2007-08-27

Ljudterrorn fortsatte även i natt


Ljudterrorn från arbetena på f d Uddevallavarvet fortsatte med oförminskad styrka även i natt (Se mina två tidigare artiklar i frågan). Vid 23.30-tiden fortgick oljudet alltjämt och sedan vaknade jag av det kl 03.55.
Att detta inte kan stå rätt till hörde jag nu på förmiddagen. Uddevalla kommun har enligt uppgift ett avtal med entreprenören om att arbetena bara får pågå mellan kl 07 och 22. Entreprenören skulle, om detta stämmer, i så fall kraftigt bryta mot avtalet och därmed hålla många Uddevallabor vakna helt i onödan. Man kan ju lite stillsamt undra vad det är för en entreprenör över huvud taget?//

1 kommentar: