2007-07-24

Östrabo barnhems arkiv


(Utsnitt ur Ekonomiska kartan 1937 med Östrabo barnhem inringat uppe till höger)
I min tidigare artikel om Östrabo barnhem 2007-07-16 lovade jag att lokalisera dess arkiv om intresse fanns. Några f.d. barnhemsbarn har hört av sig och därför har jag gått vidare i frågan. I dag fick jag med posten arkivförteckningen för Östrabo barnhem.
Arkivet finns på Region- och Stadsarkivet Göteborg. Box 2154, 403 13 Göteborg. Tel 031-701 50 00. E-post arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se Besöksadress Otterhällegatan 5, Göteborg. Det är bra att ringa först och föranmäla sitt besök (så att man slipper sitta och vänta för det tar ofta tid att få fram arkivmaterial om det inte är förberett).
Barnhemmet har under sin verksamhetstid bytt organisationsform och namn några gånger. Som framgick i min förra artikel så påbörjades verksamheten vid barnhemmet 1930 och det ägdes då av Göteborgs Barnavårdsförbund. 1954 tog Bohuslandstinget över det och det ersattes 1973 av Ungdomshemmet Västrabo som avvecklades 1975. Om jag har tolkat uppgifterna i arkivförteckningen rätt var det de sista åren avsett för pojkar 13 - 15 år.
De serier som finns i arkivet är följande:
D1 Matrikelkort över barnen 1930-1975
D2 Journaler över intagna barn 1930-1956
D3 Matriklar 1930-1947.
D4 Journaler över utspisningsdagar 1930-1958
G1 Kassaböcker 1945 och 1956-1958
G2 Verifikationer 1947-1963. 1954 saknas
G3 Patientrullor 1959-1975
G4 Huvudbok 1942-1950
Arkivet består sammanlagt av 2,9 hyllmeter och det är ganska mycket.
Arkivet är belagt med sekretess vilket betyder att vem som helst kan inte få del av handlingarna. Viktigt är dock att veta att den som har varit barnhemsbarn har rätt att ta del av uppgifter om sig själv.
Arkivpersonalen brukar vara väldigt hjälpsamma men var beredd på att man måste kunna legitimera sig så att personalen vet att det är rätt person som frågar.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar