2007-06-14

Adjö Grållen!

Idag, torsdagen den 14 juni lämnade Grållen Bohusläns museum för gott.

Museet köpte 1984 traktorn av kapten Lars-Göran "Tjacko" Jacobsson för 5000 kr och sedan dess har den stått i den basutställning som nu till större delen har ersatts av en ny.

På bilden rattar museichef Hans Kindgren Grållen på dess sista tur ut från museet. Museitekniker Anders Fjell skjuter på.


Museets föremålsansvarige Anna-Lena Segestam Macfie skriver så här om Grållen:

"Ur katalogtexten, UM26625:
Grålletraktorn har varit utställd på Bohusläns museum i basutställningen Bönder mellan åren 1984 - 2005. Den inköptes för att ingå i den utställningen. Därefter fick traktorn ytterligare nådatid intill bautställningen Kustbor. När även denna utställning revs våren 2007 beslöt Insamlingsgruppen att traktorn skulle gallras med motiveringen att Bohusläns museum inte har jordbrukets historia som profilområde i första hand och att det inte finns någon naturlig plats för traktorn i utställningarna och det helt saknas plats i magasinet.

Många, både besökare och personal, har beklagat detta och särskilt bett för att traktorn skulle få vara kvar. Det finns egentligen inget utställt föremål som rent fysiskt älskats mer av museets årliga 300.000 besökare. Runt traktorn fanns alltid barn med föräldrar eller äldre och yngre män i livligt och nostalgiskt samspråk. Det har aldrig varit något damm på sadeln. Vi har sett många protesterande barn som lyfts ner vid stängningsdags. När traktorn flyttades från den plats den stått under 20 år fann vi centimeterdjupa urgröpningar i trägolvet efter framhjulen, ett resultat av tusentals ivriga vridningar på ratten.

Västergötlands museum har tackat ja till traktorn och Bohusläns museum önskar lycka till i det nya livet.

Fergusontraktor TE-D20, s. k. "Grålle"; 26 hästkrafter.
Ommålad med originalfärg, "Battleship Grey", innan den överlämnades till Bohusläns museum 1984.

Saluförd av AB Farming, Nyköping. Modellen blev mycket populär och bidrog starkt till jordbrukets mekanisering. Det s. k. Fergusonsystemet med hydraulisk trepunktsupphängning för otaliga redskap var mycket lättanvänt. Årsmodellerna skilde sig mycket litet åt vilket förenklade reparationsarbeten och reservdelshantering. "Grållen" ansågs stark och driftssäker.

Se bilaga i Bilagepärmen - följande artiklar: "Fergusons grå, en traktor för alla tider", Nostalgia nr 3, 1994; "Här ska slås rekord", om veterantraktorträff utanför Frändefors i maj 2003, ELA 22 maj 2003.

Se även bilaga instruktionsbroschyr "Instruktionsbok för Fergusson traktorn" utgiven av generalagenten AB Farming, se ovan.

Svenska Fergusonklubben GRÅLLE,
http://www.fergusonklubben.se/
är en idéell förening som bildades i Ringarum i Östergötland 1986. Vid första årsmötet hade föreningen nio medlemmar som i huvudsak kom från Ringarumstrakten. Nu är antalet över 5 700, och medlemmarna kommer från hela landet och några även från andra länder. I fjorton län har Grålleklubben bildat sektioner. Via föreningen säljs böcker, instruktionsböcker och filmer om Grålletraktorn.

Det finns även flera Ferguson-klubbar i utlandet, t ex Ferguson Enthusiasts,
http://www.fergusonenthusiasts.com/ .//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar