2007-10-04

Släkten Bagge i Uddevalla

Sofia Bagge frågar:

"Mitt efternamn är Bagge och jag skulle jättegärna vilja veta mer om min släkt. Jag vet att de figurerar i många sammanhang i Uddevallas historia och att det också avspeglas i namnen på olika platser. Jag vet att jag är släkt med bl. a Osborn Bagge vars hus står kvar på Skogslyckan (numera församlingshem tror jag), men mina kunskaper om släkten och dess påverkan i Uddevalla är i övrigt fragmentariska. Skulle vara kul och höra om du visste något mer!"

Ja, nog har släkten Bagge låtit tala om sig i Uddevallas historia. Så här skriver Uddevallas store historieskivare Sten Kristiansson i Uddevalla stads historia del I:

"En mängd medlemmar ur denna släkt har i århundraden varit verksamma i Uddevalla och släkten är ingrenad i så gott som alla betydande Uddevallasläkter. Man kan inte vända tre blad i Uddevallas historia utan att träffa på en Bagge, säger Skarstedt. Stamfadern var handlanden och borgmästaren i Marstrand Fredrik Bagge i början av 1600-talet. Hans båda sonsöner Johan och Börje Nilsson Bagge flyttade efter Gyldenlöwefejden till Uddevalla.

I taxeringslängden efter branden 1690 är Börje den högst uppskattade i hela staden. I Marstrand hade han varit rådman och han har undertecknat Marstrands kyrkoräkenskaper för åren 1683-1686. Börje var född i Marstrand 1652 och dog i Uddevalla 1731".

Släkten Bagge är oerhört stor och jag får välja några stycken i denna artikeln. Jag kan för övrigt tipsa om en hemsida med mycket om Baggesläkterna http://baggebo.nu/

Börje Nilsson Bagge blev med tiden vice borgmästare i Uddevalla och hade sitt hem i ett hus vid torget. Det huset låg ungefär i korsningen Trädgårdsgatan - Kungsgatan, dvs strax intill Rådhusets västra flygel.

Tack vare dåvarande ambassadören och släktforskaren Ragnvald Bagge i Saltsjöbaden fick vi reda på i vilket hus Karl XII stod på lit de parade och där han också balsamerades. Ragnvald Bagge hade ett dokument som visade att det var just i Börje Nilsson Bagges hus detta ägde rum. Ragnvald Bagge skickade detta dokumentet till Bohusläns museum på 1980-talet och jag skrev en artikel om det i Uddevalla-Posten vid tillfället. (Det finns en gammal "tradition" att detta skulle ha ägt rum i Hasselbackshuset vid torget, som också av en del fortfarande kallas Karl XII:e huset).Den här vinkannan, av silver får man förmoda, skänkte Börje Nilsson Bagge till Uddevalla kyrka 1710.Andra betydande "Baggar" i Uddevalla var skeppsredaren Olof Svensson Bagge och Maria Berg. Maria tog över rederiet efter makens död och i dag hade vi nog kallat henne storredare. Hon ägde Unneröd i Bäve och var 1750 med om att uppföra manbyggnaden på gården. Manbyggnaden är i dag församlingshem i Bäve församling och får man säga välbevarad. Maria dog först 1821 vid 96 års ålder.

Gudmund Bagge var deras son och han var handlare i Uddevalla och bodde efter branden 1806 på landeriet Marieberg, nära där Rimnersvallen nu ligger. Gudmund var den förste Bagge som gravsattes på Östra kyrkogården efter dess invigning. Gudmund dog 1813 och har en mycket karakteristisk gravsten. På den står det:

HÄR
FÖRVARAS STOFTET
AF HANDELSMANNEN
HERR
GUDMUND Oson BAGGE
FÖDD
I UDDEVALLA
D: 13 APR.1748
DÖD
PÅ LANDERIET MARIEBERG
D:8 JUNII 1813
EN STILLA JESU TILBEDJARE
____________
UNDER ETT ÄGTENSKAP AV 38 ½ ÅR
WÄLSIGNAD MED 11 SÖNER
DERAF 7 I LIFVE
SAMT
14 BARNA-BARN
AF ALLA
ÄLSKAD OCH SAKNAD
WICIT
På gravstenens baksida står hustruns namn. Enkefru Anna Chri: Bagge, född Busck, samt att hon var född den 15 september 1756, men inte dödsåret.
När jag säger att det står så betyder det att det gjorde det då kyrkoherde Axel Hellman skrev sin bok Gället vid Bäveån - 800 års kyrkohistoria 1967. I dag är gravstenen praktiskt taget oläslig. Den står i den del av Östra kyrkogården som kallas för Bagges hörn och där ligger många från släkten begravda.
En annan Bagge, som också var handlande, byggde den östra flygeln till Rådhuset och ytterligare en var med och startade den första storindustrin i Uddevalla, Kampenhofs AB.
Det finns förstås en lång rad "Baggar" som jag inte nämnt. Han som köpte Backetoften och döpte om gården till Baggetofta, senare Gustafsberg, till exempel.
Min vana trogen gör jag avslutningsvis en sökning på ordet Bagge i Tidningsarkivet och får 85 träff. Här kommer en del av dem.
1827-06-07 Handlaren och Coopvaerdi-kaptenen Petter Bagge, död, 46 år.
1828-05-28 Grosshandlare M. Bagge vald till borgmästare. Utnämning.
1829-12-10 C. F. Bagge säljer sitt hemman på Kuröd. Fastighetsmarknad.
1831-01-28 Fru Christina Beata Bagge född Busch, maka till herr O. Bagge död, 67 år.
1833-02-22 B. A. d´Orchimont arrenderar ut Baggeby i Uddevalla på ett eller flera år.
1833-08-30 Änkefru Anna Christina Bagge född Busch död, 76 år.
1834-05-30 Änkefru A. B. Gullbrandsson, född Bagge död, 60 år.
1834-09-05 Änkefru Maria Beata Sundberg, född Bagge död, 72 år.
1835-03-06 Änkefru Christina Bildt, född Bagge död, 36 år.
1836-03-04 Målet mellan kronolänsman Frankenberg och lantbrukaren S.W. Bagge. Polis.
1836-03-31 Fortsättning i målet mellan Frankenberg-Bagge. Polis.
1836-04-08 Förre handlaren, mäklaren- och justeraren Jöns Ericsson Kock, död på landeriet Baggeby. 92 år. Död.
1836-04-22 Rannsakning vid rådhusrätten, Frankenberg-Bagge. Polis.
1836-04-22 Förre rådmannen herr Daniel Benj. Bagge, död på Ryrs säteri. 66 år. Död.
1836-08-12 Rådhusrätten avkunnade dom i målet Frankenberg-Bagge. Polis.
1836-12-23 Constapel Ossian Bagge död i Batavia, på briggen Venus förd av kapitaien Hjerne. 23 år. Död.
1837-02-10 Många dödsfall i Uddevalla, däribland förre handlaren Olof Svensson Bagge. Död.
1837-02-17 Förre handlaren herr Olof Scensson Bagge död, 75 år.
1856-06-02 Häradshövding Martin Bagge, död.
1856-12-04 Fru Maria Gretha Bagge på Unneröd död.
1863-11-16 Kuröds kvarnar åter uppbyggda. Bagge äger.
1864-04-01 Landeriet Baggeby i Uddevalla helt förstört vid brand. Endast ett par år gammalt. Brand.
1865-08-11 Carl Bagge, död.
1866-01-23 Lantbrukaren Carl August Bagge på Nöthult död.
1867-03-12 Mjölnaren Johannes Nilsson på Baggeby död.
1877-08-31 Petter Abraham Bagge död. Regemente.
1884-05-19 300 kr. till den som angifer gerningsmannen till mordbranden till G.O. Bagges & Johannes Olssons qvarn i Kuröd. Polis.
1884-08-18 Mord begånget på herr Bagges gård på Kuröd. Polis. Död.
1886-03-16 Gudmund Oskar Bagge, död. 71 år.
1889-01-22 Landtbrukaren Olof Gudmund Bagge död, 62 å.
1889-01-22 Lantbrukaren Olof Gudmund Bagge, Unnaröd död. 62 år.
1891-09-03 Beata Christina Dahlgren gift Bagge dog i Vänersborg. 71 år. Död.
1892-01-19 Änkefru Christina Mathilda Brunius född Bagge, 49 år död i Stockholm .
1893-03-04 Boktryckaren Samuel Viktor Bagge, 75 år, Vänersborg. Död. Bagge var född i Uddevalla. Död.
1893-03-09 Boktryckaren Samuel Victor Bagge, född i Uddevalla död, 75 år. Död.
1898-09-08 Stor velociped-realisation, även på gevär och skidor. A.L. Bagge AB i likvidation. Affär.
1899-12-09 Från gamla Bohuslän. Benjamin Bagges donation. Gåva.
1901-09-07 Från gamla Bohuslän. Donatorn Maja Bagge. Gåva.
1903-07-11 Från gamla Bohuslän. Prästen Friedrich Bagge 1646-1713. Kyrka.
1903-07-16 Stadspromenader, 31. Baggeby, Knapåsen.
1904-04-02 Från gamla Bohuslän. Karl Fredrik Bagge. Berättelse.
1906-01-09 F.d. handlanden Johan Patrik Bagge död, 66 år.
1908-06-17 Grässkörden och betet på Samneröd och Baggeby åkerfält (icke torpjord) för innevarande .
1909-09-14 Auktion å Baggeby vid Uddevalla.
1912-05-11 Ingen gångbana Hallsberg-Baggeby på öster.
1920-11-06 En gammal skrift om Gustafsberg. Om Baggetofta häsokälla av Jacob Boethius 1729. Berättelse.
1920-12-23 Tre gamla bohuslänska släkter, Gädda, Bagge, Bildt. Julbilagan.
1921-08-08 Husauktion vid Bagges gränd , tomt nr 4/200 med boningshus.ägare änkefru Betty.
1936-02-13 Bättre belysning på Västgötavägen mellan reg. sjukhus och Bräcke vid Baggeby.
1937-07-10 70 år fyller lantbrevbäraren Karl Pettersson, Baggeby.
1938-08-01 Högern i Bohuslän samlade sina trupper på Backamo. Staxäng och professor Bagge i elden. Politik.
1946-05-03 Den Baggeska donationen från 1716 får säljas till staden, Bergshagen. Gåva. Kyrka.
1946-05-09 Bergshagen- och andra Baggedonationer. F.E.K. Flera Baggedonationer. Gåva.
1946-07-20 Lagfart: G. W. E. W.I M-A Sahlsten på tomt nr 1 i kv Bagge, arv efter sin avlidna. Fastighetsaffär.
1946-09-04 Prosten Bagges minne av F.E.K. Kyrkan.
1947-11-20 Lagfart: Osborn Bagge tomt 8 i kv Hegardt, i arv efter sin fader Joseph Bagge.
1948-05-22 Hem.äg Anders Bagge, Nöthult. Död.
1961-05-25 Gammal surbrunn åter till heders, Baggetofta, Gustafsberg.
1961-06-03 Köpmannaförbundet köper fastigheten nr 4 i kvarteret Bagge. Fastighetsaffär. Bild.
1963-12-17 Handelsbanken sanerar fastigheten vid Kungsgatan, kvarterer Bagge 4. Rivning. Bild.
1965-04-10 Byggnadsnämnden har utarbetat förslaget till ändrad stadsplan för kvarteret Bagge. Bostad.
1966-12-22 78-årig brokämpe Henrik Bagge, Grönskhult, Fiskebäckskil, hade ett förslag om bro mellan Källviken-Lunnerviken.
1967-03-11 Bagges gränd-tecknad bild. Byggnad.
1968-07-03 Rivningar längs Västerlånggatan och Bagges gränd.
1968-10-12 200-årig byggnad riven. Baggeby vid Västgötavägen. Rivning. Bild.
1968-10-12 Baggeby rivs.
1969-07-03 Bagges gränd. Rivning.
1969-07-25 "Baggetofta surbrunn" (Gustafsberg) välkomnar sina gäster. En ständig uppsnyggning lockar fler besökare. Turist.
1970-01-30 Kungsgatan 12 och 14 rivs. Historik. Kv Bagge. Rivning.
1971-12-21 Tunnbrödsbak jultradition för familjen Bagge i Fiskebäckskil. Mat. Bild.
1973-06-01 Hans Bagge 17 år Skaftö, har utsetts till årets bästa kandidat- och får en guldplakett. Utnämning.
1976-07-17 Gammal tradition återupplivas. Baggetofta hälsokälla på Gustafsberg åter öppnad. Kultur.
1978-12-18 Vem äger Bagges gränd?
1979-01-09 Kjerrman, Bagge eller Nilsson jury avgör vem som blir ny chef för regionmusikåren i Uddevalla.
1982-04-01 Restaurang Bacchanalen och Stekhuset Baggen öppnade nov. 1971 med pompa och ståt. Mat. Bild.
1984-08-30 Välbesökt vandring på Baggetofta. Gustafsberg.
1991-02-25 Livet i Bagges gränd. Hembygd. Bild.
2000-03-12 Guldbagge till 16-årige Patrik Bagge Brattås CK. Idrott.
2001-08-10 Så skrev B-n 1976-08-10; Snytbaggeangrepp i ökad omfattning har drabbat det västsvenska skogsbruket hårt. Miljö.
2002-02-28 Rolf Bagge 70 år, värnar om sin hembygds kultur. Berättelse.
2002-03-22 Välkända centrumfastigheter säljs. I kv. Krummedike, Bagge 8 på Kungsg. och f.d. E. Hanssons på Strömstadsv. Fastighetsaffär. Bild..
2002-09-19 Uddevallabon Bertil Henriksson fick Guldbagge. Inte filmpriset, utan Svenska Fåravelsförbundets Guldbagge 2002. Utmärkelse. Bild.
2004-04-06 Dyrt för Färgelanda-bönder. Andreas och Sylvia Johansson på Baggetorps gård känner oro inför nya jordbruksreformen. Politik. Bild.//

5 kommentarer:

 1. Hej,
  Min släkting Johan Johansson var dräng hos Martin Bagge 1855-56 och jag fösöker följa hans förehavanden.Senare i livet,1876, dyker han upp i Göteborg där han köper ett hus på Kungsgatan tillsammans med sin hustru Maria Sofia Gyberg som kan vara dotter till Anna Weiss från Uddevalla.Johan kom från enkla förhållanden från gården Lyckan I Grinneröd.Hur kom han dit? Bengt Edwardson

  SvaraRadera
 2. Hej, jag är född i Kungsviken med släkt i fyra generationer. Pappa Bagge härstammar från Halmstad och jag har fått höra att det finns två grenar Bagge, en från Marstrand och en från Norrland dit "min släkt" kommer ifrån. Hur vet man vem som är urfadern Bagge?

  SvaraRadera
 3. Ang uppgifterna om släkten Bagge och Maria Bergs död, dog enligt Uddevalla dödbok, C:7, s. 823 "enkefru Maria Bagge" 17 mars 1817 vid en ålder av 92 år.

  SvaraRadera
 4. Hej
  Jag undrar om någon kan tala om hur jag ska få mer information om Abraham Bock som sedan hade en son Jöns Abrahamsson, det ska vara någon släkt sammanhang med bagge så nu undrar jag hur det fungerar??.
  Tacksam för svar!.

  SvaraRadera
 5. Hej Sofia,
  jag bor in Friedberg,Hessen i Tyskland, och mina förväder kom fran Sverige. Vi härstammar fran Frederik Bagge fran öen Marstrand. Min farfars mor var född Bagge.
  Min fraga är: finns det en säker förbindelse mellan Bagge fran Marstrand och Bagge i Uddevalla?
  Tack för svar, och hej da fran Tyskland

  SvaraRadera