- "Är det verkligen 50 meter?"
- "Ja General!", ljög jag.
- "Konstigt!", sa Ljung, " jag får det bara till 48 meter!".
Lennart Ljung blev som sagt ÖB och var det då den ryska ubåten U 137 gick på grund i Karlskrona skärgård i oktober 1981. Lennart Ljung avled 1990. //

1 kommentar:

  1. Efter så perfekta steg förstår jag att han steg i din aktning!

    SvaraRadera