2007-08-04

Storm och översvämning 1824

Wille Ängermark bidrar med nedanstående avskrift ur Uddevalla Kyrkobok C:7 s.1119. Rubiken är Märkvärdiga Händelser

1824 18 Nov.
från kl. 6 till 12 om aftonen herskade här en sydvestlig storm, och ett vattenflöde från sjön, hvars like ingen kändt i mannaminne. Utom den skada som skedde på fenster tak och plank och som sträckte sig till hela landet omkring, så blefvo många hus åt sjökanten skadade genom vattnets intrång, så att Invånarna i hast måtte flygta derur, eller söka sin tillflygt på vindarne. Ett fartyg i hamnen kastades på land, större båtar och promar funnos dagen efter på öppen gata, hastigt steg vattnet, och lika häftigt föll det af. - Af Tidningar inhämtades sedan att storm genom vattenflödet gjort mycken skada i Petersburg den 19 nov, i Christiania samma dag och i London d. 22 och 23 november.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar