2008-03-02

Var det bättre eller sämre förr?


Var det bättre eller sämre förr?
I Uddewalla Weckoblad den 5 april 1827 kan man läsa följande:
"Uddewalla. Den 28:e förlidne månad, kl ½ till 10 om aftonen, blevo på åtskilliga ställen här i staden fönsterrutor från gatan inslagne. Våldsverkarna, 2 till 3 ynglingar, boende här i staden lärer vara kända. Det är med skäl, och med avseende på framtida säkerhet och hägn för dylika illgärningar inom Staden, man önskar att dessa befordras till välförtjänt näpst."
Jag har ibland roat mig med att läsa upp den här texten och frågat åhörarna om de kan gissa när det skrevs? Det som talar för att det är länge sedan är förstås det ålderdomliga språket annars har gissningarna varit att det måste vara ganska nyligen.
Ivar Kristiansson har skickat mig annonsen här ovan. Den var införd i Bohusläningen den 13 november 1950. (Ivar påpekar att han lämnade skolan redan 1940).//

1 kommentar:

  1. Idag är det inte den vållande till brottet som får straffet dett är den som blir utsatt som straffas.Förr tror jag att det var tvärt om

    SvaraRadera