2007-10-09

Målarfärg vid Hästepallarna


Maria Hernek frågar:
"Jag har ett mycket svagt minne om att det någon gång under senare delen av sextiotalet välte en lastbil i backen mellan Bodele och Skeppsviken. Ja den välte väl inte helt men en del av lasten gick förlorad över kanten. Tror att det då var målarfärg eller ngt sånt.
I alla fall berättade man då för mej att ngt liknande hänt tidigare (50 talet?), att en lastbils last tippade över kanten.

Det skulle vara roligt att få läsa riktiga fakta om detta speciellt nu när strandpromenaden finns där. När, vilket år var det,vad var det för last etc. Dessvärre har jag ännu inte fått möjlighet att promenera denna nya väg som verkar så vacker".
Jag har letat i mina källor och besökt platsen i dag (bilden). Färgen, om än i mindre omfattning än tidigare, finns fortfarande kvar. Jag har stått på Strandpromenadens bro och tagit den här bilden. Den färg man ser i dag verkar uteslutande vara vit, men jag kommer ihåg fler färger när det var "nymålat".
I Bohusläningen den 16 januari 1968 finns det en artikel med rubriken: "Snabbt hopp räddade chaufför. Lastbil nära tippa ner för stup".
Chauffören var 37-årige Leif Börjesson från Strömstad. Jag försökte hitta honom men tyvärr avled han 2005. Vi saxar därför mer ur Bohusläningen: "Ett handlöst hopp ur lastbilshytten räddade med all sannolikhet livet på 37-årige chauffören Leif Börjesson, Strömstad, när han på måndagsförmiddagen var nära att tippa utför ett 40 meter högt stup med sin tunga lastbil. Olyckan hände vid Uddevalla södra utfart, i de sk Hästepallarna. Den tunga lastbilen kom i nerförsbacken i glidning och gick inte att styra. I samma sekund som bilen gled upp på en skyddsmur framför stupet kastade sig Börjesson ur bilen. Lastbilen blev hängande på muren med vänster framhjul och underredet. Minsta vindpust fick dock bilen att vippa fram och åter över stupet. Men den klarade sig.
Det handlösa hoppet ur förarhytten medförde att Leif Börjesson blev liggande på E 6:an några sekunder. - "Turligt nog kom ingen bil de sekunderna!", säger han."
I artikeln framgår det inte vilken last bilen hade men tillsammans med andra uppgifter tror jag att det var denna lastbilen som tappade delar av sin last med målarfärgburkar över kanten ett 20-tal meter innan den blev hängande på muren.
Mig veterligen har det aldrig hänt att något fordon kört över stupet och ned i vattnet men det tycks alltså ha varit utomordentligt nära vid detta tillfället.
Bohusläningen skriver den 30 mars 1931 om ett annat styggt olyckstillbud då bussbolagets största vagn gled av vägen på väg till Gustafsberg. Men det var sannolikt inte nära ett av stupen vid Hästepallarna.
Maria skriver att hon ännu inte gått Strandpromenaden och då har hon något att se framemot, den saken är klar.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar