2008-03-21

"Pensionärskuvöser" på Hönseberget


Husen på Hönsberget började byggas 1965. Balkongräckena gjordes i form av en tegelmur. Sedan en tid tillbaka pågår det arbeten med balkongerna. Tegelmurarna rivs och det är åtskilliga ton tegel som nu plockas ned med hjälp av dessa stora hissplattformar


Längre bort i husraden ser man hur det kommer att bli. Det är s k pensionärskuvöser som apteras på balkonggolven (heter det så?).
Jag gör en slagning på ordet Hönseberg i Tidningsarkivet och får dessa träff:
1959-06-03 650 lägenheter på STAB-mark (STAB = Svenska Tändsticksaktiebolaget). Skiss över nya bostadsområdet på Hönseberget. Byggnad. Bild.
1964-11-27 Stadsdelen Hönseberget i Uddevalla bebyggs nästa år.
1966-01-17 Gångtunnel under Bohusbanan för trafik till Hönseberget. Vägarbeten. Bild.
1966-11-24 Miljoner på berget. Utsikt över ett län i byggnad. HSB:s nya bostadsområde på Hönseberget. Bostad.
1968-10-28 Ny barnstuga i höghusmiljö, har öppnats på Hönseberget. Skola.
1972-05-16 Jättegrytorna i Hönseberget är ett fornminne som är livsfarligt för barn. Kulturminne. Bild.
1997-04-17 Gångtunneln under Bohusbanan vid Hönseberget stängd pga översvämning. Järnväg.
1998-10-19 Hönsebergets dagis fortfarande igång efter 30 år. Social.
1999-05-07 "Fråga Bengt". Fanns årtalssiffror på kyrktornet mot torget? Vad betyder namnet Hönseberget? Hembygd.
2000-11-25 Hönsebergsborna undrar vem det är som äger "Svarta gatan", vägen som går mellan Lilla Torget- och Hönseberget.
2001-09-17 Konstnärstalanger visade verk i ABF:s lokaler på Hönseberget med 44 tavlor från olja till akvarellmålning. Konst.
2002-04-04 Hönsebergets förskola renad och sanerad. Är till för barn som är allergiska. Bild.
2003-11-13 Ingen ljusning för "Svarta gatan" - tunneln under järnvägen vid Hönseberget. De boende har kämpat i många år för belysning. Bild.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar