2008-03-17

Pinsam överföringsledning

Jag har bara väntat på att nyheten om Uddevalla hamnterminals nej till placeringen av den blivande överföringsledningen (till Ljungskile) skall bli känd. Bohusläningen har nyheten i dag. Själv har jag känt till det pinsamma och dyrbara misstaget i flera veckor.
Vad jag också hört är att ledningen skall gå rätt igenom en stenåldersboplats intill Hotell Bohusgården. Det krävs således en arkeologisk undersökning först. Och normalt sett är det markägaren som står för kostnaderna. Jag tror inte att Hotell Bohusgården vill ta den kostnaden.
Förutom att överföringsledningen kommer i sin nya sträckning att korsa Strandpromenaden och rätt uppför berget har jag hört att man kommer att placera en pumpstation på rastplatsen där uppe. Det blir inte snyggt.
Att inre Byfjorden är ett riksintresse som uppläggningsplats för fartyg som inte är i drift är givetvis känt av hamnen men tydligen inte Uddevalla kommun?//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar