2007-08-06

Det var han som sprängde ut vägen vid Hästepallarna


Från Britt-Marie Nordqvist i Stora Höga har jag fått intressanta uppgifter om vägbygget vid Hästepallarna.
Det var mannen på bilden, Britt-Maries farfar, byggmästaren Olof Nordqvist 1872-1935 som ledde de mycket omfattande bergsprängningarna förbi Hästepallarna.
Enligt nedanstående arbetsintyg från Västra Väg- och vattenbyggnadsdistriktet var Nordqvist väl vitsordad för sin skicklighet i arbetet.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar