2007-10-29

Tullförvaltare Bror Adam d'Orchimont


Anita Fridén i Sandhem frågar:

"Det har visat sig att min farfars far är Carl Fredrik Johan d´Orchimont (son till Bror Adam d´Orchimont). Carl d´Orchimont gjorde en mamsell med barn och barnet blev min farfar. Det finns bestyrkta kopior på att så är fallet men i kyrkböckerna står det föräldrar Anonyma.

Vad jag är ute efter är något tänkbart arkiv om ”Tullare” i Uddevalla där Bror Adam var tullförvaltare och kanske även att det kan finna någon bild av honom eller andra av den släkten. Tror ni att det finns något sådant??? Man måste slänga ut lite krokar här och var för det kan ju finnas någon som vet något om den släkten eftersom de bodde lång tid i Uddevalla och Louise (Bror Adams fru) dog där också så jag tror att de är begravda på någon kyrkogård i Uddevallatrakten".

På bilden ser vi tullförvaltare Bror Adam d'Orchimont. Han föddes i Skee den 2o februari 1790.
Han var av adlig börd men tycktes inte ha några fördelar av det i Uddevalla. Han var en person som ibland omnämndes i Bohus Läns Tidning. Tidningen kallade honom då lite vanvördigt "Durchimang". Men han ansågs allmänt som en mycket duglig person och det faktum att han som tjänsteman invaldes i Drätselkommissionen tyder på det. Han satt där i flera år och var även dess ordförande en tid. Den fråga i Drätselkommissionen som han är mest ihågkommen för är stadens första vattenledning mellan Sörkällan och Södra Hamngatan. Man kan gott säga att det var hans verk att friskt vatten kunde föras in till staden i trärör för första gången.

Han ägde ett hus som numera är rivet men Uddevallaborna kommer ihåg det som Eskilstunabodens hus i korsningen Kungsgatan - Torggatan. Han deltog med iver och intresse i det kommunala och sällskapliga livet.

Städernas självstyre infördes den 1 januari 1863 och Uddevalla fick då sitt första stadsfullmäktige. d'Orchimont tog plats i det från början och satt till och med 1867. Han avled 1875.Den d'Orchimontska graven finns på Norra Kyrkogården strax intill huvudgången. Där ligger Bror Adam, hans hustru Louise och dotterna Anna Christina. Som framgår av gravstenen dog både hans fru och hans dotter före honom.

Du frågar också efter tullarkiv. Uddevalla Tullkammares arkiv för åren 1806 - 1903 finns på Landsarkivet i Göteborg och omfattar 15,5 hyllmeter.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar