2008-03-02

Claës Skoglund död


(Porträtt på Officersmässen målat av Caje Huss)
Förre översten och regementschefen vid Bohusläns regemente, Claës Skoglund har avlidit i en ålder av 92 år.
Skoglund avlade officersexamen 1937 och blev samma år fänrik vid Älvsborgs regemente där han blev kapten 1945. Han blev kapten vid Generalstabskåren 1948 och vände åter till Älvsborgs regemente 1951.
Som lärare vid Krigshögskolan blev han åter kapten i Generalstabskåren 1953, major 1954 och överstelöjtnant 1958. Han blev överste vid Försvarsstaben och i Generalstabskåren 1961 samt generalmajor 1968.
Hans meritlista är lång och återges här endast summariskt. Bl a var han expert i 1945 års försvarsutredning. Han var också militär medarbetare i Svenska Dagbladet 1949-1964 och har tillsammans med andra författare skrivit böcker om svensk försvarspolitik.
Han kom till Bohusläns regemente 1963 som regementschef och när jag ryckte in i lumpen 1964 var han således min första regementschef. Mitt första minne av honom är från I 17:s matsal där han då och då dök upp och åt med oss värnpliktiga. Han frågade ut oss grundligt om våra övningar och om vi hade lärt oss tillräckligt. Särskilt noga var han med att vi skulle förstå vad vi höll på med. Jag minns honom som en oerhört energisk man. Han lämnade regementet 1966 och gick vidare i karriären.
Mitt sista minne av honom var från riksdagshuset i Stockholm. Jag hade många gånger gått förbi ofta tittat på Riksdagens anslagstavla om det pågick någon riksdagsdebatt man kunde gå in och lyssna på eftersom jag aldrig hade varit där.
Jag tror att det var 1996 men är inte helt säker. Jag tittade på riksdagens anslagstavla och minsann pågick det inte en debatt just då - dessutom en försvarsdebatt!
Jag gick in och hamnade efter att ha passerat några säkerhetskontroller på åhörarläktaren. När jag suttit där några minuter tittade jag mig runt omkring. Vi var två åhörare till debatten. Den andre lyssnade genom att kupa handen för örat samtidigt som han antecknade flitigt. Efter en stund kände jag igen Claës Skoglund.
Vi fick aldrig hälsat på varandra eftersom jag var tvungen att gå till tåget.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar