2008-03-06

Skäret SS sa ja till ny simförening


(Skärets lucia 2007)

Som väntat sa Skäret SS på sitt årsmöte ikväll ja till nedläggning av föreningen för att tillsammans med Uddevalla Simförening gå ihop i en ny förening. I fredags tog USF samma beslut.

Det var ett femtiotal Skäretmedlemmar på årsmötet som enhälligt svarade ja på ordföranden Gösta Dahlbergs fråga om mötet kunde besluta enligt styrelsens förslag.

Uddevalla Simförening har sin lokal i eget hus på Lagerbergsgatan 33 medan Skäret SS finns i det gamla Windingsborg på Söder.

Därmed är alla hinder för bildandet av den nya föreningen undanröjda. Den nya föreningen Uddevalla Sim har sitt första årsmöte den 5 april.

Som lokalhistoriker vill jag uppmana de avgående styrelserna att tänka på sina respektive föreningars arkivhandlingar. Bohusläns Föreningsarkiv hjälper till att ta hand om föreningarnas historia. Se vidare http://www.bohusarkiv.se/ //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar