2007-07-27

Olyckligt timade händelser 1795-1806


I dag är det inte många som kan läsa gammal handstil som den i Luhrs kyrkobok från 1719. Men som tur är för oss andra så finns det personer som kan och som dessutom är generösa nog att dela med sig. Henny och Wille Ängermark är två strävsamma personer som har gjort ett fantastiskt arbete. Inte nog med att de är historiskt kunniga, de är också moderna och framåtsiktande i sitt arbete med att digitalisera och på det sättet tillgängliggöra gamla kyrkoböcker.

Jag kommer att återkomma till Henny och Wille senare men vill i dag visa deras anteckningar ur Uddevallas kyrkobok 1795-1806. Det är prästen som gjort särskilda anteckningar i kyrkoboken om olyckor i Uddevalla.

När jag läste den blev jag genast fundersam över benämningen Nya kyrkogården i slutet av 1800-talet. Det fanns då två kyrkogårdar i Uddevalla. Den Gamla kyrkogården var Bäves kyrkogård i nuvarande kvarteret Dyrhaven. Och då måste den Nya kyrkogården vara den på södra sidan av Uddevalla kyrka. Även den var gammal men i förhållande till Bäves kyrkogård så var den betydligt yngre. Därför har den kanske under lång tid kallats Nya kyrkogården för att skilja den från Bäves.

Begreppet Ejusdem, som förekommer på flera ställen i texten betyder på "samma plats eller dag" och hänvisar till en tidigare uppgift.

Du som är intresserad av Hennys och Willes arbete kan gå in på http://www.angermark.se/ .

Här kommer anteckningarna:

Särdeles Olyckligt timande
Uddevalla kyrkobok C:6, sid. 407- 409.

1795
Den 1 November drunckande i Älfwen undan för Sjöbomen afledna Båtskepparen Peter Nordlings Son Johannes, igenfans den 10 Januari 1796 och begrofs den 17 Ejusdem på Nya Kyrkogården 16 år gammal.

1796
Februari den 25 begrofs afsides på Nya Kyrkogården Enligt Lane Härads Lofl. Tings Rätts Utslag gifta mannen Anders Bratt för det han i lifstiden begått ett stort fel mot det 6te Budordet i Herrans Heliga Lag, jämte flera oskickligheter, han dog den 2 Januari på ett Kwarnetak i Bro Pastorat 40 år gammal.

1796
Augusti den 11 föll Patrullkarlen Olof Olsson i Elfwen wid Stadsqwarnarna, igenfanns den 13, och begrofs på gamla kyrkogården den 16, war 43 år gammal.

1797
Martii den 14 blef gifta Arbetskarlen Johannes Andersson på Nybygget mellan 2ne Promar i Elfwen så sönderkrossad öfwer bröstet at han den 17 Ejusdem deraf med döden afled. Han begrofs den 26 på gamla Kyrkogården, 42 år gammal.

1797
April den 6te drucknade i Elfwen wid et Torp i Foss Sockn drengen Johannes Olsson igenfanns den 11 och begrafwen den 17 på gamla Kyrkogården 23 år gammal.

1797
Augusti den 11 druknade i Elfwen wid Kamperhog Ringkarlen Olof Larssons dotter Christina. Uptogs den 12 Ejusdem och begrofs den 15 på ganla Kyrkogården 8 år gammal.

1798
Jan den 26 om aftonen kom Elden lös under ett nog starkt blåswäder hos Tunnebindaren Ålderman Olof Pettersson wid Österport, men först och främst genom den stora Gudens nådiga försyn och sedermera de derwid tagna wisa och mogne medel af Borgerskapet samt öfriga inwånare Elden at ej mer än bemälte Olof Petterssons gård blef ett rof för Lågorna ehuru den gården war helt nära bebyggd wid hans Grannes hus. Herran förskonar oss alla för dylika swåra händelser.

1798
Feb. den 13 drucknade i Älfwen Segelsömmarens Peter Christian Johannessons Son Carl Fredric, upptogs samma dag och begrafwen på Nya Kyrkogården den 18 Ejusdem i sitt 8de år.

1798
Maiji den 9 drucknade i Elfwen Gossen Carl Fredric Skogslund, igenfanns den 20 i samma månad, och enligt Kämnärs utslag af den 22 Ejusdem blef han Christeligen begrafwen på gamla Kyrkogården 16 år gammal.

1799
October den 3 fants Skepps Byggmästaren Johan Peter Stenbeck druncknad i Sjöen wid Gustafsberg, uptogs och enligt Kämners Rättens utslag blef han i tysthet begrafwen på gamla Kyrkogården den 11 i samma månad, 34 år, uplöst par.

1799
Novmber den 21 begrofs på nya Kyrkogården Coopvaerdie Capitainen Herr Jonas Hammars som Johan Rutger 5 år, 3 månader gammal, hwilken druknade i Elfwen den 20 October och igenfans den 18 November.

1800
Martii den 10 drucknade i Elfwen Brandwakten Olof Pehrsons Son Olle, som genast blef uptagen och begrafwen den 16 i samma Månad på gamla Kyrckogården.

1806-01-13
Kl. 3 eftermid. kom Eld lös hos förre Hr Handlanden Lars Brunström i dess foderlada hvarigenom både dess Enka Fru Berg, Hr Post Inspektor
Stork och Hr Handelsman Ljungquists hus olyckeligen afbrunno …


1806-07-29
Uppbrändes vid den härstädes denna dag olyckligt timande eldsvåda Coopv. Capit. Johan Witzbohl. Han begrofs d. 5 aug på Gamla kyrkogården, 60 år gl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar