2007-07-27

Herrljungabanans gamla sträckning


Bengt-Göran frågar:

"Jag har en fråga angående den gamla sträckningen av Herrljungabanan d.v.s då den
gick utmed Norra kyrkogården, ned förbi gasverket och bakom Kampenhofsfabriken.
Finns det något gammalt foto på banvallen ? Det borde även varit en viadukt ung. där
Sannes minne byggdes.
Var Reparegatan då ansluten till Smörbräckevägen och Edingsvägen?
Var Elseberg bebyggt när sträckningen ändrades ut mot nuvarande stationen?"


Först och främst så har du alldeles rätt i att Herrljungabanan från början (1867) vek av söderut strax väster om Norra Kyrkogården. När Bohusbanan byggdes drogs Herrljungabanan i stället fram till den nya Uddevalla Centralstation och kom då att gå norr om Länsfängelset i stället.

Jag har hittat tre bilder med bäring på dina frågor. På den första som är tagen från Kålgårdsberget ser vi just Herrljungabanan i förgrunden. Trädtopparna i bildens underkant är från träd på Norra Kyrkogården.

Och precis som du säger fanns det en viadukt över dåvarande Fjällvägen. Vad jag kan förstås så låg den ungefär på samma plats som Bohusbanans senare viadukt, men i en annan riktning förstås. Det stora huset bakom banvallen och till vänster är väl det på Bartilsgatan där Arkitektkopia nu håller till i. Lysells hörna skymtar också.

Därifrån går ju järnvägen ut till höger i bild och går bakom Gasverket och Kampenhof.

Nästa bild är tagen från Villa Skanskullens bokrum den 5 oktober 1898 ( det är mycket ovanligt med en så precis datering) och där ser vi Herrljungabanans banvall på hitsidan av Kampenhoffabriken. Vi ser också järnvägsstationen till höger om fabriken. Spåret gick ytterligare mot höger och i riktning Badö. När tåget så hade bromsat in backade det in genom en växel till perrongen vid stationen.

Angående Smörbräckevägen och Reparebanan så har jag inget bra svar på dina frågor. Jag har dock hittat denna karta från 1900-talets början. Regementets kaserner är med så den är efter 1913 i vart fall. De streckade kvarteren är de bebyggda.

Men jag har hittat några intressanta uppgifter ur stadens tidningar. Bohusläningen skriver den 12 september 1881 att kvarteret "Nya Boston" i stadsdelen Elseberg ansöker om framdragning av gas och el samt stensättning av gatorna.

Detta kom dock inte att tillmötesgås förrän 1908 då det framgår i tidningen att gasmätare och gaskök sätts upp i kvarteret "New Boston".//

2 kommentarer:

  1. Reparegatan var en gång i tiden ansluten till Smörbräckevägen. För 50 år sedan kunde man fortfarande se att vägbanken fanns kvar där den gick rakt igenom Reparegatan 7s gräsmatta och vidare norrut.

    SvaraRadera
  2. Jag växte upp på Reparegatan från 1940 till 1950.

    SvaraRadera