2007-07-20

Kungsgatans nedre del


På bilden ser vi nedre delen av Kungsgatan. I vänstra bildkanten ligger Uddevalla hotell eller "Stadt" (Stadshotellet). Den vackra hotellbyggnaden byggdes 1910 och revs för att ge plats åt det stora varuhuset Domus som invigdes 1968.

Gatan som korsar Kungsgatan bakom de två bilarna är Norra Drottninggatan. Under ett par decennier passerade all trafik genom Uddevalla den korsningen. Till höger om bilarna ligger Hallmans bokhandel som byggdes 1860 och byggdes om in på 1900-talet.
Byggnaden i högra bildkanten är numera riven och där kommer idag Kochska gränden fram ur kvarteret. Bilden kan vara tagen på 1950-talet.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar