2007-07-18

Spinnaretomten

Den här skylten sitter på huset Kungsgatan 26. Skylten berättar om det tobaksspinneri som länge hade sin verksamhet på tomten, därav namnet Spinnaretomten.


När jag i dag läste på skylten, som sattes upp för minst tio år sedan, såg jag att den är felaktig och egentligen borde tas ner. Det står att "det är troligen källaren till hennes hus som står kvar på gården".


Så är icke längre fallet. Stenkällaren, som var bottenvåningen i tobaksspinneriet, revs för några år sedan. Händelsevis tog jag denna bild på det gamla spinneriet någon gång på 1980-talet.


Stenkällaren byggdes 1751, dvs samma år som Klocktornet. Ankarsluten som höll ihop de tjocka stenväggarna var identiska med de som fanns på Klocktornet. Det var alltså samma smed som smitt ankarsluten.


Träbyggnaden ovanpå stenkällaren är inte den samma som på 1700-talet. Det såg stadsbranden 1806 till så en ny byggdes. Det är den byggnaden vi ser på bilden. Som synes är den väldigt förfallen och den revs strax efter att bilden togs. Fastighetsägaren ansökte om pengar för att bygga ett enkelt trätak för att skydda källaren mot fukt och frostsprängning. Men några sådana pengar fanns inte att ansöka om.

I stället blev källaren med sina fina valv snart farlig och fick stängas. Och så för några år sedan revs den.


På Bohusläns museum pågår just nu utställningen Prisad planta (tobaksplantan). Den berättar om hur tobaksanvändningen kom till Sverige och det finns en lokal del som handlar om tobaksspinneriet på Spinnaretomten.Här följer utdrag ut utställningstexterna:


"I Uddevalla anmälde flera personersitt intresse för tobakstillverkning.
Allra först, redan 1687, ansökte borgmästare Anders Larsson om tillstånd.Platsen var Spinnaretomten, Kungsgatan 26, tidigare benämnd Borgmästarens trädgård. Men rörelsen lades ner efter bara några år.

Nya försök gjordes av handlaren i Göteborg och Uddevalla, löjtnant Johan Fehman. Han fick privilegium att återuppta tillverkningen på Spinnaretomten 1706,tillsammans med smeden Johan Holst och rådman Pehr Schauw.

Gudmund Berg var arbetsledare på Spinnaretomten.Han tog sedan över verksamheten efter Johan Holst. När Gudmund dog gick rättigheterna över till hans hustru Elisabet och sonen Anders. Företaget kallades Uddevalla tobaksspinneri.

Handlaren Hans Börjesson Bagge beviljades privilegium 1726.Han klarade dock inte konkurrensen med Gudmund Bergoch kom aldrig upp i den mängd tobak som krävdes. Han fick därför lägga ner.

Samma sak blev det för tullinspektören Anders Bengtsson Waldenströmsom fått tillstånd till tobaksspinneri 1719.

Han lyckades inte heller komma upp i den lagstadgade mängden och var tvungen att lägga ner sitt företag. Svärsonen Niclas Johansson Bagge ansökte om förnyelse av tillståndet. Ökade krav på spinnerierna.

När tobaksodlingen kommit igång ordentligt i Sverigeblev antalet tobaksspinnerier för stort.Inkomsten för varje fabrik blev mindre och mindre.

1739 beslöts att inga fler tobaksspinnerier fick tillkomma, men gamla rättigheter fick tas över. Varje spinneri måste producera 14 000 skålpund per år. I Bohuslän var det under 1740-talet endast Gudmund Bergs Uddevalla tobaksspinneri som klarade detta krav.

Christer Engström och Erik Koch i Uddevalla ansökte om tillstånd att få driva tobaksspinneri med både in- och utländska blad. Deras argument var att ”många näringslösa och nödlidande
skulle kunna vinna sin föda vid verket”. De fick sitt tillstånd 1741 men redan 1743 var verksamheten nedlagd.


Rättigheterna överläts på rådmannen och skeppsredaren Anders Knape Hansson, men han hade aldrig någon tillverkning. 1749 ökade kraven på spinnerierna åter igen. Då beslutades det nämligen att varje tobakstillverkareskulle använda inhemska blad i sin tillverkning, minst 4.000 skålpund, dvs. 1.700 kg. Den som inte följde förordningen förlorade sina rättigheter.

Uddevalla tobaksimport

”Tobak var vissa år en rätt stor artikel i importen.I trakten omkring staden hade man kort efter frihetstidens början satt igång med tobaksodling i stor skala.

Det är ganska egendomligt att studera,hurusom myndigheterna hade allt möjligt besvär
med att få folk att odla potatis men att inga som helst uppmuntringar behövdes i fråga om tobak.


I fråga om bladtobak är Uddevalla på 1740-talet n:r 3 i importstatistiken. Import av spunnen tobak börjar på 1780-talet och ombesörjes så gott som uteslutande av Uddevalla och Marstrand.

Tobaken togs mestadels från Holland. Eftersom de svenska priserna lågo betydligt över de norska, hörde tobak till de viktigaste smuggelvarorna hela århundradet igenom".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar