2007-10-28

Bygg inget kulturhus på gamla VaterlandNu kan jag inte tiga längre utan måste protestera mot det orimliga i att bygga ett kulturhus på det gamla området som så passande tidigare gick under namnet Vaterland (numera Kampenhof)!

Området är gammal havsbotten och ett utfyllnadsområde. Man har alltså fyllt ut tidigare havsvikar med muddermassor och allsköns bråte. Det är femtio - sextio meter ned till fast botten, ja kanske mer. Eftersom jag i min yrkesroll är fastighetsansvarig på Bohusläns museum så känner jag tyvärr väl till problemen.


Museet står på ett stort antal betongpålar som är mellan 40 och 60 meter långa. Och de är inte pålade ned till fast berg, dit är det ännu längre, utan står på en skalbank som är 10 - 20 meter tjock.


Museibyggnaden togs i bruk 1983 och nu 24 år senare är problemen betydande. De årliga översvämningarna gör att vatten tränger in och fyller grunden under byggnaden. När vattnet drar sig tillbaka runt museet så stannar det kvar under huset och måste pumpas bort.


Därför byggdes redan från början två pumpstationer för ändamålet, en på norra och en på södra sidan av museet. Det tar upp till en vecka att pumpa bort vattnet efter en översvämning och när vattnet försvinner drar det med sig mark runt museets väggar.


Dessutom sjunker marken alldeles av sig själv, dvs utan hjälp av översvämningar. Vi har låtit göra avvägningar av marken och funnit att den som mest har sjunkit 60 centimeter i anslutning till museets entré. Detta har förstås inneburit omfattande skador på byggnaden.

Där man tidigare gick fram till museets entré är det nu en rejäl uppförsbacke, vilket personer med rullator eller rullstol protesterar emot. Vi måste varje år bygga upp "rampen" till entrén eftersom den hela tiden sjunker.

Under de senaste åren har stuprör glidit isär eftersom marken sjunkit undan och de ventilationstrummor som från början låg i marknivå sitter nu några decimeter över denna.


Den här trappan utanför Hörsalens nödutgång har sjunkit rejält. Den hade från början endast två trappsteg och det översta låg då strax under dörrens tröskel. Vi fick därför lägga på ytterligare en trappsten och nu ser man vad som har hänt. Om inget görs inom en snar framtid kommer trappan att av sin tyngd trilla in under huset.

Handikapparkeringen lutar nu så mycket upp mot huset så att handikappade får allt svårare att ta sig ur sina lutande bilar.


Och hur ser det ut nere i marken? När kommer el-, vatten- och avloppsledningar att slitas av av rörelserna i marken? Och vem skall betala?


En bit från museibyggnaden, ute på den stora Kampenhofsparkeringen, låg det tidigare ett sådant här kupolvärn. Det har sedan flera år sjunkit ner i marken och ligger nu dolt under asfalten.

Kort sagt, fyllnadsmassorna på Vaterland sjunker och är opålitliga. Det känner tjänstemännen på Tekniska kontoret till men de hörs inte i debatten.

Skall man inte undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna innan man går vidare med detta hopplösa byggprojekt?//

6 kommentarer:

 1. Tack, skönt att ha något att hänvisa till när jag försöker. Det är trist att erkänna men mig är det inte någon som lyssnar på i det här ärendet!

  SvaraRadera
 2. "Skall man inte undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna innan man går vidare med detta hopplösa byggprojekt?"

  Skall man alls ha västkustens kulturarv i ett länsmuseum som sjunker?

  Uddevallas sorgliga öde

  En gång det var
  sen aldrig mer
  ett viste för korpar
  ett slumkvarter

  Det föll omkull
  och dess fall var stort
  det var ej mer
  en kulturens centralort

  Ranrikes arv
  finns ej mer
  det jordens rötter tynga

  För de byggde sitt slott
  på lösan sand
  eller var det möjligen dynga

  SvaraRadera
 3. Huset sjunker bevisligen inte, men det gör omgivningen.

  SvaraRadera
 4. Brandstationen, som ligger på andra sidan gatan Bohusläns museum, var färdig 1960. Exakt samma problem, med sjunkande mark omkring, samt att huskropparna separerat (administrationsdel från vagnhall m.m.), har pågått här under decennier. Underlaget framför vagnportarna nyasfalterades flera gånger, innan man grävde upp och fyllde med bl.a. Leca-kulor. Om inte trappan vid huvudentrén hade justerats, så hade man idag fått hoppa stavhopp för att komma in den vägen (jfr museets hörsals nödutgång, lastbryggan på baksidan bl.a.). Vad arbetena på brandstationen kostat genom åren, har jag ingen aning om, men det bör väl vara en rejäl summa. Vill alltså hålla med Gunnar till 100% (minst). Dessutom (här är kanske något, men bara lite, jävig) har vi ju redan ett kulturhus att satsa mer på d.v.s Bohusläns museum.

  SvaraRadera
 5. Solidariskt Uddevalla har sett allvaret i det du skriver och kommer på kommunstyrelsen 28/11 -07 rösta emot kulturhus på Kampenhof och i stället föresalå att man ser på Sinclair

  /Users/ole/Desktop/Placering Kulturhus.pdf

  SvaraRadera