2008-03-12

SS Ägir


Larsåke Krantz, http://nordtorp.blogspot.com/ , som är en hängiven seglare kommenterar föregående inlägg om Viken - Ägir:
"Här är en bild som kanske passar in i artiklarna om SS Viken. Båten, en Tärnunge med nummer 2 ägdes av SS Ägir och vi ungdomar kunde avgiftsfritt få låna den efter att ha genomgått en kurs i seglingens och navigeringens grunder. Jag tror jag för länge sedan skickade ett tidningsurklipp med reportage från kursen.
När jag besökte dig på muséet i höstas kunde vi inte finna artikeln i ditt Bohusläningsarkiv. Nu slog det mig att det kan ha varit Kuriren. I vilket fall som helst var det ju fantastiskt för oss obemedlade grabbar att både få utbildning och möjlighet att vara skeppare på "egen" båt.
Vid lån fick man teckna sig på en lista som fanns hos, jag tror det hette, And. Smiths kontor på Kålgårdsbergsgatan. Sista huset på höger sida före Ludwig Hanssons bro.
Janne Dahl tillägger:
"Jodå,tärnunge nr 2 var SSÄ juniorbåt och var till stor glädje för många. Kontoret där man kunde teckna sig för lån var And. Larssons byggvaror och där arbetede SSÄ ordf. Arne Hermansson. Båten gick under namnet "SNIGELN" vilket förmodligen syftade på båtens fart genom vattnet.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar