2007-07-25

Kapelleskolan och avrättningsplatsen


Så här ser Kapelleskolan ut i dag. Det var flera år sedan jag var där senast och då fanns det inga fönster på ömse sidor om ingången. Skolsalarnas fönster var i stället på husets gavlar. I övervåningen var det lärarbostad.
Skolan byggdes 1878 och är således den äldsta skolbyggnaden som finns kvar i Uddevalla i dag. Numera är den emellertid privatägd. Det är dock inte så länge sedan den fortfarande var skola. Barn med särskilda behov gick i skolan som tillhörde Sommarhemsskolans rektorsområde.
Att man byggde skolan på stadens gamla avrättningsplats kan vara förvånande. Byggnaden ligger sedan länge inbäddad i en blandad bebyggelse och ganska anonymt får man nog säga.
Annat var det på 1700-talet då höjden där skolan ligger dominerade landskapet och det var nog inte konstigt att man valde just den som avrättningsplats. Som avrättningsplatser och galgbackar valdes ofta dominerande höjder. De avrättade skulle synas vida omkring "androm till varnagel".
I Uddevalla har avrättningar verkställts på två kända platser, Galgeberget numera Skansberget och Kapellebacken.
Den mest omskrivna avrättningen på Kapelle ägde rum onsdagen den 8 januari 1702. Det var rättsskipningen i det så kallade Myrtengrenska målet. Det var ett barnamord som ägde rum natten mellan den 18 och 19 november 1701.
Den unga Catharina Fjellman (fader var kyrkoherden i Färgelanda Johan Fjellman) och ynglingen Lorenz Myrtengren hade övernattat i ett hus i Uddevalla och redan från början hade de uppträtt mystiskt. På natten födde Catharina ett barn som senare hittades avlidet. På morgonen red Catharina de fyra milen till Färgelanda.
Båda ungdomarna hävdade att barnet fötts dödfött men blev inte trodda. Rätten dömde de båda redan den 7 december till döden. Catharina dömdes till halshuggning och brännas på bål och Lorentz till halshuggning och stegling (stegling innebar att man spikade fast en avrättad persons kropp eller huvud och eventuellt högra hand på en påle i förnedrande och avskräckande syfte).
Hovrätten fastställde snabbt domen och båda skulle föras till Bohus där exekutionen skulle ske. Emellertid var Catharina svårt medtagen och sjuk efter förlossningen och var enligt läkarintyg för sjuk för att klara transporten. Uddevallas kyrkoherde Parnovius, som ju var kollega med Catharinas far, försökte in i det längsta förhindra verkställandet av domen.
Men det var fruktlöst och då Catharina inte kunde föras till Bohus bestämdes att avrättningen i stället skulle verkställas på Kapellebacken.
Enligt traditionen var Catharina så sjuk att hon måste bäras till sin avrättning i filtar. På höjden där Kapelleskolan senare kom att byggas ägde avrättningen således rum den 8 januari 1702. En skarprättare från Göteborg hade tillkallats och halshögg Catharina.
Halshuggning var länge den vanligasta avrättningsmetoden i Sverige. den gick ut på att skarprättaren medelst skarpslipad handbila skilde huvudet från övriga kroppen. Metoden var kontroversiell då skarprättaren ofta missade sitt mål, och därmed kunde få hugga flera gånger innan personen ifråga avrättats. Huruvida detta hände vid Catharinas avrättning framgår dock inte.
Däremot finns en noggrann redovisning av kostnaderna för avrättningen. Det var framförallt bålet som kostade. Ett lass ved, 15 stockar, en halv tunna tjära, kärvar av långhalm, ½ pund näver och 10 brädor mm behövdes.
Den andre dömde, Lorenz Myrtengren, var tillräckligt frisk för att kunna föras till Bohus.
Men han avrättades aldrig. Han lyckades nämligen rymma på vägen och efterlystes: "en liten låg karl med mörkbrunt, kort och rakt hår (alltså ingen peruk), långlagder i ansiktet, klädd uti en blå rock och svart väst" .
Man fick aldrig tag i honom och det troligaste var att han lyckades ta sig till Norge och fortsatte sitt liv där. En av Myrtengrens fångvaktare, Björn Grönman, ansågs som huvudansvarig för rymningen och straffades med fem gatlopp genom femtio par spö samt fyra års straffarbete på Marstrand.
Det har vid olika tillfällen hittats skelettdelar i Kapellebacken. Bl a hände det då ett av husen vid Kapellevägen skulle byggas om 1933 och man verkställde en del grävningsarbeten i trädgården. Bl a hittades en rad skallar som lades upp till allmänt beskådande vid vägkanten.
Huruvida dessa kom från avrättade personer blev aldrig klarlagt. Det kan finnas andra förklaringar. Kapelle kyrkogård ligger i närheten och i Kapellebacken låg också Uddevallas fattighus och de döda kanske begravdes i närheten?//

5 kommentarer:

 1. För de som vill öka sina kunskaper om detta hemska, makabra ämne, kan jag rekommendera: Döden i skogen. Svenska avrättningar och avrättningsplatser av Göran Lager.
  Trots att jag läst en hel del tidigare om ämnet, så häpnar jag över de reflektioner som de som utfärdade domarna, men även de dömda, gjorde kring straffet och eventuella möjligheter till "strafflindring" (sic).
  Vi människodjur, som ofta vill räkna oss till den mest framstående arten, använder alltför ofta vår utvecklade hjärna till många horribla tankar och uppfinningar.

  SvaraRadera
 2. a martinsson2012-08-26 11:18

  ang. kappeleskolan så var det inte bara från sommarhemmskolan utan från hela stan faktiskt mest äspereöd

  SvaraRadera
 3. a martinsson2012-08-26 11:54

  osv.kapelle skolan tillhörde till och med äsperödskolan där hade man slöjd !

  SvaraRadera
 4. Mitt namn är Bo Adell khde em Västerås. Enligt Lärartidningen 16 oktober 1895 kom en moster till mig HEDVIG SÖDERHOLM som nybliven folkskollärare till Kapelleskolan Uddevalla. Hon var sedan under hela sin lärartid i Uddevalla Kapelleskolan?? Kan hon finnas beskriven i någon
  historik eller dyl för den här skolan. min epost: aspbacka@telia.com.
  Tacksam för svaf. B Adell

  SvaraRadera
 5. Min kompis bor där nu

  SvaraRadera