2007-08-05

Norra kyrkogårdenRobert Thorburns familjegrav. Här ligger 18 kistor och ett antal urnor.

Före den stora branden 1806 hade Uddevalla i huvudsak två kyrkogårdar. Den ena omedelbart söder om Uddevalla kyrka och den andra på andra sidan Bäveån på den plats där Bäve kyrka en gång legat (revs omkring 1600). Nej förresten, vi måste också räkna golvet i Uddevalla kyrka som kyrkogård. Där var åtskilliga välbesuttna Uddevallabor begravna under sina gravhällar. Endast någon vecka innan branden begravdes den sista Uddevallabon där. Egentligen var det inte längre tillåtet med dessa begravningar inne i kyrkorna. 1783 hade beslutats att dessa skulle upphöra men det tog tid att ställa om.
Sedan måste vi förstås också nämna Kapelle kyrkogård som ibland kallas Kolerakyrkogården. Egentligen saknas det grund för det namnet. De flesta offer för koleraepidemin 1834 begravdes på Norra och Östra kyrkogårdarna.
Men det råder fortfarande stor okunnighet om Kapelle kyrkogård. Exempelvis har vid olika tillfällen mänskliga kvarlevor hittats på helt andra platser än uppe på kyrkogården. 1935 hittades en stor mängd skelett i början av Kapellebacken, dvs ungefär där som stadens fattighus var beläget. Ja, samma år påträffades för övrigt människoskelett vid Asplundsgatan. Måhända efter striderna under Gyldenlöwefejden på 1670-talet?
Men, nu skulle vi hålla oss till Norra kyrkogården. Efter stadsbranden 1806 stod det klart att staden behövde en ny kyrkogård. Tillsammans med Bäve socken fick man i stället två kyrkogårdar. Den Norra för Uddevallaborna och den Östra för Bäveborna. Handelssocieteten i Uddevalla slog sig senare ihop med Bäve om Östra kyrkogården.
Det blev den s k Rådmansängen norr om staden som fick ge plats åt Norra kyrkogården. Den invigdes 1809 och ansågs ligga alldeles för långt utanför staden. Den första Uddevallabon som kom att begravas här var prosten och kyrkoherden över Uddevalla stads- och landsförsamlingar Mattias Schröder. Hans grav placerades längst upp mot den norra muren och till vänster om mittgången.
Norra kyrkogården har utvidgats i två omgångar. Den första 1850 var en mindre utvidgning åt öster och den andra 1878 var en större utvidgning i nordost och i och med den kom kyrkogården att i det närmaste fördubblas. Och därmed kom Mattias Schröders grav inte längre att vara placerad mot den norra kyrkogårdsmuren.
Ungefär en meter av den muren finns faktiskt bevarad än i dag. Den står som ett stöd bakom Wilhelm von Brauns grav, det s k Monumentet. Om man går mittgången upp så har man den längst upp till höger på den äldsta delen av kyrkogården. Det går knappast att missa den.
Eftersom man ansåg att det var så obeskrivligt långt mellan kyrkan och Norra kyrkogården så väcktes tidigt frågan om att bygga ett gravkapell på Norra. Frågan utreddes och utreddes utan resultat men då släkten Sanne 1917 donerade pengar till ett nytt gravkapell vid kyrkan så föll frågan.
1957 gjordes en omfattande restaurering av Norra kyrkogården. Huvudingången från staden, en stor del av murarna runt kyrkogården samt kyrkogårdsbyggnaden tillkom då. Fontänen ritades av Nils Högman och kom på plats lite senare.
Huvudgången har breddats och under den ligger ett okänt antal Uddevallabor begravna. Några gravhällar flyttades från sin plats inne i Uddevalla kyrka till Norra. Det är i dag oerhört svårt att läsa inskriptionerna på dessa.
På Norra kyrkogården ligger många välkända Uddevallabor begravna och det är som att läsa en historiebok att gå från grav till grav och se alla kända namn.
Två saker är dock väldigt trista. Det var inte förrän på 1950-talet man noggrant började anteckna vilka personer som begravdes i gravarna. När Uddevalla Hembygdsförening skulle leta reda på Ida Wessmans grav (som hade ägt hembygdsföreningens nuvarande lokal, det s.k. Wessmanska huset) visade det sig att det var bara modern som var antecknad i gravboken. Genom en tidningsartikel i Bohusläningen kunde det dock verifieras att Ida begravdes i samma grav som modern.
Det andra är att ett alldeles för stort antal gravstenar är vandaliserade och det är jättetråkigt att se. Gravstenar ligger välta och i några fall sönderslagna. Och det är inte Kyrkogårdsförvaltningens ansvar att reparera skadorna utan det är upp till respektive gravrättsinnehavare. Då dessa ofta inte ens bor på orten kan det ta lång tid innan det åtgärdas om det ens blir av.
Här nedan finns en länk till mitt webbalbum. Tryck på den och du kommer till ett stort antal bilder på gravstenar på Norra kyrkogården. I en del fall har jag kompletterat bilderna med text, men i många fall saknas det sådan. Jag är tacksam för synpunkter och information om dessa personer som jag inte har någon kunskap om.//

1 kommentar:

  1. Mycket bra att du berättar om denna lilla oas i en bullrande miljö. Hoppas att du fortsätter att presentera fler gravar. Torsten Sandberg, journalisten och författaren(antar jag),"Västgöta-Sigge", Einar Dahl m. fl., m.fl.
    Dessa känner du ju till, men några andra, för dej kanske obekanta, kan jag nog lämna upplysningar om senare.
    Mina föräldrar och några andra släktingar ligger här. Gravrätten har jag själv tagit över, så jag tänker mej att själv vänta på universum slut? här.
    Mycket tråkigt med förstörelsen. Tur att man inte blir vittne, för då gör man väl sej olycklig. Det tillhör väl inte nödvärnsrätten att försvara gravfriden.

    SvaraRadera