2007-08-11

Mystiska kolonner
Tommy undrar varför de här två kolonnerna står, till synes helt omotiverat, i kanten av en parkering i södra kanten av lasarettsområdet.


Ja det hela ser synnerligen märkligt ut. Utanför bilden vänstra kant ligger "Gula villan" som tillhör lasarettet och som ursprungligen var överläkarbostad.

Kolonnerna stod ursprungligen vid den trånga lasarettsinfarten vid Fjällvägen. Man körde eller gick helt enkelt in mellan dem då man skulle till lasarettet. Och när de gamla delarna av lasarettet revs för att ge plats åt de nya så var det väl så att man tyckte att det var synd att förstöra kolonnerna och placerade dem på en plats där de både skulle synas och få vara i fred.

Fast av bilden framgår att man satt upp några rejäla påbackningsskydd eftersom det numera är en grusad parkeringsplan alldeles intill.//

1 kommentar:

  1. Sommaren 1967 fanns gamla porten kvar, med bl.a. personalkontoret, klinikföreståndare och inte minst hade sjukhusets trädgårdsarbetare sina rast-och omklädningsrum här. Det var första sommaren jag vikarierade som sjukhusvaktmästare.
    Även de två gamla byggnaderna, den närmaste, som togs bort helt, samt "gamla ögonkliniken", där CS-blocket nu ligger, fanns kvar i flera år. I "Gamla ögon" fanns en lång tid BB, hur länge vet jag inte, men en av mina bröder (född -38) och jag själv, kom till världen här.

    SvaraRadera