2007-07-19

Ridhuset vid Södra Drottninggatan

Ridhuset vid Södra Drottninggatan byggdes 1893 och blev Uddevalla första stora inomhusarena. Förutom ridlektioner och ridtävlingar hölls här allehanda utställningar, gymnastikuppvisningar, cirkus och konserter.
Då Uddevalla kyrka renoverades 1924 hölls gudstjänsterna i ridhuset istället och på hösten samma år talade statsminister Ernst Trygger där inför en talrik publik.
1935 skrev Uddevallas tidningar att det gamla ridhuset nu hade sett sina bästa dagar och att det snart skulle rivas. Men byggnaden stod kvar 20 år till och revs alltså 1955. På bilden står det ”Arvid Högströms fönsterglas” på skylten över porten. Namnen på kvarteret Ridhuset och servicehuset Ryttaren hjälper oss idag att komma ihåg det gamla ridhuset.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar