2007-07-23

Uddevallabo efterträder Uddevallabo


(Bild från skolporten.com)
Uddevallafödde Eskil Franck blir fr o m 1 september ny överintendent (chef) för Forum för levande historia. Han efterträder därmed likaledes Uddevallafödda Heléne Lööw på befattningen.
Eskil Franck föddes i Uddevalla 1950 som son till prästen Gerhard Franck och hans maka Margit. Familjen, som också bestod av två äldre systrar till Eskil, bodde dels i komministerbostället (Rådman Blomstervalls hus) vid Stora Nygatan och dels i kyrkoherdebostället vid S:t Mikaelsgatan 4.
Han var 1997-2006 rektor för Lärarhögskolan i Stockholm. Innan dess var han teologisk forskare och lärare i Uppsala. Han är ordförande i Högskoleverkets nordiska bedömargrupp för lärarutbildningarna i landet samt ledamot i Socialstyrelsens etiska råd för socialt arbete och i styrelsen (konsistoriet) för Uppsala universitet.
Eskil Franck är docent i teologi vid Uppsala universitet. 1996 var han högaktuell för ärkebiskopsstolen. Han var väldigt populär bland kyrkans egna.
Eskil var också placerad som bataljonspastor vid en av Bohusläns regementes infanteribrigader. Vi arbetade en del tillsammans under en fälttjänstövning och då berättade jag för honom en alldeles sann historia om hans pappa, min konfirmationspräst. Eftersom Eskil skrattade gott åt historien och fadern är död sedan 1989 återger jag den här:
"Mitt föräldrahem var på Hallavägen 14, dvs mitt för regementet. En gång när jag hälsade på mina föräldrar berättade de vad som hänt dagen innan. De hörde plötsligt en kraftig smäll från Västgötavägen. När de tittade ut såg de att en blå Volvo PV hade kört upp på refugen och mejat ned trafikskylten som nu låg utstäckt under bilens hela längd. Den blå PV:n var välkänd i Uddevalla som kyrkoherde Francks bil och mina föräldrar förstod genast vem föraren var.
Mycket riktigt. Gerhard Franck kliver något omtumlad ur bilen och ser sig omkring. Sedan blir han varse att hans prästkrage (heter säkert något annat) syns vida omkring. Raskt knäpper han upp överrocken och döljer på så sätt att han är präst. Därefter stoppar han första bästa bilist för att få hjälp i sin belägenhet".
Eskil Franck bor i Stockholm sedan många år.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar