2007-07-22

Kasens "hällristning"


Detta är Kasens "hällristning". Den ligger vid Varvsvägen och ganska så mitt för infarten till Kasen. På grund av olika ingrepp i naturen som exempelvis vägbyggen har den flyttats två gånger. Ursprungligen låg den vid Kasebäckens branta ravin.

Man brukar säga att det är en falsk hällristning. Men den är gjord i mitten av 1800-talet så man kan ju undra om den för alltid skall kallas falsk?

Många har genom åren "upptäckt" den och tagit kontakt med Uddevalla museum och senare Bohusläns museum för att berätta om sin upptäckt. Snopna och i något fall upprörda över "bedrägeriet" har vissa blivit medan andra har skrattat åt historien.

Stenen är ett falsifikat, därom råder inga tvivel. Ristningarna är för att vara en hällristning ovanligt djupt huggna. Längst upp på stenen står det UILIAM THORBURN, dvs Wiliam Thorburn. Det är Wiliam Thorburn den yngre som avses. Alltså son till grundläggaren av den Thorburnska dynastin.

Figurerna på stenen, för det är ett rejält stenblock det är frågan om, är sannolikt hämtade ur Axel Emanuel Holmbergs "Skandinaviens hällristningar" som trycktes 1848. Bohusläningen skriver i en artikel från 1954: "det går till och med att säga vilken bild han använt sig av, nämligen nr 110, som avbildar den ristning vid Backa i Brastads socken, som numera vanligen kallas S komakaren. Där finner man allt vad den då medelålders Thorburn avbildat, båten med skrevande mansfigurer, de gåsliknande fåglarna, männen med uppsträckta händer och en cirkelfigur med två ben".
Tanken är rolig, att denne framgångsrike man, troligen i sällskap med en Macfie eller någon annan kamrat från Uddevalla, bemödade sig att i tidens romantiska stil knyta an till fädrens historia" .

Jag intervjuade för många år sedan den gamle mannen Sven Johansson, som arbetat på Kasen i sin ungdom. Sven var en mycket god berättare och jag har kunnat se att hans historier från Kasen haft en god substans i verkligheten.

Sven menade att idén till stenen var visserligen Wiliam Thorburns och det var säkerligen också han som bekostat den, men att det var soldaten Bark som gjort själva hantverket. Bark arbetade åt Thorburns vid tiden för tillkomsten av denna hällristningen så det kanske ligger något i det?
På denna satellitbilden har jag markerat med en röd cirkel platsen där Kasens "hällristning" nu finns.//


1 kommentar: