2007-08-09

Skvaltkvarnen vid Kärrevattnet


Anett L Fägersten undrar:

"Min fråga rör Herrestadsfjället, då vi under en skogstur där uppe vandrade till Kärrevattnets norra spets. Vi forcerade lite oländig terräng för att nå den perfekta fika-klippan och passerade då över en liten bäck. Längst ned vid den låg ett stort kvarnhjul av sten. Kan där ha varit en kvarn en gång? Låg där flera hus/gårdar i omgivningen som använde denna?"

Bilden här ovan är inte den kvarnstenen Anett frågar om utan denna ligger i bäcken mellan Ålslån och Hällera (Hällerstugan) där det också legat en skvaltkvarn (ordet skvalt kommer ifrån skvalpa eller skvätta). Det var många år sedan jag var på platsen som Anett beskriver men jag kommer ihåg kvarnstenen vid Kärrevattnet.

Det var väldigt vanligt att man byggde skvaltkvarnar i små bäckar på många ställen. Det typiska är att understenen oftast ligger kvar där kvarnen stått trots att det bara återstår ruiner av den. Vanligt är också att överstenen, som var den som snurrade runt, också kan ligga kvar i terrängen men oftast då sönderslagen eftersom den var tunnare redan från början och därför har den gått sönder.

Det kunde vara varierande storlekar på skvaltkvarnarna och de fanns nästan överallt där det gick att bygga en.
Här är en skiss över hur en skvaltkvarn kunde vara byggd. Förutsättningen var givetvis att man byggde en fördämning så att vattnet samlades i den. När man skulle mala släppte man in vattnet i en ränna, här på bilden nere till höger. Vattnet träffar då skovelhjulet som börjar snurra. Och när skovelhjulet snurrar så snurrar även den övre stenen medan den understenen är fast.
Säden mals mellan den övre roterande stenen och understenen.

Just den här skvaltkvarnen vid Kärrevattnets norra spets hörde med all säkerhet till gården Östra Fället som numera är riven. Östra Fället låg ca 700 meter ostsydost om kvarnplatsen. //

1 kommentar:

  1. Gunnel Turpeinen2015-12-04 20:50

    Har idag passerat Östra Fället och drog mig till minnes att bostadshuset på gården brann ner någon vinter i början på 1970-talet. Jag tror att Torbjörn Hall som var aktiv i Friluftsfrämjandet på den tiden disponerade huset då. Min man och jag tillbringade mycket av vår ungdomstid på fjället, antingen till fots eller på skidor och vi såg Torbjörn vid Östra Fället ibland. Jag minns väl huset och också resterna efter branden.

    SvaraRadera