2007-06-24

Vila i ofrid


Den här gravvården på Norra Kyrkogården saknar uppgifter om vilken Uddevallabo som ligger begravd i den. Säkerligen hade "Anonym" aldrig kunnat förutse den "ofrid" som nu råder på platsen alldeles intill stadsmotorvägen.

Jag har fått en fråga om Uddevallas kyrkogårdar och kommer därför under sommaren att skriva en artikelserie om dessa.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar