2007-07-21

Kolonilotter på Söderängarna


Under första världskriget 1914 – 1918 blev intresset stort för att odla egna grönsaker. Därmed kunde man dryga ut den ofta tomma hushållskassan.
1917 var ett riktigt nödår och små marktäppor började det året hyras ut uppe på Marieberg (där Rimnersvallen nu ligger) och ute på Walkesborg på söder. Kolonitäpporna på bilden låg vid Walkesborg.
Göteborgsvägen, som var färdig 1939, hade inte börjat byggas. Men andelsmejeriet vid Packhusgatan är uppfört och syns nästan rakt nedanför Klocktornet. Det är byggnaden med en hög skorsten hitom. Mejeribyggnaden var klar i början av 1935 och därmed kan vi ringa in tiden då bilden togs till åren 1935 – 1939. Även dessa år var präglade av stor arbetslöshet och det extra tillskottet som koloniträdgårdarna gav behövdes.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar