2007-07-26

Strömhagens badhus

Den här bilden av Strömbergsgatan 1963 är unik. Jan Aronsson har hjälpt mig att hitta den och bilden finns i ett av Lennart Odingers fem små fotoböcker. Lennart har mer än andra fotodokumenterat Uddevalla och han har varit den som har passat på att fotografera miljöer som varit på väg att försvinna. Tyvärr finns inte Lennart mer med oss.

Jag har fått en fråga om badhuset i Strömhagen. Det är huset som sticker ut mot Strömbergsgatan på vänster sida precis där backen börjar.

I Bohus Läns Tidning den 21 april 1865 läser jag att det nya badhuset snart skall öppna. Det var Strömhagens Badhusaktiebolag som drev det. Det var inget badhus med simbassäng utan det var karbad som gällde.

1877 ansöker Strömhagens Badaktiebolag hos Uddevalla stadsfullmäktige om medel för att bygga en s. k. finsk badstuga. Ansökan avslogs emellertid. Huruvida bastu ändå byggdes har jag inte kunnat få fram.

Den 21 juli 1886 skriver Bohusläningen att en ny industri för ullberedning skall inrättas i badhuset. Om detta var slutet för badhuset kan jag inte säga, men samma år öppnar Tändsticksfabriken ett badhus med varma kar- och ångbad. Allmänheten var välkommen dit varje söndag eftermiddag och badet kostade 1 kr.

Den sista maj 1900 upphörde Tändsticksfabrikens bad för allmänheten och badhusfrågan diskuteras livligt i tidningarna framöver.

Uddevalla Badhusaktiebolag hade sedan 1859 drivit ett badhus på Sjukstuguholmen (senare Badö). Det badhuset flyttades emellertid till Brattska ängen och blev den nya Norrskolan.
Men det var Uddevalla Badhusaktiebolag som kom att bygga det nya varmbadhuset, dvs det som vi i dag kallar Gamla Badhuset. Det stod färdigt 1907 och redan 1908 beslutade Uddevalla Stadsfullmäktige att ta över badhuset och framdeles välja ledamöter i styrelsen.

Huset som inrymt Strömhagens badhus revs 1966 i samband med att Asplundsgatan breddades och förlängdes upp till Sörkällegatan.

Och så här ser samma plats ut idag.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar