2007-08-15

Andelsslakteriet


När vi vid kvällens stadsvanding var vid det gamla VSS (Västra Sveriges Slakterier) vid Strömstadsvägen kom vi även in på den ännu äldre slakteribyggnaden eller som det oftast kallades Andelsslakteriet. De låg i Norra Hamnen väster om Skansberget som bilderna visar. Läget valdes för att många djur på väg till slakteriet transporterades med båt. Annars var markförhållandena mycket besvärliga på gammal havsbotten och väldigt nära vattnet.
Slakteriet stod klart 1913 och var för litet redan från början. Därför byggdes det till 1916 och hade en gynnsam period fram till början av 1930-talet. Då hade slakteriet också etablerat butiker i Saluhallen och Kungsgatan 38.
Men förhållandena i slakteribyggnaden (här i högra bildkanten) var inte de bästa och 1936 dömde Medicinalstyrelsen ut slakteriet. Man blev tvingade att flytta och det var självklart att vara kvar i centralorten Uddevalla varför en ny tomt söktes i närheten.
Det nya slakteriet vid Strömstadsvägen togs i bruk i februari 1938 och då började man även att slakta storboskap, vilket man inte gjort tidigare. VSS blev snabbt Sveriges största slakteriförening.
Det gamla Andelsslakteriet i Norra Hamnen revs i slutet av 1944.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar